title

הכל זהב 70 Years of Israeli Pop Music

כאן

Followers
Plays
הכל זהב 70 Years of Israeli Pop Music
58 MIN2018 APR 26
Play Episode
Comments
title

Details

בשנות החמישים הלך והתגבש "צליל ישראלי" חדש. שילוב ייחודי של טקסטים משירת הארץ ולחנים המושפעים משירי הפולק האמריקאי של אותן שנים. להבדיל מהמוזיקה הסלונית, שהביאה את ניחוחות של פאריז או ניו-יורק, היה הצליל החדש קשור יותר למקום בו נוצר. היו אלה שירים ששיקפו את אהבת הארץ שהטבע נכח בהם, לצד שירי אהבה של בינו ובינה