title

Samaak Audio Mag

Farshid Sadatsharifi

3
Followers
0
Plays
Samaak Audio Mag
Samaak Audio Mag

Samaak Audio Mag

Farshid Sadatsharifi

3
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

Samaak Audio Mag, Is a platform we will try to talk about the Persian language and literature in applied approach.مجله‌ی شنیداری سَماک جایی برای گفتن از ادبیات

Latest Episodes

Samaak-Audio Mag-Ep29-Khanlari

بیستونهمین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» (فصل دوم) از همین لحظه در گوشرس شماست شنیدنش با جستوجوی "samaak" در برنامههای پادکستگیر یا تلگرام این شماره، به استاد دکتر #پرویز_ناتل_خانلری و تلاشهای یگانهاش در ادبی و هنر اختصاص دارد ———— حاصل تدوین نکات اختصاصیِ عرضهشده در: نکوداشت استاد خانلری: مونترآل، پاییز ۲۰۱۹ با همراهی بیدریغ و صمیمانهٔ استادان: دکتر #محمد_استعلامی و دکتر #صدرالدین_الهی با زیب و زینتی از جنس آوای #عبدالوهاب_شهیدی در ش۹۳ از «گلهای تازه» بر روی شعری از خانلری و خوانش جاودانشاهکاری چون #عقاب با صدای شاعر پیوندهای مهم و مکمل این اپیزود ۱. سخنان دکتر ایرج پارسینژاد youtube.com/watch?v=zT5vkQ-gQVM ۲. سخنان دکتر حورا یاوری: youtube.com/watch?v=Ak4EP3XnU3M ۳. دو شماره از مجلهٔ هفته (حاوی یادکردهایی مهم از دو استادِ شکلدهندهٔ این اپیزود) hafteh.ca/canada/34936 و hafteh.ca/canada/34508 ۴. ویژهبرنامهای برای خانلری در رادیوفرهنگ tinyurl.com/Khanlari-RadioFarhang ۵. اینستاگرام ترنج: instagram.com/lecafetoranj ۶. حمایت و خرید از سایت سَماک https://samaak.ca/news/to-buy با سپاس ویژه از بنفشه طاهریان و داریوش آذر نشر این شماره: ۶ دسامبر ۲۰۱۹

83 MIN4 d ago
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep29-Khanlari

Samaak-Audio Mag-Ep28: Boochani

بیستوهشتمین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» (فصل دوم) از همین لحظه در گوشرس شماست شنیدنش با جستوجوی "samaak" در برنامههای پادکستگیر یا تلگرام این شماره، به #بهروز_بوچانی و تلاشهای ادبیهنریاش اختصاص دارد گزیدهای از: نشست گفتوشنود با او و همکارانش در رونمایی کتابش #No_friend_but_the_mountains که بلافاصله پس از اکران فیلم «چوکا، الآن ساعت چنده؟». با همراهی بیدریغ و صمیمانهٔ #آرش_کمالی و#امید_توفیقیان و موسیقیهایی از جنس هنر #داریوش_آذر و #آرام_کمالی پیوندهای مهم و مکمل این اپیزود ۱. تماشای فیلم چوکا vimeo.com/ondemand/chauka/ ۲. مرور نسخهٔ انگلیسی رمان en.wikipedia.org/wiki/No_Friend_But_the_Mountains ۳. مجلهٔ هفته (حاوی پرونده و سه مصاحبهٔ یادشده) hafteh.ca/canada/31407 ۴. پیوند تدتاکِ صحبت بهروز که لحظاتی از آن را در ابتدای اپیزود شنیدیم tedxsydney.com/talk/writing-is-an-act-of-resistance-behrouz-boochani/ ۵. اینستاگرام ترنج instagram.com/lecafetoran با سپاس ویژه از بنفشه طاهریان و هدا ناصح. نشر این شماره: ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ همزمان با خروج بهروز از گینه و ورودش به نیوزلند @Samaak_AM

