title

SBS Macedonian - СБС Македонски

SBS Macedonian

0
Followers
0
Plays
SBS Macedonian - СБС Македонски
SBS Macedonian - СБС Македонски

SBS Macedonian - СБС Македонски

SBS Macedonian

0
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Macedonian program, including news from Australia and around the world. - Слушајте интервјуа, прилози и приказни од заедницата на Македонската Програма на СБС Радио, вклучувајќи вести од Австралија и светот.

Latest Episodes

SBS News in Macedonian 6 December 2019 - SBS Вести на македонски 6 декември 2019

SBS News in Macedonian 6 December 2019 - SBS Вести на македонски 6 декември 2019

12 MIN1 d ago
Comments
SBS News in Macedonian 6 December 2019 - SBS Вести на македонски 6 декември 2019

SBS News in Macedonian 5 December 2019 - Вести на СБС на македонски, 5 декември 2019

SBS News in Macedonian 5 December 2019 - Вести на СБС на македонски, 5 декември 2019

12 MIN2 d ago
Comments
SBS News in Macedonian 5 December 2019 - Вести на СБС на македонски, 5 декември 2019

Human rights groups angry over medevac repeal - Групите за човекови права лути поради укинувањето на законот за медицинска евакуација

Human rights groups have expressed outrage at the federal government's vote to repeal the so–called medevac laws. The laws are designed to give doctors more say in the transfers of refugees from offshore detention to Australia for medical care. - Групите за човекови права изразија негодување од гласањето на федералната влада за укинување на таканаречените medevac закони. Законите беа така направени со што им се овозможуваше на лекарите да кажат повеќе во пренесувањето на бегалците од притворните центри во Австралија за медицинска нега.

3 MIN2 d ago
Comments
Human rights groups angry over medevac repeal - Групите за човекови права лути поради укинувањето на законот за медицинска евакуација

Jovanka Smilevska: I will advocate for the establishment of Macedonian studies at university level in Melbourne - Јованка Смилевска: Ќе се залагам за отворање катедра по македонски јазик на мелбурншките универзитети

Jovanka Smilevska is the newly elected president of the Macedonian Teacher’s Association of Victoria. She brings to the position new energy and enthusiasm for the promotion of the Macedonian language in Australia, as well as 20 years’ experience as a teacher. According to her vision, new programs for the Macedonian language are to be open in regular bilingual schools and Victorian School of Languages Centres. Her plans include advocating for the launch of Macedonian studies at university level in Melbourne. - Јованка Смилевска е новоизбраната претседателка на "Македонското учителско друштво на Викторија".Освен нова енергија и ентузијазам за афирмација на македонскиот јазик во Австралија, таа со себе носи 20 годишно искуство на педагог, но и визија за проширување на н...

20 MIN2 d ago
Comments
Jovanka Smilevska: I will advocate for the establishment of Macedonian studies at university level in Melbourne - Јованка Смилевска: Ќе се залагам за отворање катедра по македонски јазик на мелбурншките универзитети

SBS News in Macedonian, 4th December 2019 - Вести на СБС на македонски, 4 декември 2019

SBS News in Macedonian, 4th December 2019 - Вести на СБС на македонски, 4 декември 2019

13 MIN3 d ago
Comments
SBS News in Macedonian, 4th December 2019 - Вести на СБС на македонски, 4 декември 2019

France proposes changes to EU accession methodology - Франција предлага измени во методологијата за пристапување во ЕУ

Macedonia’s Foreign Minister Nikola Dimitrov has commented on the government's stance on the document by which France proposes a change to the EU accession methodology. He says there are good ideas in the French document, but also ones that will not be easy to implement. Western Balkans expert Florian Bieber thinks that while the French idea is problematic, the document still has some good points. One is sectoral integration, as it can enable states to benefit before membership itself. - Министерот за надворешни работи Никола Димитров деновиве оцени дека во францускиот нон-пејпер има добри идеи, но и такви кои нема да бидат лесни за спроведување. Вусшност тој го коментираше ставот на владата за документот со кој Франција предложи промена на методологијат н...

