title

解读三大战役

香港之声

1
Followers
1
Plays
解读三大战役
解读三大战役

解读三大战役

香港之声

1
Followers
1
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

王树增解读三大战役 王树增,男,中国军旅作家。1952年2月生于北京,中共党员,硕士研究生,少将军衔,国家一级作家,现供职于武警部队政治部创作室。政府特殊津贴享受者,全军艺术委员会委员。 现任中国作家协会全国委员会委员。

Latest Episodes

平津战役04伟大的胜利

王树增解读三大战役

38 MIN2018 SEP 25
Comments
平津战役04伟大的胜利

平津战役03艰难的抉择

王树增解读三大战役

38 MIN2018 SEP 25
Comments
平津战役03艰难的抉择

平津战役02西线围歼

王树增解读三大战役

38 MIN2018 SEP 25
Comments
平津战役02西线围歼

平津战役01大军入关

王树增解读三大战役

36 MIN2018 SEP 25
Comments
平津战役01大军入关

辽沈战役05辽西大战

王树增解读三大战役

38 MIN2018 SEP 25
Comments
辽沈战役05辽西大战

辽沈战役04血浸黑山

王树增解读三大战役

38 MIN2018 SEP 25
Comments
辽沈战役04血浸黑山

辽沈战役03生死抉择

王树增解读三大战役

38 MIN2018 SEP 25
Comments
辽沈战役03生死抉择

辽沈战役02大门的关闭

王树增解读三大战役

38 MIN2018 SEP 25
Comments
辽沈战役02大门的关闭

辽沈战役01攻打锦州

王树增解读三大战役

38 MIN2018 SEP 25
Comments
辽沈战役01攻打锦州

淮海战役09决战淮海

王树增解读三大战役

40 MIN2018 SEP 25
Comments
淮海战役09决战淮海

Latest Episodes

平津战役04伟大的胜利

王树增解读三大战役

38 MIN2018 SEP 25
Comments
平津战役04伟大的胜利

平津战役03艰难的抉择

王树增解读三大战役

38 MIN2018 SEP 25
Comments
平津战役03艰难的抉择

平津战役02西线围歼

王树增解读三大战役

38 MIN2018 SEP 25
Comments
平津战役02西线围歼

平津战役01大军入关

王树增解读三大战役

36 MIN2018 SEP 25
Comments
平津战役01大军入关

辽沈战役05辽西大战

王树增解读三大战役

38 MIN2018 SEP 25
Comments
辽沈战役05辽西大战

辽沈战役04血浸黑山

王树增解读三大战役

38 MIN2018 SEP 25
Comments
辽沈战役04血浸黑山

辽沈战役03生死抉择

王树增解读三大战役

38 MIN2018 SEP 25
Comments
辽沈战役03生死抉择

辽沈战役02大门的关闭

王树增解读三大战役

38 MIN2018 SEP 25
Comments
辽沈战役02大门的关闭

辽沈战役01攻打锦州

王树增解读三大战役

38 MIN2018 SEP 25
Comments
辽沈战役01攻打锦州

淮海战役09决战淮海

王树增解读三大战役

40 MIN2018 SEP 25
Comments
淮海战役09决战淮海