82 MIN3 w ago
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep28: Boochani

Samaak-Audio Mag-Ep27

بیستوهفتمین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» (فصل دوم) از همین لحظه در گوشرس شماست شنیدنش با جستوجوی "samaak" در برنامههای پادکستگیر یا تلگرام این شماره، ضمیمهای بهمناسبتِ پنجشنبهٔ پنجم در اکتبر ۲۰۱۹ است و به تحول دو مفهوم «رنج» و «رنجکاه» در دو زیستجهان سنتی و امروز میپردازد گفتارهایی از: استاد#_مصطفی_ملکیان، غنابخش سخنان من (#فرشید_سادات_شریفی) است با موسیقیهایی از #داریوش_آذر، علی_عظیمی و میکسی از #یغما این اپیزود را زیبا کرده و اما #حامی این شماره، کافهای ناب و فرهنگپرور در دلِ شهر مونترآل است به نامِ #ترنج (LeCafeToranj) که دعوت کردیم هر جای دنیا هستید به اینستاگرامشان بپیوندید: instagram.com/lecafetoranj نشر این شماره: پایان اکتبر۲۰۱۹. @Samaak_AM

39 MINNOV 1
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep27

Samaak-Audio Mag-Ep26: Add

ضمیمهای برای بیستوششمین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» (سرآغاز فصل دوم) از همین لحظه در گوشرس شماست شنیدنش با جستوجوی "samaak" در برنامههای پادکستگیر یا تلگرام t.me/Samaak_AM/429 این ضمیمه نیز به #حافظ اختصاص دارد شامل خوانش گزیدهای از رماننمایشِ «حافظِ ناشنیدهپند» از استاد #ایرج_پزشکزاد، با همراهی #هدا_ناصح و ️ و گفتاری دربارهٔ مثنویِ حافظ: اَلا ای آهوی وحشی به همراه موسیقیهایی از: #سهیل_نفیسی؛ #محمودی_خوانساری؛ و #فرامرز_اصلانی با سپاس ویژه از مهر و میزبانی #کافهترنج مونترآل و نگاه گرهگشای دکتر #مهدی_مقصودی @Samaak_AM

67 MINOCT 14
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep26: Add

Samaak-Audio Mag-Ep26-Hafez

بیستوششمین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» (سرآغاز فصل دوم) از همین لحظه در گوشرس شماست شنیدنش با جستوجوی "samaak" در برنامههای پادکستگیر یا تلگرام این شماره به زندهترین شاعرِ زیستجهان کهن در درونِ ایرانیان امروز اختصاص دارد: به #حافظ با گفتارهایی از دکتر محمد استعلامی: حافظ در کلامِ خودش: درآمدی بر یک شناخت منطقی استاد مهران راد: پایانناپذیری حافظ و درسهای ششگانهاش برای انسان امروز فرشید ساداتشریفی: گفتمان، کلید ورود به جهانِ حافظانه ️ و گفتاری تازهٔ تازه با عنوانِ: بهعمدا یا بهعمداً؟ به همراه: موسیقیهای حافظانه از گوشهگوشهٔ جهان و حسنِختامی از جنسِ صدای پریسا. ️ فایلهای مکمل فقط در تلگرام @Samaak_AM

85 MINOCT 10
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep26-Hafez

Samaak-Audio Mag-Ep25 (End of Season 1)

بیستوپنجمین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» از همین لحظه در گوشرس شماست! https://t.me/Samaak_AM/419 این شماره یکسره در حالوهوای #مرور و #آنچه_سماک_را_ساخت میگذرد (در جایگاه پایان فصل اول). شنیدنش با جستوجوی "samaak" در برنامههای پادکستگیر یا تلگرام. در این شماره بهنمایندگی از یکایک یاوران سَماک و همقدمان پادکستهایش، از چهارتن میگوییم و بخشهایی از سخنانشان را (که عمدتاً در تولد دوسالگی سَماک گفتهاند) میشنویم: - کلام دلنشین استاد #مهران_راد (مهمترین ادبپژوهِ همکارِ سَماک) که از نسبت امید با کاربردیکردن ادبیات گفتهاند؛ - ستایش از همراهیهای پرمهر #بنفشه_طاهریان؛ - روای...

