title

Ahmad Javier

Ahmad Javier

Followers
Plays
Ahmad Javier
5 MIN2018 FEB 19
Play Episode
Comments
title

Details

– Anung klaseng kaparusahan sa mga taong nag-papasunog ng bangkay at nalibing na buo pa rin? – Q & A Forum @ Mensahe ng Limang Magigiting, Masjid Ibn Abbas – Ustadz Ahmad Javier, Ustad Rashid Indasan, Ustadz Ismael Aguire, Ustadz Fahad Sultan Abdullah