title

isizulu

Cynthia

2
Followers
12
Plays
isizulu
isizulu

isizulu

Cynthia

2
Followers
12
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

These are podcasts designed to help you speak and understand isiZulu, one of South Africa's main languages. You listen to all time best South African music, get a feel of zulu poetry and listen to some tongue twisters. Zulu is known for having many clicks that you can't learn off the book that's why am here to help you. The lessons provide many examples of everyday sentences that are looked in-depth.

Latest Episodes

Bye bye

3 MIN2011 FEB 9
Comments
Bye bye

lokhu la lokhu

lokhu la lokhu~ this and that

3 MIN2010 JUL 24
Comments
lokhu la lokhu

lesson 37 slang

Learn IsiZulu Lesson 37 WARNING EXPLICT! Slang Eish- a way to express frustration Fong kong – (hmm Chinese ) cheaply made or fake Ungangidubuli/ ungadubuli- don’t shoot me / don’t shoot Isibhamu- gun mpitshi – bro/ friend/ partner phithizela- when you are busy you walk here and there Heita- wassup Chommie- friend Fokol/fokolo -**** all Aikona- no way/ not on your life Tsotsi – thief Yasis – Jesus man ! Fuseke- **** off/ get lost Stabane- fag/ gay Malebe- vagina lips Golo lwakho- your c**t Msunu kanyoko- your mum’s c**t Sifebe- whore Mdid’ wakho- ***hole Sihlama- left over shit that rubbed onto underwear Masende- testicles Jents- brothers zulumaiden@live.com isiZulu.net

8 MIN2010 JUL 24
Comments
lesson 37 slang

lesson 36 food glorious food

Learn IsiZulu Lesson 36 Food Traditional food Pap’- made from milled maize look for iwisa Biltong – dried meat Mashonzha- worms from mopane tree Mahewu- made from left over pap’ it’s fermented Boerewors – spiced sauages eaten in BBQ / braai Potjeikos- stew made from boiled meat mixed with vegetables eaten with pap’ Amasi – sour milk fermented eaten with pap’ Isidudu- pumkin pap’ Ostrich - intshe . stew it or turn it into dried meat Beef - inyama yenkomo Chicken- inyama yenkukhu, wosa inkukhu- roast the chicket Umngqusho- samp Bambara groundnut/ indlubu/yubo beans- type of nut but not oily like most nuts Locust –intethe Maize ummbila roast or boil Fish – inhlanzi Common food Watermelon –ikhabe Iganda- egg Milk- ubisi Juice- umhluzi Cooking oil- amafutha wokupheka Bread –isinkwa Fried bread - amaqelebengwana please don't forget to support my podcasts zulumaiden@live.com isiZulu.net

15 MIN2010 JUN 22
Comments
lesson 36 food glorious food

helele Safri duo WORLD CUP SONG

WORLD CUP SONG from http://izn.2.forumer.com/index.php?showtopic=1898 It's "Helele" by Velile & Safri Duo and the lyrics are as follows: Chorus (2x): Helele, bomama Amasiko ethu Soze aphele kithi Nabo okhokho bethu Go for it, children of our mothers! Our traditions Will never cease to exist at our place Nor will our ancestors Verse: Amaqhawe esizwe (Asibonge komama) Abathokozisa bethu (Asibonge abazali) Izimbali zesizwe (Asibonge komama) The heroes of the nation (Let's thank our mothers) Our wellsprings of joy (Let's thank our parents) The flowers of the nation (Let's thank our mothers) Pre-chorus: Uma mina nawe singabambisana Uma mina nawe singahloniphana If me and you could help each other If me and you could respect each other [chorus (2x)] Verse: Amaqhawe esizwe (Asibonge komama) Bona basikhulisa (Asibonge abazali) Yini ehlula abazali (Asibonge komama) The heroes of the nation (Let's thank our mothers) It was them who brought us up (Let's thank our parents) What could overpower ...

3 MIN2010 JUN 5
Comments
helele Safri duo WORLD CUP SONG

lesson 35 complaints and interests

Learn isiZulu Lesson 35 complaints and hobbies please support my podcasts by donating to cynthia.e.moyo@googlemail.com I like sleeping ngithanda ukulala Ngelanga elinye ngilala amahola alishumi In one day i sleep for 10hours Computer ikhompuyutha Ilanga liyaze lishone elokhe ekhangele ikhompuyutha The sun sets while still looking at the computer Shopping ukuhamba ukuyathenga Iviki kalipheli nginga hambanga ukuyathenga ihembe A week doesn’t pass without me buying a shirt Football ibhola Ibhola liyamu hlanyisa Football makes him crazy Collecting stamps etc ukuqoqa izitembu Uyathanda ukuqoqa izitembu ezemazweni He likes collecting stamps from different countries Reading ukubala awumboni engabali can ever see them not reading Watching T.v ukubukela iT.V Ulivila lomuntu, akayenzi lutho. Ilinga liyaze lishone ebukele iT.V She is lazy, never does anything. The day even passes while she is watching T.V Gardening ukuyanza ingadi Umtwana wakhe ukhuthele, uyancedisa abazali bakhe engadini The...