39 MINSEP 20
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep25 (End of Season 1)

Samaak-Audio Mag-Ep pre 24

بیستوچهارمین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» از همین لحظه در گوشرس شماست! این شماره یکسره در حالوهوای #نوشتن و #نقادانه_شنیدن (در جایگاه دو بالِ مهم #ادبیات_کاربردی) میگذرد و صوت پیراسته و کاملشدهٔ بخشی از یک سمینارِ ادبیروانشناسانه که میکوشید ادبیات را به کمک #تحول و #توسعه_فردی بیاوَرَد. بهعلاوه، این شماره مقدمهای بر قسمت ویژه در #تولد_سماک که بهزودی و مستقلاً منتشر خواهد شد. با گفتارهایی درباب: - چگونگی #تفکر_سنجشگر درباب الگوها؛ - ناگزیریِ #گسترش_واژگان و #شناخت_هیجانات برای #خودبیانگری_مؤثر؛ - پیوندِ ناگسستنیِ #نوشتن با #سلامت_روان؛ - پیوند ادبیاتِ کاربردی با در ذهنداشتن فراز و نشیبهای #طرحواره_عاشقی (با ارجاعی به اپیزود نوزدهم). و - معرفی پادکست کارگشای #هلی_تاک زینتیافته به صداهایی پرکششِ از: پادکست دوستداشتنی #مترونوم و نیز #سینا_حجازی. با حسنِ آغازی از جنسِ نغمهپردازیِ استاد #داریوش_آذر. با سپاس ویژه از همنفسیِ #بنفشه_طاهریان، #دکترمسعود_محمدی. تاریخ نشر این شماره: ۱اوت ۲۰۱۹ برابر با ۱۰ شهریور ۱۳۹۸. مثل همیشه متن شعرها، نواها و دیگر فایلهای مکمل (بهویژه ضمیمهٔ #تولد) بهتدریج و بهزودی در تلگرام قرار میگیرد: t.me/Samaak_AM

44 MINSEP 2
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep pre 24

Samaak-Audio Mag-Ep23-2ndAdd-Toranj-Cafe-Pezeshkzad

t.me/Samaak_AM/402 دومین پیوست برای بیستوسومین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» از همین لحظه در گوشرس شماست کار مشترک: #کافهترنج و گروه ادبیات کاربردیِ «#سماک» در قالب هشتمین نشست از «جمعههای داستان» این جمعه: داستانخوانی طنز با مرور آثار استاد ایرج پزشکزاد. با همراهی هنرمندانه از هدا ناصح نشر این ضمیمه: ۱۷اوت۲۰۱۹ برابر با ۲۶مرداد۹۸ -------------------- موسیقی آغاز و پایان پادکست: آهنگ بوسه بزن از داریوش آذر @Samaak_AM

52 MINAUG 17
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep23-2ndAdd-Toranj-Cafe-Pezeshkzad

Samaak-Audio Mag-Ep23-Addendum-Toronto

پیوست بیستوسومین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» از همین لحظه در گوشرس شماست! شنیدنش با جستوجوی "samaak" در برنامههای پادکستگیر یا تلگرام. این ضمیمه صوت پرسشوپاسخ با دوستداران پادکست فارسی است که در انتهای نخستین روز از رخداد #پادکستهای_فارسی در #تیرگان_۲۰۱۹ . عرضه شده است و در آن گفتوشنودی بین مخاطبان با امیرخادم؛ محمود عظیمائی، استاد مهران راد و فرشید ساداتشریفی را میشنوید. نشر این ضمیمه: ۸اوت۲۰۱۹ برابر با ۱۷مرداد۹۸. -------------------- موسیقی آغازین: آهنگ بوسه بزن از داریوش آذر

41 MINAUG 8
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep23-Addendum-Toronto

Samaak-Audio Mag-Ep23

بیستوسومین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» از همین لحظه در گوشرس شماست! شنیدنش با جستوجوی "samaak" در برنامههای پادکستگیر یا تلگرام. این شماره نیز به کیمیای «طنز و شوخطبعی» اختصاص دارد و طنز را بهعنوان ابزارِ برابری و نابرابری بررسی کرده و باز هم ادای احترامی است به: استاد #ایرج_پزشکزاد. - طنز فاخر با کلام دلنشین استاد #مهران_راد - نمونههای موسیقاییِ شوخطبعی - طنز، نوعِ ادبیِ برابریآفرین؛ - مروری بر آثار استاد #پزشکزاد و - گفتاری اختصاصی از #محمود_فرجامی. زینتیافته به صدای پرکششِ: استاد #ایرج_پزشکزاد و نواها و آواهایی از جنس صدا علی عظیمی آقوی همساده و سینا حجازی غنایافته با بخشهایی شنیدنی از مصاحبه تلویزیون صدای امریکا با استاد پزشکزاد.. عرضهشده در رخداد #پادکستهای_فارسی در #تیرگان_۲۰۱۹ . نشر این شماره: ۱اوت۲۰۱۹ برابر با ۱۰مرداد۹۸.

