title

Faisal and Shafeeq

Peshawar 2.0

0
Followers
0
Plays
Faisal and Shafeeq
Faisal and Shafeeq

Faisal and Shafeeq

Peshawar 2.0

0
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

Ḍr Faisal Khan CECOS University kə Director ao dā Peshawar 2.0 mashar dy. Də da Oxford University na PhD kaṛy da, Shafeeq Gigyani Peshawar 2.0 k kaar kai ao Peshawar University na y Master Kaṛy dy. Pa də Audio Podcast k dwe pa agha masalo khabry kai Che agha zamong Taleem ao Ma'ash sara taṛaly de.

Latest Episodes

Episode 10 - Da mong se kao?

Episode 10 - Da mong se kao? by Peshawar 2.0

15 MINAPR 27
Comments
Episode 10 - Da mong se kao?

Episode 9 - Zamong Future?

Episode 9 - Zamong Future? by Peshawar 2.0

16 MIN2018 MAY 27
Comments
Episode 9 - Zamong Future?

Episode 8 - Moonshot

Ḍr Faisal Khan CECOS University kə Director ao dā Peshawar 2.0 mashar dy. Də da Oxford University na PhD kaṛy da, Shafeeq Gigyani Peshawar 2.0 sara kaar kai ao Peshawar University na y master Kaṛy dy. Pa də Audio Podcast k dwe pa agha masalo khabry kai Che agha zamong Taleem ao Ma'ash sara taṛaly de. Email: faisalandshafeeq@gmail.com Episode 8 - Moonshot

21 MIN2017 DEC 25
Comments
Episode 8 - Moonshot

Episode 7 - Scarcity ao Abundance

Ḍr Faisal Khan CECOS University kə Director ao dā Peshawar 2.0 mashar dy. Də da Oxford University na PhD kaṛy da, Shafeeq Gigyani Peshawar 2.0 sara kaar kai ao Peshawar University na y master Kaṛy dy. Pa də Audio Podcast k dwe pa agha masalo khabry kai Che agha zamong Taleem ao Ma'ash sara taṛaly de. Email: faisalandshafeeq@gmail.com Episode 7 - Scarcity ao Abundance

13 MIN2017 DEC 17
Comments
Episode 7 - Scarcity ao Abundance

Episode 6 - FA/Fsc na pas če okam?

Ḍr Faisal Khan CECOS University kə Director ao dā Peshawar 2.0 mashar dy. Də da Oxford University na PhD kaṛy da, Shafeeq Gigyani Peshawar 2.0 sara kaar kai ao Peshawar University na y master Kaṛy dy. Pa də Audio Podcast k dwe pa agha masalo khabry kai Che agha zamong Taleem ao Ma'ash sara taṛaly de. Email: faisalandshafeeq@gmail.com Episode 5 - Admission & Careers

12 MIN2017 AUG 15
Comments
Episode 6 - FA/Fsc na pas če okam?

Episode 5 - Startup čenga kiğe?

Ḍr Faisal Khan CECOS University kə Director ao dā Peshawar 2.0 mashar dy. Də da Oxford University na PhD kaṛy da, Shafeeq Gigyani Peshawar 2.0 sara kaar kai ao Peshawar University na y master Kaṛy dy. Pa də Audio Podcast k dwe pa agha masalo khabry kai Che agha zamong Taleem ao Ma'ash sara taṛaly de. Email: faisalandshafeeq@gmail.com Episode 5 - Startup čenga kiğe?

13 MIN2017 APR 7
Comments
Episode 5 - Startup čenga kiğe?

Episode 4 - Startup čok kawoly she?

Ḍr Faisal Khan CECOS University kə Director ao dā Peshawar 2.0 mashar dy. Də da Oxford University na PhD kaṛy da, Shafeeq Gigyani Peshawar 2.0 sara kaar kai ao Peshawar University na y master Kaṛy dy. Pa də Audio Podcast k dwe pa agha masalo khabry kai Che agha zamong Taleem ao Ma'ash sara taṛaly de. Email: faisalandshafeeq@gmail.com 3 Episode: Startup čok kawoly she?

