title

Hezartoo Podcast | پادکست هزارتو

معین فرخی، سارا شکوری

10
Followers
1
Plays
Hezartoo Podcast | پادکست هزارتو
Hezartoo Podcast | پادکست هزارتو

Hezartoo Podcast | پادکست هزارتو

معین فرخی، سارا شکوری

10
Followers
1
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

از جاهای قصه‌گویی حرف می‌زنیم

Latest Episodes

فصل ۲، قسمت ۶: سؤال‌های بی‌جواب

تو قسمت ۶ با احسان نوروزی، نویسنده و مترجم، دربارهی کتابهای ناداستانش حرف میزنیم، از روایتدادن به تاریخ میگیم و ضرورت حفظ کنجکاوی و سؤالکردن و ساخت روایت برای فهم دنیا. و در این باره بحث میکنیم که روایتهای مستند تا کجا قابل استناد هستند احسان کتابهای ناداستانِ «سفر با حاجسیاح» و «قطارباز» رو نوشته. و رمانهای «در راه» از جک کرواک، «حقالسکوت» از ریموند چندلر و «تبصرهی ۲۲» از جوزف هلر رو هم ترجمه کرده

64 MINAUG 7
Comments
فصل ۲، قسمت ۶: سؤال‌های بی‌جواب

فصل ۲، قسمت ۵: از آدم‌فضایی حرف نمی‌زنیم

تو قسمت ۵، با رضا پوردیان و آرمان سلاحورزی دربارهی موج نوی ادبیات علمیتخیلی حرف میزنیم و توضیح میدیم که با علمیتخیلی کلاسیک چه فرقی داره. از فرق فانتزیسازی برای آینده و گمانهزنی دربارهی لحظهی حال میگیم و اینکه چطور ویرجینیا وولف هم میتونه علمیتخیلی باشه. اسپانسر این قسمت ریتونیاست. وبسایتی برای حمایت مخاطبان از هنرمندان مستقل.

120 MINJUN 16
Comments
فصل ۲، قسمت ۵: از آدم‌فضایی حرف نمی‌زنیم

فصل ۲، قسمت ۴: این همهی پادکست نیست

تو این قسمت با علی بندری، سازندهی پادکستهای چنل بی و بی پلاس دربارهی تجربهی شنیدنِ پادکست حرف میزنیم. پادکست و امکاناتِ فرمیش رو بررسی میکنیم و در نهایت نقبی هم میزنیم به پادکستهای فارسی، بهخصوص چنل بی.

117 MINFEB 19
Comments
فصل ۲، قسمت ۴: این همهی پادکست نیست

فصل ۲، قسمت ۳: وقتی به فارسی حرف میزنیم

تو قسمت ۳ با محسن مهدوی (دانشجوی دکترای زبانشناسی در دانشگاه آریزونا) دربارهی تفاوتهای استفادهی آگاهانه و ناآگاهانه از زبان حرف زدیم. میخواستیم به این آگاهی برسیم که کجاها چطور از زبان فارسی استفاده میکنیم، فرصتها و خطرهاش رو صورتبندی کنیم تا ببینیم کجا باید نگران چیزهایی مثل هکسره و گرتهبرداری باشیم و کجا نه.

108 MIN2018 NOV 26
Comments
فصل ۲، قسمت ۳: وقتی به فارسی حرف میزنیم

فصل ۲، قسمت ۲: معماری مُرد، زندهباد معماری

در قسمت دوم هزارتو، با صبا صداقتی، که پایاننامهش دربارهی روایت در معماری بوده، از تجربهی حضور در مکانِ معمارانه میگیم تا برسیم به خیالپردازیهای تحققنیافتهی معماران؛ ایدههایی که تا قبل سینما و واقعیت مجازی فقط یه ایده بودن و حالا تجربههای روایی ما رو شکل میدن. قبل یا حین گوشدادن به این قسمت به تصاویر الحاقی در توییتر یا تلگرام هزارتو نگاه کنید. لینک تصاویر در توییتر:https://twitter.com/hezartoopodcast/status/1046051251249713161

77 MIN2018 SEP 29
Comments
فصل ۲، قسمت ۲: معماری مُرد، زندهباد معماری

فصل ۲، نیمقسمت ۱: استرالیا، احسان عبدیپور

تو اولین مینیاپیزود فصل ۲ پادکست هزارتو روایت احسان عبدیپور رو میشنویم از «صبحدمخوانی» تو صبح عاشورا، که خود احسان خونده و در اختیار ما گذاشته. این روایت در کتاب «رستخیز» از نشر اطراف منتشر شده است.

21 MIN2018 SEP 19
Comments
فصل ۲، نیمقسمت ۱: استرالیا، احسان عبدیپور

فصل ۲، قسمت ۱: اما بازی خالق دارد

این قسمت با تایماز عظیمی دربارهی بازیهای ویدیویی حرف میزنیم، از تجربهی «بازیکن»بودن و امکاناتی که بازی داره و زندگی نداره میگیم، و در حالی که از تحولات اخیر روایت در بازی میگیم، یکی از مجریان ولکنِ شطرنج نیست. توییتر هزارتو:https://twitter.com/hezartoopodcast توییتز تایماز:https://twitter.com/Taymazimi

118 MIN2018 AUG 20
Comments
فصل ۲، قسمت ۱: اما بازی خالق دارد

فصل ۲، قسمت ۰: چرا هنوز ادبیات؟

بعد از دو سال و دو ماه با دو خبر بد برگشتیم. دراین برنامه به کل فصل قبل و حتی ادبیات شک میکنیم و دنبال جواب این سؤال میگردیم که وقتی این همه رسانه هست، چرا هنوز ادبیات؟ پس از پاسخهای دقیق به این پرسش، آیندهی هزارتو رو میشکافیم