70 MINAUG 2
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep23

Latest Episodes

Samaak-Audio Mag-Ep29-Khanlari

بیستونهمین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» (فصل دوم) از همین لحظه در گوشرس شماست شنیدنش با جستوجوی "samaak" در برنامههای پادکستگیر یا تلگرام این شماره، به استاد دکتر #پرویز_ناتل_خانلری و تلاشهای یگانهاش در ادبی و هنر اختصاص دارد ———— حاصل تدوین نکات اختصاصیِ عرضهشده در: نکوداشت استاد خانلری: مونترآل، پاییز ۲۰۱۹ با همراهی بیدریغ و صمیمانهٔ استادان: دکتر #محمد_استعلامی و دکتر #صدرالدین_الهی با زیب و زینتی از جنس آوای #عبدالوهاب_شهیدی در ش۹۳ از «گلهای تازه» بر روی شعری از خانلری و خوانش جاودانشاهکاری چون #عقاب با صدای شاعر پیوندهای مهم و مکمل این اپیزود ۱. سخنان دکتر ایرج پارسینژاد youtube.com/watch?v=zT5vkQ-gQVM ۲. سخنان دکتر حورا یاوری: youtube.com/watch?v=Ak4EP3XnU3M ۳. دو شماره از مجلهٔ هفته (حاوی یادکردهایی مهم از دو استادِ شکلدهندهٔ این اپیزود) hafteh.ca/canada/34936 و hafteh.ca/canada/34508 ۴. ویژهبرنامهای برای خانلری در رادیوفرهنگ tinyurl.com/Khanlari-RadioFarhang ۵. اینستاگرام ترنج: instagram.com/lecafetoranj ۶. حمایت و خرید از سایت سَماک https://samaak.ca/news/to-buy با سپاس ویژه از بنفشه طاهریان و داریوش آذر نشر این شماره: ۶ دسامبر ۲۰۱۹

83 MIN4 d ago
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep29-Khanlari

Samaak-Audio Mag-Ep28: Boochani

بیستوهشتمین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» (فصل دوم) از همین لحظه در گوشرس شماست شنیدنش با جستوجوی "samaak" در برنامههای پادکستگیر یا تلگرام این شماره، به #بهروز_بوچانی و تلاشهای ادبیهنریاش اختصاص دارد گزیدهای از: نشست گفتوشنود با او و همکارانش در رونمایی کتابش #No_friend_but_the_mountains که بلافاصله پس از اکران فیلم «چوکا، الآن ساعت چنده؟». با همراهی بیدریغ و صمیمانهٔ #آرش_کمالی و#امید_توفیقیان و موسیقیهایی از جنس هنر #داریوش_آذر و #آرام_کمالی پیوندهای مهم و مکمل این اپیزود ۱. تماشای فیلم چوکا vimeo.com/ondemand/chauka/ ۲. مرور نسخهٔ انگلیسی رمان en.wikipedia.org/wiki/No_Friend_But_the_Mountains ۳. مجلهٔ هفته (حاوی پرونده و سه مصاحبهٔ یادشده) hafteh.ca/canada/31407 ۴. پیوند تدتاکِ صحبت بهروز که لحظاتی از آن را در ابتدای اپیزود شنیدیم tedxsydney.com/talk/writing-is-an-act-of-resistance-behrouz-boochani/ ۵. اینستاگرام ترنج instagram.com/lecafetoran با سپاس ویژه از بنفشه طاهریان و هدا ناصح. نشر این شماره: ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ همزمان با خروج بهروز از گینه و ورودش به نیوزلند @Samaak_AM

82 MIN3 w ago
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep28: Boochani

Samaak-Audio Mag-Ep27

بیستوهفتمین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» (فصل دوم) از همین لحظه در گوشرس شماست شنیدنش با جستوجوی "samaak" در برنامههای پادکستگیر یا تلگرام این شماره، ضمیمهای بهمناسبتِ پنجشنبهٔ پنجم در اکتبر ۲۰۱۹ است و به تحول دو مفهوم «رنج» و «رنجکاه» در دو زیستجهان سنتی و امروز میپردازد گفتارهایی از: استاد#_مصطفی_ملکیان، غنابخش سخنان من (#فرشید_سادات_شریفی) است با موسیقیهایی از #داریوش_آذر، علی_عظیمی و میکسی از #یغما این اپیزود را زیبا کرده و اما #حامی این شماره، کافهای ناب و فرهنگپرور در دلِ شهر مونترآل است به نامِ #ترنج (LeCafeToranj) که دعوت کردیم هر جای دنیا هستید به اینستاگرامشان بپیوندید: instagram.com/lecafetoranj نشر این شماره: پایان اکتبر۲۰۱۹. @Samaak_AM