12 MIN5 d ago
Comments
France proposes changes to EU accession methodology - Франција предлага измени во методологијата за пристапување во ЕУ

SBS News in Macedonian, 2nd December 2019 - Вести на СБС на македонски, 2 декември 2019

SBS News in Macedonian, 2nd December 2019 - Вести на СБС на македонски, 2 декември 2019

13 MIN5 d ago
Comments
SBS News in Macedonian, 2nd December 2019 - Вести на СБС на македонски, 2 декември 2019

Draft defamation laws aim to protect public-interest journalism, reduce court backlogs - Предлог-законите за клевета имаат за цел да го заштитат новинарството од јавен интерес, да ги намалат заостанатите судски постапки

Australia's top legal officers have unanimously agreed to a set of draft laws aimed at better protecting public-interest journalism and reducing frivolous lawsuits. They say the proposals, if passed into legislation, will modernize Australia's defamation laws. - Највисоките правни службеници во Австралија едногласно се согласија на сетот нацрт-закони во насока на подобра заштита на новинарството од јавен интерес и намалување на несериозните тужби. Тие велат дека предлозите, доколку бидат усвоени во законодавството, ќе ги модернизираат законите за клевета во Австралија.

6 MIN5 d ago
Comments
Draft defamation laws aim to protect public-interest journalism, reduce court backlogs - Предлог-законите за клевета имаат за цел да го заштитат новинарството од јавен интерес, да ги намалат заостанатите судски постапки

„Failure is not an option“at the COP25 conference - „Неуспехот не е опција“ на конференцијата COP25

The United Nations Climate Conference COP25 gets underway on Monday ((2 Dec)) in Madrid, Spain. SBS looks at some of the climate challenges the world faces. - Конференцијата за Климатски Промени на ООН COP25 започнува во понеделник (2 декември) во Мадрид, Шпанија.SBS разгледува некои од климатските предизвици со кои се соочува светот.

9 MIN5 d ago
Comments
„Failure is not an option“at the COP25 conference - „Неуспехот не е опција“ на конференцијата COP25

SBS News in Macedonian 29 November 2019 - SBS Вести на македонски 29 ноември 2019

SBS News in Macedonian 29 November 2019 - SBS Вести на македонски 29 ноември 2019

11 MIN1 w ago
Comments
SBS News in Macedonian 29 November 2019 - SBS Вести на македонски 29 ноември 2019

Latest Episodes

SBS News in Macedonian 6 December 2019 - SBS Вести на македонски 6 декември 2019

SBS News in Macedonian 6 December 2019 - SBS Вести на македонски 6 декември 2019

12 MIN1 d ago
Comments
SBS News in Macedonian 6 December 2019 - SBS Вести на македонски 6 декември 2019

SBS News in Macedonian 5 December 2019 - Вести на СБС на македонски, 5 декември 2019

SBS News in Macedonian 5 December 2019 - Вести на СБС на македонски, 5 декември 2019

12 MIN2 d ago
Comments
SBS News in Macedonian 5 December 2019 - Вести на СБС на македонски, 5 декември 2019

Human rights groups angry over medevac repeal - Групите за човекови права лути поради укинувањето на законот за медицинска евакуација

Human rights groups have expressed outrage at the federal government's vote to repeal the so–called medevac laws. The laws are designed to give doctors more say in the transfers of refugees from offshore detention to Australia for medical care. - Групите за човекови права изразија негодување од гласањето на федералната влада за укинување на таканаречените medevac закони. Законите беа така направени со што им се овозможуваше на лекарите да кажат повеќе во пренесувањето на бегалците од притворните центри во Австралија за медицинска нега.

3 MIN2 d ago
Comments
Human rights groups angry over medevac repeal - Групите за човекови права лути поради укинувањето на законот за медицинска евакуација

Jovanka Smilevska: I will advocate for the establishment of Macedonian studies at university level in Melbourne - Јованка Смилевска: Ќе се залагам за отворање катедра по македонски јазик на мелбурншките универзитети

Jovanka Smilevska is the newly elected president of the Macedonian Teacher’s Association of Victoria. She brings to the position new energy and enthusiasm for the promotion of the Macedonian language in Australia, as well as 20 years’ experience as a teacher. According to her vision, new programs for the Macedonian language are to be open in regular bilingual schools and Victorian School of Languages Centres. Her plans include advocating for the launch of Macedonian studies at university level in Melbourne. - Јованка Смилевска е новоизбраната претседателка на "Македонското учителско друштво на Викторија".Освен нова енергија и ентузијазам за афирмација на македонскиот јазик во Австралија, таа со себе носи 20 годишно искуство на педагог, но и визија за проширување на н...

