title

杨家神枪

张少佐评书

0
Followers
160
Plays
杨家神枪
杨家神枪

杨家神枪

张少佐评书

0
Followers
160
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

杨家小姐金花怒杀狄家恶子,当朝平西王狄青为子报仇,三搜杨府,四刺金花,逼迫金花之兄杨文广远赴南唐。杨文广三下南唐,独闯寿州,最终平定了豪王叛乱。《杨家神枪》曾经享誉书坛近百年,但在“十年动乱”期间一度失传。

Latest Episodes

第062集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第062集_杨家神枪

第061集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第061集_杨家神枪

第060集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第060集_杨家神枪

第059集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第059集_杨家神枪

第058集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第058集_杨家神枪

第057集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第057集_杨家神枪

第056集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第056集_杨家神枪

第055集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第055集_杨家神枪

第054集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第054集_杨家神枪

第053集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第053集_杨家神枪

Latest Episodes

第062集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第062集_杨家神枪

第061集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第061集_杨家神枪

第060集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第060集_杨家神枪

第059集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第059集_杨家神枪

第058集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第058集_杨家神枪

第057集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第057集_杨家神枪

第056集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第056集_杨家神枪

第055集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第055集_杨家神枪

第054集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第054集_杨家神枪

第053集_杨家神枪

14 MIN2014 JAN 30
Comments
第053集_杨家神枪