39 MINNOV 1
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep27

Samaak-Audio Mag-Ep26: Add

ضمیمهای برای بیستوششمین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» (سرآغاز فصل دوم) از همین لحظه در گوشرس شماست شنیدنش با جستوجوی "samaak" در برنامههای پادکستگیر یا تلگرام t.me/Samaak_AM/429 این ضمیمه نیز به #حافظ اختصاص دارد شامل خوانش گزیدهای از رماننمایشِ «حافظِ ناشنیدهپند» از استاد #ایرج_پزشکزاد، با همراهی #هدا_ناصح و ️ و گفتاری دربارهٔ مثنویِ حافظ: اَلا ای آهوی وحشی به همراه موسیقیهایی از: #سهیل_نفیسی؛ #محمودی_خوانساری؛ و #فرامرز_اصلانی با سپاس ویژه از مهر و میزبانی #کافهترنج مونترآل و نگاه گرهگشای دکتر #مهدی_مقصودی @Samaak_AM

67 MINOCT 14
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep26: Add

Samaak-Audio Mag-Ep26-Hafez

بیستوششمین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» (سرآغاز فصل دوم) از همین لحظه در گوشرس شماست شنیدنش با جستوجوی "samaak" در برنامههای پادکستگیر یا تلگرام این شماره به زندهترین شاعرِ زیستجهان کهن در درونِ ایرانیان امروز اختصاص دارد: به #حافظ با گفتارهایی از دکتر محمد استعلامی: حافظ در کلامِ خودش: درآمدی بر یک شناخت منطقی استاد مهران راد: پایانناپذیری حافظ و درسهای ششگانهاش برای انسان امروز فرشید ساداتشریفی: گفتمان، کلید ورود به جهانِ حافظانه ️ و گفتاری تازهٔ تازه با عنوانِ: بهعمدا یا بهعمداً؟ به همراه: موسیقیهای حافظانه از گوشهگوشهٔ جهان و حسنِختامی از جنسِ صدای پریسا. ️ فایلهای مکمل فقط در تلگرام @Samaak_AM

85 MINOCT 10
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep26-Hafez

Samaak-Audio Mag-Ep25 (End of Season 1)

بیستوپنجمین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» از همین لحظه در گوشرس شماست! https://t.me/Samaak_AM/419 این شماره یکسره در حالوهوای #مرور و #آنچه_سماک_را_ساخت میگذرد (در جایگاه پایان فصل اول). شنیدنش با جستوجوی "samaak" در برنامههای پادکستگیر یا تلگرام. در این شماره بهنمایندگی از یکایک یاوران سَماک و همقدمان پادکستهایش، از چهارتن میگوییم و بخشهایی از سخنانشان را (که عمدتاً در تولد دوسالگی سَماک گفتهاند) میشنویم: - کلام دلنشین استاد #مهران_راد (مهمترین ادبپژوهِ همکارِ سَماک) که از نسبت امید با کاربردیکردن ادبیات گفتهاند؛ - ستایش از همراهیهای پرمهر #بنفشه_طاهریان؛ - روای...

