title

â³ 15audio

⊳ 15audio

0
Followers
0
Plays
â³ 15audio
â³ 15audio

â³ 15audio

⊳ 15audio

0
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

Cykl rozmów napędzanych ciekawością do świata. To czas spędzony z osobą o wyrazistym, wnikliwym stosunku do rzeczywistości. Z osobą, która rzeczywistość współkształtuje na swoich zasadach albo w zaskakująco harmonijny sposób układa swoją relację z otoczeniem.

Latest Episodes

PrzemysÅaw Witkowski: rzeczywistoÅÄ jest wyzwaniem

Przemek Witkowski â publicysta, poeta, dziennikarz. Wyróżnia go wyostrzony zmysÅ obserwacji i krytyczny namysÅ nad rzeczywistoÅciÄ. Publikuje m.in. w Krytyce Politycznej i Le Monde diplomatique. Bezkompromisowy i konkretny w swoich opisach, sÄdach i diagnozach, zdaje siÄ twardo stÄpaÄ po ziemi. Czy jest do szpiku koÅci materialistÄ w rozumieniu filozoficznym? Nie zapytaÅem o to i nie [â¦]

38 MIN2018 AUG 28
Comments
PrzemysÅaw Witkowski: rzeczywistoÅÄ jest wyzwaniem

MichaÅ Turowski: moja pasja, moja codziennoÅÄ

W tym wywiadzie nie pada sÅowo pasja, ale przejawia siÄ ona w sposób nieoczywisty, jako zasadniczy motyw dziaÅania, gÅÄboko osadzony w codziennej życiowej praktyce. Rozmawiam z MichaÅem Turowskim â wydawcÄ, kuratorem, muzykiem. Konsekwentnym wyrazicielem postawy do it yourself. W obiegu medialnymÂzafunkcjowaÅ jako âbezkompromisowy 19-latek, który zaÅożyÅ wÅasnÄ wytwórniÄâ. Od tego czasu minÄÅo 10 lat. MichaÅ [â¦]

-1 s2018 AUG 7
Comments
MichaÅ Turowski: moja pasja, moja codziennoÅÄ

PaweÅ RomaÅczuk w poszukiwaniu dźwiÄku

O Pawle RomaÅczukuÂâ muzyku, kompozytorze â sporo można przeczytaÄ w mediach, ale pewien aspekt jego poczynaÅ zdaje siÄ byÄ w tych opisach, recenzjach i wywiadach pomijany. Chodzi o metodycznoÅÄ, z jakÄ wrocÅawski artysta od dobrych kilku lat prowadzi projekt MaÅe Instrumenty; metodycznoÅÄ, która w ogóle cechuje jego dziaÅania: muzyczne, wydawnicze, edukacyjne, popularyzatorskie, konstruktorskie i kolekcjonerskie. [â¦]

-1 s2018 JUL 21
Comments
PaweÅ RomaÅczuk w poszukiwaniu dźwiÄku

Ziemowit Szczerek: Åwiat wymaga reformy, mózg przewietrzenia

âPrzyjdzie Mordor i nas zjeâ¦â poÅknÄÅem w okamgnieniu. Potem byÅ âTatuaż z Tryzubemâ,Âza chwilÄ biorÄ siÄ za zalegÅÄ âSiódemkÄâ. Zastanawia mnie, jak powieÅciowy, reportażowy Åwiat Ziemowita SzczerkaÂmożna przeÅożyÄ na obraz filmu. Jego proza jest tak intensywna, ânaspidowanaâ, że może stawiaÄ opór i byÄ nie lada wyzwaniem. To dotyczy również najnowszej ksiÄżki pt. âSiwy dym albo [â¦]

-1 s2018 JUL 7
Comments
Ziemowit Szczerek: Åwiat wymaga reformy, mózg przewietrzenia

Arek BagiÅski: na poczÄtku jest impuls

Artysta, kurator, organizator â te okreÅlania pasujÄ do Arka BagiÅskiego; majÄ zwiÄzek z trwajÄcÄ kilka dekad intesywnÄ aktywnoÅciÄ naznaczonÄ krytycznym odbiorem rzeczywistoÅci. Arka cechuje spoÅeczne zaciÄcie. ZaczynaÅ jako grafik, zajmuje siÄ multimediami i tworzy oprawÄ wizualnej koncertów Job Karmy. Co roku organizuje przedswiÄzwiecie pod hasÅem RytuaÅ. To swoiste artystyczne poruszenie â zawsze odbywajÄce w różnym [â¦]