9 MIN2017 MAR 30
Comments
Episode 4 - Startup čok kawoly she?

Episode 3 - Startup če shy de?

Ḍr Faisal Khan CECOS University kə Director ao dā Peshawar 2.0 mashar dy. Də da Oxford University na PhD kaṛy da, Shafeeq Gigyani Peshawar 2.0 sara kaar kai ao Peshawar University na y master Kaṛy dy. Pa də Audio Podcast k dwe pa agha masalo khabry kai Che agha zamong Taleem ao Ma'ash sara taṛaly de. Email: faisalandshafeeq@gmail.com 3 Episode: Startup če shy de?

19 MIN2017 FEB 5
Comments
Episode 3 - Startup če shy de?

Episode 2 - Karkhana joroly shy?

Ḍr Faisal Khan CECOS University kə Director ao dā Peshawar 2.0 mashar dy. Də da Oxford University na PhD kaṛy da, Shafeeq Gigyani Peshawar 2.0 sara kaar kai ao Peshawar University na y master Kaṛy dy. Pa də Audio Podcast k dwe pa agha masalo khabry kai Che agha zamong Taleem ao Ma'ash sara taṛaly de. Email: faisalandshafeeq@gmail.com 2 Episode: Zamong ma'ashi nizam; Mong charta rawan yo?

21 MIN2016 DEC 26
Comments
Episode 2 - Karkhana joroly shy?

Episode 1 - Bakhshali Manuscript

Ḍr Faisal Khan CECOS University kə Director ao dā Peshawar 2.0 mashar dy. Də da Oxford University na PhD kaṛy da, Shafeeq Gigyani Peshawar 2.0 sara kaar kai ao Peshawar University na y master Kaṛy dy. Pa də Audio Podcast k dwe pa agha masalo khabry kai Che agha zamong Taleem ao Ma'ash sara taṛaly de. Email: faisalandshafeeq@gmail.com 1 Episode: Zamong taeemi nizam; Mong charta rawan yo?

19 MIN2016 DEC 18
Comments
Episode 1 - Bakhshali Manuscript

Latest Episodes

Episode 10 - Da mong se kao?

Episode 10 - Da mong se kao? by Peshawar 2.0

15 MINAPR 27
Comments
Episode 10 - Da mong se kao?

Episode 9 - Zamong Future?

Episode 9 - Zamong Future? by Peshawar 2.0

16 MIN2018 MAY 27
Comments
Episode 9 - Zamong Future?

Episode 8 - Moonshot

Ḍr Faisal Khan CECOS University kə Director ao dā Peshawar 2.0 mashar dy. Də da Oxford University na PhD kaṛy da, Shafeeq Gigyani Peshawar 2.0 sara kaar kai ao Peshawar University na y master Kaṛy dy. Pa də Audio Podcast k dwe pa agha masalo khabry kai Che agha zamong Taleem ao Ma'ash sara taṛaly de. Email: faisalandshafeeq@gmail.com Episode 8 - Moonshot

21 MIN2017 DEC 25
Comments
Episode 8 - Moonshot

Episode 7 - Scarcity ao Abundance

Ḍr Faisal Khan CECOS University kə Director ao dā Peshawar 2.0 mashar dy. Də da Oxford University na PhD kaṛy da, Shafeeq Gigyani Peshawar 2.0 sara kaar kai ao Peshawar University na y master Kaṛy dy. Pa də Audio Podcast k dwe pa agha masalo khabry kai Che agha zamong Taleem ao Ma'ash sara taṛaly de. Email: faisalandshafeeq@gmail.com Episode 7 - Scarcity ao Abundance

13 MIN2017 DEC 17
Comments
Episode 7 - Scarcity ao Abundance

Episode 6 - FA/Fsc na pas če okam?

