title

מארכיון האוניברסיטה המשודרת

גלצ

2
Followers
1
Plays
מארכיון האוניברסיטה המשודרת

מארכיון האוניברסיטה המשודרת

גלצ

2
Followers
1
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

אנחנו מזמינים אתכם ליהנות ממיטב הקורסים ששלפנו עבורכם מארכיון "האוניברסיטה המשודרת", שמציינת בימים אלה 40 שנים להיווסדה. היא החלה את דרכה בשנת 1977 ובמהלך השנים שודרו במסגרתה עשרות רבות של קורסים, בהשתתפות מיטב המרצים משלל המוסדות האקדמיים בישראל, במגוון רחב של תחומי דעת, את חלקם תוכלו למצוא כאן.

Latest Episodes

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - שאלת הזיכרון

18 MIN2013 JUL 16
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - שאלת הזיכרון

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - פוליטיקה בחיים והמוות

מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרס...

19 MIN2013 JUL 9
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - פוליטיקה בחיים והמוות

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - האם הנאציזם הוא סוג של פשיזם

מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרס...

21 MIN2013 JUL 2
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - האם הנאציזם הוא סוג של פשיזם

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - טוטליטריזם

מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרס...

18 MIN2013 JUN 25
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - טוטליטריזם

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - הדרך הגרמנית המיוחדת

מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרס...

17 MIN2013 JUN 18
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - הדרך הגרמנית המיוחדת

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - המשטר הנאצי והבעיה היהודית

מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרס...

18 MIN2013 JUN 11
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - המשטר הנאצי והבעיה היהודית

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - הפתרון הסופי

מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרס...

19 MIN2013 JUN 4
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - הפתרון הסופי

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - האם ניתן לכתוב את היסטוריה של השואה?

מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרס...

19 MIN2013 MAY 28
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - האם ניתן לכתוב את היסטוריה של השואה?

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - חתרנות והתנגדות

מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרס...

16 MIN2013 MAY 21
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - חתרנות והתנגדות

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - חיי היום יום במשטר הנאצי

15 MIN2013 MAY 14
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - חיי היום יום במשטר הנאצי

Latest Episodes

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - שאלת הזיכרון

18 MIN2013 JUL 16
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - שאלת הזיכרון

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - פוליטיקה בחיים והמוות

מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרס...

19 MIN2013 JUL 9
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - פוליטיקה בחיים והמוות

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - האם הנאציזם הוא סוג של פשיזם

מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרס...

21 MIN2013 JUL 2
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - האם הנאציזם הוא סוג של פשיזם

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - טוטליטריזם

מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרס...

18 MIN2013 JUN 25
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - טוטליטריזם

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - הדרך הגרמנית המיוחדת

מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרס...

17 MIN2013 JUN 18
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - הדרך הגרמנית המיוחדת

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - המשטר הנאצי והבעיה היהודית

מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרס...

18 MIN2013 JUN 11
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - המשטר הנאצי והבעיה היהודית

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - הפתרון הסופי

מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרס...

19 MIN2013 JUN 4
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - הפתרון הסופי

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - האם ניתן לכתוב את היסטוריה של השואה?

מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרס...

19 MIN2013 MAY 28
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - האם ניתן לכתוב את היסטוריה של השואה?

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - חתרנות והתנגדות

מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרס...

16 MIN2013 MAY 21
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - חתרנות והתנגדות

"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - חיי היום יום במשטר הנאצי

15 MIN2013 MAY 14
Comments
"חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - חיי היום יום במשטר הנאצי
hmly
himalayaプレミアムへようこそ聴き放題のオーディオブックをお楽しみください。