title

داستان شب

داستان شب

Followers
Plays
داستان شب
9 MIN2017 OCT 14
Play Episode
Comments
title

Details

بزرگان چلم و کلید جنندال نویسنده : آیزاک بشویتس سینگربرگردان : خدیجه روزگردخوانش : شاهین چگینیداستان راجع به فردی احمق است که در دهکده حکمرانی می کند و بزرگان که آن ها هم احمق هستند از او پیروی می کنند.مشهور است که اداره دهکده چِلِم ، با رئیس شورا و بزرگانی بود که همه احمق بودند. نام رئیس آن ها گرونام گاوه بود. گرونام گاوه همسری داشت به نام جنندال...