17 MIN2018 JUL 3
Comments
Arek BagiÅski: na poczÄtku jest impuls

Andrzej Dudek-Dürer o sztuce, komunikacji i podróży przez życie

Mam nieodparte wrażenie, że w otaczajÄcym mnie Åwiecie trudniej znaleÅºÄ postaÄ bardziej emblematycznÄ, wyrazistszÄ, zarazem tak odrÄbnÄ, od Andrzeja Dudka-DüreraÂ. Jego twórcza postawa wykracza poza ramy tradycyjnego rozumienia sztuki, a on sam poÅwiadcza â niestrudzenie i w sposób autentyczny â o gÅÄbokim znaczeniu codziennych wyborów i o znaczeniu uważnoÅci. PowoÅam siÄ na trwajÄcy nieprzerwanie, od [â¦]

-1 s2018 JUN 21
Comments
Andrzej Dudek-Dürer o sztuce, komunikacji i podróży przez życie

Jodkowie o galerii Entropia, renenansie i byciu pod prÄd

To zdjÄcie pochodzi z 1991 roku. Wtedy wrocÅawska galeria Entropia istniaÅa od 3 lat. Kto przypuszczaÅby, że Alicja i Mariusz Jodkowie poprowadzÄ miejsce na parterze kamienicy przy ul. Rzeźniczej przez kolejnych 27 lat. Z perspektywy czasu myÅlÄ o moich pierwszych wizytach w âEntropiiâ jako doÅwiadczeniu ksztaÅtujÄcym stosunek do artystycznego undergroundu i sztuki w ogóle. MyÅlÄ, [â¦]

-1 s2018 APR 17
Comments
Jodkowie o galerii Entropia, renenansie i byciu pod prÄd

Agnieszka Wolny-HamkaÅo o pisaniu, czytaniu i chodzeniu po dachach wieżowców

W 1999 roku ukazaÅ siÄ pierwszy poetycki tomik Agnieszki Wolny-HamkaÅo. W naszej rozmowie nawiÄzujemy do debiutanckiego zbioru âMocno poszukiwanaâ i przerzucamy pomost pomiÄdzy mÅodoÅciÄ, a tym co wiÄże siÄ z wiedzÄ, która wynika z doÅwiadczania życia i doÅwiadczania literatury. Pisanie to żywioÅ Agnieszki. âW pewnym sensie wiersze opowiadajÄ coÅ, co dopiero siÄ zdarzyâ â zaznacza [â¦]

-1 s2018 MAR 29
Comments
Agnieszka Wolny-HamkaÅo o pisaniu, czytaniu i chodzeniu po dachach wieżowców

Maciek Frett o industrialnym plemieniu…

Maciek Frett jest filarem audiowizualnej Job KarmyÂi pomysÅodawcÄ Wroclaw Industrial Festival. Oba projekty wykraczajÄ zamysÅem i oddziaÅywaniem daleko poza okreÅlone ramy czasowe i geograficzne, choÄ sÄ ÅciÅle zwiÄzane z WrocÅawiem. Owszem, ma znaczenie klimat tego miasta i obecnoÅÄ inspirujÄcych przyjacióÅ, ale chodzi o coÅ wiÄcej. Kilka dekad twórczej aktywnoÅci MaÄka to pÅyty, koncerty, audiowizualne akcje [â¦]

-1 s2018 MAR 15
Comments
Maciek Frett o industrialnym plemieniu…

Magda Pasierska o Åpiewaniu dla siebie i dla sprawy

Nie zapytaÅem Magdy PasierskiejÂo kunszt wokalny i o to jak pielÄgnuje w sobie wrażliwoÅÄ. A to przecież kwestie nierozerwalne zwiÄzane z jej osobÄ (dopytam kiedy indziej). Tym razem rozmawialiÅmy o Åpiewaniu dla sprawy i byciu na scenie. Magda pożytkuje swój talent nie tylko w beatboxerskim Me Myself And I. Jest znana z rozmaitych muzycznych kolaboracji. [â¦]

-1 s2018 MAR 11
Comments
Magda Pasierska o Åpiewaniu dla siebie i dla sprawy

Latest Episodes

PrzemysÅaw Witkowski: rzeczywistoÅÄ jest wyzwaniem

Przemek Witkowski â publicysta, poeta, dziennikarz. Wyróżnia go wyostrzony zmysÅ obserwacji i krytyczny namysÅ nad rzeczywistoÅciÄ. Publikuje m.in. w Krytyce Politycznej i Le Monde diplomatique. Bezkompromisowy i konkretny w swoich opisach, sÄdach i diagnozach, zdaje siÄ twardo stÄpaÄ po ziemi. Czy jest do szpiku koÅci materialistÄ w rozumieniu filozoficznym? Nie zapytaÅem o to i nie [â¦]