8 MIN2010 JUN 3
Comments
lesson 35 complaints and interests

lesson 34 medical words and phrases

Learn isiZulu Lesson 34 Common medical words http://www.wolfescape.com/WebPages/ZuluDict.htm this contains medical words and phrases mainly used by nurses etc http://books.google.com/books?id=ZzYLAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false this has zulu stories also translated into English http://www.isolezwe.co.za/ South African written in Zulu disease/ flue- umkhuhlane Kanti awuboni na? Umunto lowu ulomkhuhlane ! Can’t you see? This person has a disease AIDS – ingculazi Ulengculazi – he/she has AIDS Cancer umhlaza / umdlavuza Kade ephethwe ngumdlavuza She had cancer Asthma - isifuba somoya Moya= breath/ air Umuntu lowu engagijimi, ulesifuba somoya This person mustn’t run, she has asthma Epilepsy – Isifo sokuwa Kuwa = fall Lo baba wakhe ulesifo sokuwa T.B isifo sofuba Fuba= chest Wabulawa ngesifo sofuba Chicken pox- inqubulungwana / upokisi Ngeviki eyadlulayo babanjwa ngepokisi Last week they caught chickenpox Diarrhoea- Sheka/hudo Angilalanga izolo, kade ngisheka ubusuku...

9 MIN2010 MAY 30
Comments
lesson 34 medical words and phrases

HAPPY ANNIVERSARY !!!!!!!!!!!!

we are 1 this month ngiyabonga kakhulu. Please keep on listening to my podcasts zulumaiden@live.com also visit http://isizulu.net/ happy anniversary !!!!! woop woop

6 MIN2010 MAY 9
Comments
HAPPY ANNIVERSARY !!!!!!!!!!!!

lesson 33 lion king

Learn isiZulu Lesson 33 Lion king Sing along http://the.lionking.org/lyrics/rotpl.phtml BUSA lyrics: [translation of Zulu] (Chorus) Busa le lizwe [Rule this land] Busa le lizwe [Rule this land] Busa lomhlaba wethu [Rule this land of ours] Busa ngo xolo [Rule with peace] (Repeat) Shwele baba [Hail to you, Father] Siyakubongela [We are grateful to you] Usi lethel' injabulo [You brought us happiness] Noxolo [And peace] Shwele baba [Hail to you, Father] Siyakubongela [We are grateful to you] Liqhakazise baba [Brighten our future] Ngo thando [With love] (Repeat chorus twice) Bayede baba [Father, we salute you] Sikhokhele bo [Lead us] Busa lomhlaba [Rule this land] Ngo thando [With love] (Repeat) Busa ngo thando [Rule with love] Busa ngo thando [Rule with love] Busa ngo thando [Rule with love] Busa ngo xolo [Rule with peace] (Repeat) Ubuse ngo thando [You must rule with love] Ubuse ngo xolo [You must rule with peace] Ubuse ngo thando [You must rule with love] Busa Simba, busa Simba [Rule ...

12 MIN2010 APR 25
Comments
lesson 33 lion king

lesson 32 myths and poem

Learn isiZulu Lesson 32 Myths and poem Intulo – skinny small Lizard Tokoloshe- Hairy dwarf life evil creature Unwaba – chameleon Amadlozi – Ancestors Isangoma – woman witch doctor (crazier version of a fortune teller ) Inyaga – healer ukuyalobola http://www.poemhunter.com/i/ebooks/pdf/llm_mbatha_2009_1.pdf Poem by LLM Mbatha Kuyangithokozisa Kuyangithokozisa Ukukhuluma nawe Ngisho noma – even though Izintaba zingisithele- the mountains are hiding(shading) Ngicabanga ukumamatheka kwakho – i am thinking of your smile Ngigcine sengihleha ngedwa – i end up laughing by myself Lapho ngisalele – while am sleeping Sengiziphaphama – suddenly wake up Ngiphupha kanjena – dreaming Ngikuzwe usho – hear you Ungitshela ukuthi – telling me Kuyafana nje – it’s the same Nalapho kewe- with you there Enhliziyweni yakho- in your heart Uku phaphama, uku phupha- waking up, dreaming Uku thandana kewthu- about our love zulumaiden@live.com visit http://isizulu.net/

