title

三十六计与管理

演讲荟萃

3
Followers
17
Plays
三十六计与管理
三十六计与管理

三十六计与管理

演讲荟萃

3
Followers
17
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

《三十六计与管理》对中国古老的智谋进行了大胆创新,在原三十六计基础上编有新三十六计,并将之运用于现代企业管理实践。本书对每一条计谋都进行了独特的解析,指出其对企业管理的意义及其实用价值,并作企业管理中的经典案例加以佐证,帮助管理人员掌握三十六计的真谛,成为现代版的管理三十六计。

Latest Episodes

三十六计与管理32

21 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理32

三十六计与管理31

19 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理31

三十六计与管理30

18 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理30

三十六计与管理29

19 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理29

三十六计与管理28

21 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理28

三十六计与管理27

19 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理27

三十六计与管理26

19 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理26

三十六计与管理25

18 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理25

三十六计与管理24

19 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理24

三十六计与管理23

19 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理23

Latest Episodes

三十六计与管理32

21 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理32

三十六计与管理31

19 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理31

三十六计与管理30

18 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理30

三十六计与管理29

19 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理29

三十六计与管理28

21 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理28

三十六计与管理27

19 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理27

三十六计与管理26

19 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理26

三十六计与管理25

18 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理25

三十六计与管理24

19 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理24

三十六计与管理23

19 MIN2012 DEC 8
Comments
三十六计与管理23