Ḍr Faisal Khan CECOS University kə Director ao dā Peshawar 2.0 mashar dy. Də da Oxford University na PhD kaṛy da, Shafeeq Gigyani Peshawar 2.0 sara kaar kai ao Peshawar University na y master Kaṛy dy. Pa də Audio Podcast k dwe pa agha masalo khabry kai Che agha zamong Taleem ao Ma'ash sara taṛaly de. Email: faisalandshafeeq@gmail.com Episode 5 - Admission & Careers

12 MIN2017 AUG 15
Comments
Episode 6 - FA/Fsc na pas če okam?

Episode 5 - Startup čenga kiğe?

Ḍr Faisal Khan CECOS University kə Director ao dā Peshawar 2.0 mashar dy. Də da Oxford University na PhD kaṛy da, Shafeeq Gigyani Peshawar 2.0 sara kaar kai ao Peshawar University na y master Kaṛy dy. Pa də Audio Podcast k dwe pa agha masalo khabry kai Che agha zamong Taleem ao Ma'ash sara taṛaly de. Email: faisalandshafeeq@gmail.com Episode 5 - Startup čenga kiğe?

13 MIN2017 APR 7
Comments
Episode 5 - Startup čenga kiğe?

Episode 4 - Startup čok kawoly she?

Ḍr Faisal Khan CECOS University kə Director ao dā Peshawar 2.0 mashar dy. Də da Oxford University na PhD kaṛy da, Shafeeq Gigyani Peshawar 2.0 sara kaar kai ao Peshawar University na y master Kaṛy dy. Pa də Audio Podcast k dwe pa agha masalo khabry kai Che agha zamong Taleem ao Ma'ash sara taṛaly de. Email: faisalandshafeeq@gmail.com 3 Episode: Startup čok kawoly she?

9 MIN2017 MAR 30
Comments
Episode 4 - Startup čok kawoly she?

Episode 3 - Startup če shy de?

Ḍr Faisal Khan CECOS University kə Director ao dā Peshawar 2.0 mashar dy. Də da Oxford University na PhD kaṛy da, Shafeeq Gigyani Peshawar 2.0 sara kaar kai ao Peshawar University na y master Kaṛy dy. Pa də Audio Podcast k dwe pa agha masalo khabry kai Che agha zamong Taleem ao Ma'ash sara taṛaly de. Email: faisalandshafeeq@gmail.com 3 Episode: Startup če shy de?

19 MIN2017 FEB 5
Comments
Episode 3 - Startup če shy de?

Episode 2 - Karkhana joroly shy?

Ḍr Faisal Khan CECOS University kə Director ao dā Peshawar 2.0 mashar dy. Də da Oxford University na PhD kaṛy da, Shafeeq Gigyani Peshawar 2.0 sara kaar kai ao Peshawar University na y master Kaṛy dy. Pa də Audio Podcast k dwe pa agha masalo khabry kai Che agha zamong Taleem ao Ma'ash sara taṛaly de. Email: faisalandshafeeq@gmail.com 2 Episode: Zamong ma'ashi nizam; Mong charta rawan yo?

21 MIN2016 DEC 26
Comments
Episode 2 - Karkhana joroly shy?

Episode 1 - Bakhshali Manuscript

Ḍr Faisal Khan CECOS University kə Director ao dā Peshawar 2.0 mashar dy. Də da Oxford University na PhD kaṛy da, Shafeeq Gigyani Peshawar 2.0 sara kaar kai ao Peshawar University na y master Kaṛy dy. Pa də Audio Podcast k dwe pa agha masalo khabry kai Che agha zamong Taleem ao Ma'ash sara taṛaly de. Email: faisalandshafeeq@gmail.com 1 Episode: Zamong taeemi nizam; Mong charta rawan yo?

19 MIN2016 DEC 18
Comments
Episode 1 - Bakhshali Manuscript
hmly
himalayaプレミアムへようこそ聴き放題のオーディオブックをお楽しみください。