109 MIN2018 JUL 31
Comments
فصل ۲، قسمت ۰: چرا هنوز ادبیات؟
the END

Latest Episodes

فصل ۲، قسمت ۶: سؤال‌های بی‌جواب

تو قسمت ۶ با احسان نوروزی، نویسنده و مترجم، دربارهی کتابهای ناداستانش حرف میزنیم، از روایتدادن به تاریخ میگیم و ضرورت حفظ کنجکاوی و سؤالکردن و ساخت روایت برای فهم دنیا. و در این باره بحث میکنیم که روایتهای مستند تا کجا قابل استناد هستند احسان کتابهای ناداستانِ «سفر با حاجسیاح» و «قطارباز» رو نوشته. و رمانهای «در راه» از جک کرواک، «حقالسکوت» از ریموند چندلر و «تبصرهی ۲۲» از جوزف هلر رو هم ترجمه کرده

64 MINAUG 7
Comments
فصل ۲، قسمت ۶: سؤال‌های بی‌جواب

فصل ۲، قسمت ۵: از آدم‌فضایی حرف نمی‌زنیم

تو قسمت ۵، با رضا پوردیان و آرمان سلاحورزی دربارهی موج نوی ادبیات علمیتخیلی حرف میزنیم و توضیح میدیم که با علمیتخیلی کلاسیک چه فرقی داره. از فرق فانتزیسازی برای آینده و گمانهزنی دربارهی لحظهی حال میگیم و اینکه چطور ویرجینیا وولف هم میتونه علمیتخیلی باشه. اسپانسر این قسمت ریتونیاست. وبسایتی برای حمایت مخاطبان از هنرمندان مستقل.

120 MINJUN 16
Comments
فصل ۲، قسمت ۵: از آدم‌فضایی حرف نمی‌زنیم

فصل ۲، قسمت ۴: این همهی پادکست نیست

تو این قسمت با علی بندری، سازندهی پادکستهای چنل بی و بی پلاس دربارهی تجربهی شنیدنِ پادکست حرف میزنیم. پادکست و امکاناتِ فرمیش رو بررسی میکنیم و در نهایت نقبی هم میزنیم به پادکستهای فارسی، بهخصوص چنل بی.

117 MINFEB 19
Comments
فصل ۲، قسمت ۴: این همهی پادکست نیست

فصل ۲، قسمت ۳: وقتی به فارسی حرف میزنیم

تو قسمت ۳ با محسن مهدوی (دانشجوی دکترای زبانشناسی در دانشگاه آریزونا) دربارهی تفاوتهای استفادهی آگاهانه و ناآگاهانه از زبان حرف زدیم. میخواستیم به این آگاهی برسیم که کجاها چطور از زبان فارسی استفاده میکنیم، فرصتها و خطرهاش رو صورتبندی کنیم تا ببینیم کجا باید نگران چیزهایی مثل هکسره و گرتهبرداری باشیم و کجا نه.

108 MIN2018 NOV 26
Comments
فصل ۲، قسمت ۳: وقتی به فارسی حرف میزنیم

فصل ۲، قسمت ۲: معماری مُرد، زندهباد معماری

در قسمت دوم هزارتو، با صبا صداقتی، که پایاننامهش دربارهی روایت در معماری بوده، از تجربهی حضور در مکانِ معمارانه میگیم تا برسیم به خیالپردازیهای تحققنیافتهی معماران؛ ایدههایی که تا قبل سینما و واقعیت مجازی فقط یه ایده بودن و حالا تجربههای روایی ما رو شکل میدن. قبل یا حین گوشدادن به این قسمت به تصاویر الحاقی در توییتر یا تلگرام هزارتو نگاه کنید. لینک تصاویر در توییتر:https://twitter.com/hezartoopodcast/status/1046051251249713161

77 MIN2018 SEP 29
Comments
فصل ۲، قسمت ۲: معماری مُرد، زندهباد معماری

فصل ۲، نیمقسمت ۱: استرالیا، احسان عبدیپور

تو اولین مینیاپیزود فصل ۲ پادکست هزارتو روایت احسان عبدیپور رو میشنویم از «صبحدمخوانی» تو صبح عاشورا، که خود احسان خونده و در اختیار ما گذاشته. این روایت در کتاب «رستخیز» از نشر اطراف منتشر شده است.

21 MIN2018 SEP 19
Comments
فصل ۲، نیمقسمت ۱: استرالیا، احسان عبدیپور

فصل ۲، قسمت ۱: اما بازی خالق دارد

این قسمت با تایماز عظیمی دربارهی بازیهای ویدیویی حرف میزنیم، از تجربهی «بازیکن»بودن و امکاناتی که بازی داره و زندگی نداره میگیم، و در حالی که از تحولات اخیر روایت در بازی میگیم، یکی از مجریان ولکنِ شطرنج نیست. توییتر هزارتو:https://twitter.com/hezartoopodcast توییتز تایماز:https://twitter.com/Taymazimi

118 MIN2018 AUG 20
Comments
فصل ۲، قسمت ۱: اما بازی خالق دارد

فصل ۲، قسمت ۰: چرا هنوز ادبیات؟

بعد از دو سال و دو ماه با دو خبر بد برگشتیم. دراین برنامه به کل فصل قبل و حتی ادبیات شک میکنیم و دنبال جواب این سؤال میگردیم که وقتی این همه رسانه هست، چرا هنوز ادبیات؟ پس از پاسخهای دقیق به این پرسش، آیندهی هزارتو رو میشکافیم

109 MIN2018 JUL 31
Comments
فصل ۲، قسمت ۰: چرا هنوز ادبیات؟
the END