9 MIN2010 APR 11
Comments
lesson 32 myths and poem

Latest Episodes

Bye bye

3 MIN2011 FEB 9
Comments
Bye bye

lokhu la lokhu

lokhu la lokhu~ this and that

3 MIN2010 JUL 24
Comments
lokhu la lokhu

lesson 37 slang

Learn IsiZulu Lesson 37 WARNING EXPLICT! Slang Eish- a way to express frustration Fong kong – (hmm Chinese ) cheaply made or fake Ungangidubuli/ ungadubuli- don’t shoot me / don’t shoot Isibhamu- gun mpitshi – bro/ friend/ partner phithizela- when you are busy you walk here and there Heita- wassup Chommie- friend Fokol/fokolo -**** all Aikona- no way/ not on your life Tsotsi – thief Yasis – Jesus man ! Fuseke- **** off/ get lost Stabane- fag/ gay Malebe- vagina lips Golo lwakho- your c**t Msunu kanyoko- your mum’s c**t Sifebe- whore Mdid’ wakho- ***hole Sihlama- left over shit that rubbed onto underwear Masende- testicles Jents- brothers zulumaiden@live.com isiZulu.net

8 MIN2010 JUL 24
Comments
lesson 37 slang

lesson 36 food glorious food

Learn IsiZulu Lesson 36 Food Traditional food Pap’- made from milled maize look for iwisa Biltong – dried meat Mashonzha- worms from mopane tree Mahewu- made from left over pap’ it’s fermented Boerewors – spiced sauages eaten in BBQ / braai Potjeikos- stew made from boiled meat mixed with vegetables eaten with pap’ Amasi – sour milk fermented eaten with pap’ Isidudu- pumkin pap’ Ostrich - intshe . stew it or turn it into dried meat Beef - inyama yenkomo Chicken- inyama yenkukhu, wosa inkukhu- roast the chicket Umngqusho- samp Bambara groundnut/ indlubu/yubo beans- type of nut but not oily like most nuts Locust –intethe Maize ummbila roast or boil Fish – inhlanzi Common food Watermelon –ikhabe Iganda- egg Milk- ubisi Juice- umhluzi Cooking oil- amafutha wokupheka Bread –isinkwa Fried bread - amaqelebengwana please don't forget to support my podcasts zulumaiden@live.com isiZulu.net

15 MIN2010 JUN 22
Comments
lesson 36 food glorious food

helele Safri duo WORLD CUP SONG

WORLD CUP SONG from http://izn.2.forumer.com/index.php?showtopic=1898 It's "Helele" by Velile & Safri Duo and the lyrics are as follows: Chorus (2x): Helele, bomama Amasiko ethu Soze aphele kithi Nabo okhokho bethu Go for it, children of our mothers! Our traditions Will never cease to exist at our place Nor will our ancestors Verse: Amaqhawe esizwe (Asibonge komama) Abathokozisa bethu (Asibonge abazali) Izimbali zesizwe (Asibonge komama) The heroes of the nation (Let's thank our mothers) Our wellsprings of joy (Let's thank our parents) The flowers of the nation (Let's thank our mothers) Pre-chorus: Uma mina nawe singabambisana Uma mina nawe singahloniphana If me and you could help each other If me and you could respect each other [chorus (2x)] Verse: Amaqhawe esizwe (Asibonge komama) Bona basikhulisa (Asibonge abazali) Yini ehlula abazali (Asibonge komama) The heroes of the nation (Let's thank our mothers) It was them who brought us up (Let's thank our parents) What could overpower ...

3 MIN2010 JUN 5
Comments
helele Safri duo WORLD CUP SONG

lesson 35 complaints and interests

Learn isiZulu Lesson 35 complaints and hobbies please support my podcasts by donating to cynthia.e.moyo@googlemail.com I like sleeping ngithanda ukulala Ngelanga elinye ngilala amahola alishumi In one day i sleep for 10hours Computer ikhompuyutha Ilanga liyaze lishone elokhe ekhangele ikhompuyutha The sun sets while still looking at the computer Shopping ukuhamba ukuyathenga Iviki kalipheli nginga hambanga ukuyathenga ihembe A week doesn’t pass without me buying a shirt Football ibhola Ibhola liyamu hlanyisa Football makes him crazy Collecting stamps etc ukuqoqa izitembu Uyathanda ukuqoqa izitembu ezemazweni He likes collecting stamps from different countries Reading ukubala awumboni engabali can ever see them not reading Watching T.v ukubukela iT.V Ulivila lomuntu, akayenzi lutho. Ilinga liyaze lishone ebukele iT.V She is lazy, never does anything. The day even passes while she is watching T.V Gardening ukuyanza ingadi Umtwana wakhe ukhuthele, uyancedisa abazali bakhe engadini The...