20 MIN2 d ago
Comments
Jovanka Smilevska: I will advocate for the establishment of Macedonian studies at university level in Melbourne - Јованка Смилевска: Ќе се залагам за отворање катедра по македонски јазик на мелбурншките универзитети

SBS News in Macedonian, 4th December 2019 - Вести на СБС на македонски, 4 декември 2019

SBS News in Macedonian, 4th December 2019 - Вести на СБС на македонски, 4 декември 2019

13 MIN3 d ago
Comments
SBS News in Macedonian, 4th December 2019 - Вести на СБС на македонски, 4 декември 2019

France proposes changes to EU accession methodology - Франција предлага измени во методологијата за пристапување во ЕУ

Macedonia’s Foreign Minister Nikola Dimitrov has commented on the government's stance on the document by which France proposes a change to the EU accession methodology. He says there are good ideas in the French document, but also ones that will not be easy to implement. Western Balkans expert Florian Bieber thinks that while the French idea is problematic, the document still has some good points. One is sectoral integration, as it can enable states to benefit before membership itself. - Министерот за надворешни работи Никола Димитров деновиве оцени дека во францускиот нон-пејпер има добри идеи, но и такви кои нема да бидат лесни за спроведување. Вусшност тој го коментираше ставот на владата за документот со кој Франција предложи промена на методологијат н...

12 MIN5 d ago
Comments
France proposes changes to EU accession methodology - Франција предлага измени во методологијата за пристапување во ЕУ

SBS News in Macedonian, 2nd December 2019 - Вести на СБС на македонски, 2 декември 2019

SBS News in Macedonian, 2nd December 2019 - Вести на СБС на македонски, 2 декември 2019

13 MIN5 d ago
Comments
SBS News in Macedonian, 2nd December 2019 - Вести на СБС на македонски, 2 декември 2019

Draft defamation laws aim to protect public-interest journalism, reduce court backlogs - Предлог-законите за клевета имаат за цел да го заштитат новинарството од јавен интерес, да ги намалат заостанатите судски постапки

Australia's top legal officers have unanimously agreed to a set of draft laws aimed at better protecting public-interest journalism and reducing frivolous lawsuits. They say the proposals, if passed into legislation, will modernize Australia's defamation laws. - Највисоките правни службеници во Австралија едногласно се согласија на сетот нацрт-закони во насока на подобра заштита на новинарството од јавен интерес и намалување на несериозните тужби. Тие велат дека предлозите, доколку бидат усвоени во законодавството, ќе ги модернизираат законите за клевета во Австралија.

6 MIN5 d ago
Comments
Draft defamation laws aim to protect public-interest journalism, reduce court backlogs - Предлог-законите за клевета имаат за цел да го заштитат новинарството од јавен интерес, да ги намалат заостанатите судски постапки

„Failure is not an option“at the COP25 conference - „Неуспехот не е опција“ на конференцијата COP25

The United Nations Climate Conference COP25 gets underway on Monday ((2 Dec)) in Madrid, Spain. SBS looks at some of the climate challenges the world faces. - Конференцијата за Климатски Промени на ООН COP25 започнува во понеделник (2 декември) во Мадрид, Шпанија.SBS разгледува некои од климатските предизвици со кои се соочува светот.

9 MIN5 d ago
Comments
„Failure is not an option“at the COP25 conference - „Неуспехот не е опција“ на конференцијата COP25

SBS News in Macedonian 29 November 2019 - SBS Вести на македонски 29 ноември 2019

SBS News in Macedonian 29 November 2019 - SBS Вести на македонски 29 ноември 2019

11 MIN1 w ago
Comments
SBS News in Macedonian 29 November 2019 - SBS Вести на македонски 29 ноември 2019
hmly
himalayaプレミアムへようこそ聴き放題のオーディオブックをお楽しみください。