title

سبکتو | Sabketo (فارسی)

Sabketo

Followers
Plays
سبکتو | Sabketo (فارسی)
-1 s2018 JUN 18
Play Episode
Comments
title

Details

چرا نمی توانیم تمرکز کنیم ؟ سوالی که شاید در طول ماه چند بار از خودمان می‌پرسیم و جواب قطعی برای آن پیدا نمی‌کنیم. با سبکتو باشید تا به بررسی دلایل و راه حل آنها بپردازیم