8 MIN2010 JUN 3
Comments
lesson 35 complaints and interests

lesson 34 medical words and phrases

Learn isiZulu Lesson 34 Common medical words http://www.wolfescape.com/WebPages/ZuluDict.htm this contains medical words and phrases mainly used by nurses etc http://books.google.com/books?id=ZzYLAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false this has zulu stories also translated into English http://www.isolezwe.co.za/ South African written in Zulu disease/ flue- umkhuhlane Kanti awuboni na? Umunto lowu ulomkhuhlane ! Can’t you see? This person has a disease AIDS – ingculazi Ulengculazi – he/she has AIDS Cancer umhlaza / umdlavuza Kade ephethwe ngumdlavuza She had cancer Asthma - isifuba somoya Moya= breath/ air Umuntu lowu engagijimi, ulesifuba somoya This person mustn’t run, she has asthma Epilepsy – Isifo sokuwa Kuwa = fall Lo baba wakhe ulesifo sokuwa T.B isifo sofuba Fuba= chest Wabulawa ngesifo sofuba Chicken pox- inqubulungwana / upokisi Ngeviki eyadlulayo babanjwa ngepokisi Last week they caught chickenpox Diarrhoea- Sheka/hudo Angilalanga izolo, kade ngisheka ubusuku...

9 MIN2010 MAY 30
Comments
lesson 34 medical words and phrases

HAPPY ANNIVERSARY !!!!!!!!!!!!

we are 1 this month ngiyabonga kakhulu. Please keep on listening to my podcasts zulumaiden@live.com also visit http://isizulu.net/ happy anniversary !!!!! woop woop

6 MIN2010 MAY 9
Comments
HAPPY ANNIVERSARY !!!!!!!!!!!!

lesson 33 lion king

Learn isiZulu Lesson 33 Lion king Sing along http://the.lionking.org/lyrics/rotpl.phtml BUSA lyrics: [translation of Zulu] (Chorus) Busa le lizwe [Rule this land] Busa le lizwe [Rule this land] Busa lomhlaba wethu [Rule this land of ours] Busa ngo xolo [Rule with peace] (Repeat) Shwele baba [Hail to you, Father] Siyakubongela [We are grateful to you] Usi lethel' injabulo [You brought us happiness] Noxolo [And peace] Shwele baba [Hail to you, Father] Siyakubongela [We are grateful to you] Liqhakazise baba [Brighten our future] Ngo thando [With love] (Repeat chorus twice) Bayede baba [Father, we salute you] Sikhokhele bo [Lead us] Busa lomhlaba [Rule this land] Ngo thando [With love] (Repeat) Busa ngo thando [Rule with love] Busa ngo thando [Rule with love] Busa ngo thando [Rule with love] Busa ngo xolo [Rule with peace] (Repeat) Ubuse ngo thando [You must rule with love] Ubuse ngo xolo [You must rule with peace] Ubuse ngo thando [You must rule with love] Busa Simba, busa Simba [Rule ...

12 MIN2010 APR 25
Comments
lesson 33 lion king

lesson 32 myths and poem

Learn isiZulu Lesson 32 Myths and poem Intulo – skinny small Lizard Tokoloshe- Hairy dwarf life evil creature Unwaba – chameleon Amadlozi – Ancestors Isangoma – woman witch doctor (crazier version of a fortune teller ) Inyaga – healer ukuyalobola http://www.poemhunter.com/i/ebooks/pdf/llm_mbatha_2009_1.pdf Poem by LLM Mbatha Kuyangithokozisa Kuyangithokozisa Ukukhuluma nawe Ngisho noma – even though Izintaba zingisithele- the mountains are hiding(shading) Ngicabanga ukumamatheka kwakho – i am thinking of your smile Ngigcine sengihleha ngedwa – i end up laughing by myself Lapho ngisalele – while am sleeping Sengiziphaphama – suddenly wake up Ngiphupha kanjena – dreaming Ngikuzwe usho – hear you Ungitshela ukuthi – telling me Kuyafana nje – it’s the same Nalapho kewe- with you there Enhliziyweni yakho- in your heart Uku phaphama, uku phupha- waking up, dreaming Uku thandana kewthu- about our love zulumaiden@live.com visit http://isizulu.net/

9 MIN2010 APR 11
Comments
lesson 32 myths and poem