title

Romane Paramichi

Sveriges Radio

Followers
Plays
Romane Paramichi
11 MINAPR 5
Play Episode
Comments
title

Details

O Fardi naj barvalo thaj kamel te ansurij pe a shukara princesesa thaj del pe ghindo sar te kerel te diljarel e krajes te mukhel a princesesa leske.

Jekh purani traditionalno paramichia pa jekh rom, khaj khelavel e krajes thaj a princesa.