39 MINSEP 20
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep25 (End of Season 1)

Samaak-Audio Mag-Ep pre 24

بیستوچهارمین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» از همین لحظه در گوشرس شماست! این شماره یکسره در حالوهوای #نوشتن و #نقادانه_شنیدن (در جایگاه دو بالِ مهم #ادبیات_کاربردی) میگذرد و صوت پیراسته و کاملشدهٔ بخشی از یک سمینارِ ادبیروانشناسانه که میکوشید ادبیات را به کمک #تحول و #توسعه_فردی بیاوَرَد. بهعلاوه، این شماره مقدمهای بر قسمت ویژه در #تولد_سماک که بهزودی و مستقلاً منتشر خواهد شد. با گفتارهایی درباب: - چگونگی #تفکر_سنجشگر درباب الگوها؛ - ناگزیریِ #گسترش_واژگان و #شناخت_هیجانات برای #خودبیانگری_مؤثر؛ - پیوندِ ناگسستنیِ #نوشتن با #سلامت_روان؛ - پیوند ادبیاتِ کاربردی با در ذهنداشتن فراز و نشیبهای #طرحواره_عاشقی (با ارجاعی به اپیزود نوزدهم). و - معرفی پادکست کارگشای #هلی_تاک زینتیافته به صداهایی پرکششِ از: پادکست دوستداشتنی #مترونوم و نیز #سینا_حجازی. با حسنِ آغازی از جنسِ نغمهپردازیِ استاد #داریوش_آذر. با سپاس ویژه از همنفسیِ #بنفشه_طاهریان، #دکترمسعود_محمدی. تاریخ نشر این شماره: ۱اوت ۲۰۱۹ برابر با ۱۰ شهریور ۱۳۹۸. مثل همیشه متن شعرها، نواها و دیگر فایلهای مکمل (بهویژه ضمیمهٔ #تولد) بهتدریج و بهزودی در تلگرام قرار میگیرد: t.me/Samaak_AM

44 MINSEP 2
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep pre 24

Samaak-Audio Mag-Ep23-2ndAdd-Toranj-Cafe-Pezeshkzad

t.me/Samaak_AM/402 دومین پیوست برای بیستوسومین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» از همین لحظه در گوشرس شماست کار مشترک: #کافهترنج و گروه ادبیات کاربردیِ «#سماک» در قالب هشتمین نشست از «جمعههای داستان» این جمعه: داستانخوانی طنز با مرور آثار استاد ایرج پزشکزاد. با همراهی هنرمندانه از هدا ناصح نشر این ضمیمه: ۱۷اوت۲۰۱۹ برابر با ۲۶مرداد۹۸ -------------------- موسیقی آغاز و پایان پادکست: آهنگ بوسه بزن از داریوش آذر @Samaak_AM

52 MINAUG 17
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep23-2ndAdd-Toranj-Cafe-Pezeshkzad

Samaak-Audio Mag-Ep23-Addendum-Toronto

پیوست بیستوسومین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» از همین لحظه در گوشرس شماست! شنیدنش با جستوجوی "samaak" در برنامههای پادکستگیر یا تلگرام. این ضمیمه صوت پرسشوپاسخ با دوستداران پادکست فارسی است که در انتهای نخستین روز از رخداد #پادکستهای_فارسی در #تیرگان_۲۰۱۹ . عرضه شده است و در آن گفتوشنودی بین مخاطبان با امیرخادم؛ محمود عظیمائی، استاد مهران راد و فرشید ساداتشریفی را میشنوید. نشر این ضمیمه: ۸اوت۲۰۱۹ برابر با ۱۷مرداد۹۸. -------------------- موسیقی آغازین: آهنگ بوسه بزن از داریوش آذر

41 MINAUG 8
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep23-Addendum-Toronto

Samaak-Audio Mag-Ep23

بیستوسومین شماره از «مجلهٔ شنیداری سَماک» از همین لحظه در گوشرس شماست! شنیدنش با جستوجوی "samaak" در برنامههای پادکستگیر یا تلگرام. این شماره نیز به کیمیای «طنز و شوخطبعی» اختصاص دارد و طنز را بهعنوان ابزارِ برابری و نابرابری بررسی کرده و باز هم ادای احترامی است به: استاد #ایرج_پزشکزاد. - طنز فاخر با کلام دلنشین استاد #مهران_راد - نمونههای موسیقاییِ شوخطبعی - طنز، نوعِ ادبیِ برابریآفرین؛ - مروری بر آثار استاد #پزشکزاد و - گفتاری اختصاصی از #محمود_فرجامی. زینتیافته به صدای پرکششِ: استاد #ایرج_پزشکزاد و نواها و آواهایی از جنس صدا علی عظیمی آقوی همساده و سینا حجازی غنایافته با بخشهایی شنیدنی از مصاحبه تلویزیون صدای امریکا با استاد پزشکزاد.. عرضهشده در رخداد #پادکستهای_فارسی در #تیرگان_۲۰۱۹ . نشر این شماره: ۱اوت۲۰۱۹ برابر با ۱۰مرداد۹۸.

70 MINAUG 2
Comments
Samaak-Audio Mag-Ep23
hmly
himalayaプレミアムへようこそ聴き放題のオーディオブックをお楽しみください。