38 MIN2018 AUG 28
Comments
PrzemysÅaw Witkowski: rzeczywistoÅÄ jest wyzwaniem

MichaÅ Turowski: moja pasja, moja codziennoÅÄ

W tym wywiadzie nie pada sÅowo pasja, ale przejawia siÄ ona w sposób nieoczywisty, jako zasadniczy motyw dziaÅania, gÅÄboko osadzony w codziennej życiowej praktyce. Rozmawiam z MichaÅem Turowskim â wydawcÄ, kuratorem, muzykiem. Konsekwentnym wyrazicielem postawy do it yourself. W obiegu medialnymÂzafunkcjowaÅ jako âbezkompromisowy 19-latek, który zaÅożyÅ wÅasnÄ wytwórniÄâ. Od tego czasu minÄÅo 10 lat. MichaÅ [â¦]

-1 s2018 AUG 7
Comments
MichaÅ Turowski: moja pasja, moja codziennoÅÄ

PaweÅ RomaÅczuk w poszukiwaniu dźwiÄku

O Pawle RomaÅczukuÂâ muzyku, kompozytorze â sporo można przeczytaÄ w mediach, ale pewien aspekt jego poczynaÅ zdaje siÄ byÄ w tych opisach, recenzjach i wywiadach pomijany. Chodzi o metodycznoÅÄ, z jakÄ wrocÅawski artysta od dobrych kilku lat prowadzi projekt MaÅe Instrumenty; metodycznoÅÄ, która w ogóle cechuje jego dziaÅania: muzyczne, wydawnicze, edukacyjne, popularyzatorskie, konstruktorskie i kolekcjonerskie. [â¦]

-1 s2018 JUL 21
Comments
PaweÅ RomaÅczuk w poszukiwaniu dźwiÄku

Ziemowit Szczerek: Åwiat wymaga reformy, mózg przewietrzenia

âPrzyjdzie Mordor i nas zjeâ¦â poÅknÄÅem w okamgnieniu. Potem byÅ âTatuaż z Tryzubemâ,Âza chwilÄ biorÄ siÄ za zalegÅÄ âSiódemkÄâ. Zastanawia mnie, jak powieÅciowy, reportażowy Åwiat Ziemowita SzczerkaÂmożna przeÅożyÄ na obraz filmu. Jego proza jest tak intensywna, ânaspidowanaâ, że może stawiaÄ opór i byÄ nie lada wyzwaniem. To dotyczy również najnowszej ksiÄżki pt. âSiwy dym albo [â¦]

-1 s2018 JUL 7
Comments
Ziemowit Szczerek: Åwiat wymaga reformy, mózg przewietrzenia

Arek BagiÅski: na poczÄtku jest impuls

Artysta, kurator, organizator â te okreÅlania pasujÄ do Arka BagiÅskiego; majÄ zwiÄzek z trwajÄcÄ kilka dekad intesywnÄ aktywnoÅciÄ naznaczonÄ krytycznym odbiorem rzeczywistoÅci. Arka cechuje spoÅeczne zaciÄcie. ZaczynaÅ jako grafik, zajmuje siÄ multimediami i tworzy oprawÄ wizualnej koncertów Job Karmy. Co roku organizuje przedswiÄzwiecie pod hasÅem RytuaÅ. To swoiste artystyczne poruszenie â zawsze odbywajÄce w różnym [â¦]

17 MIN2018 JUL 3
Comments
Arek BagiÅski: na poczÄtku jest impuls

Andrzej Dudek-Dürer o sztuce, komunikacji i podróży przez życie

Mam nieodparte wrażenie, że w otaczajÄcym mnie Åwiecie trudniej znaleÅºÄ postaÄ bardziej emblematycznÄ, wyrazistszÄ, zarazem tak odrÄbnÄ, od Andrzeja Dudka-DüreraÂ. Jego twórcza postawa wykracza poza ramy tradycyjnego rozumienia sztuki, a on sam poÅwiadcza â niestrudzenie i w sposób autentyczny â o gÅÄbokim znaczeniu codziennych wyborów i o znaczeniu uważnoÅci. PowoÅam siÄ na trwajÄcy nieprzerwanie, od [â¦]

-1 s2018 JUN 21
Comments
Andrzej Dudek-Dürer o sztuce, komunikacji i podróży przez życie

Jodkowie o galerii Entropia, renenansie i byciu pod prÄd

To zdjÄcie pochodzi z 1991 roku. Wtedy wrocÅawska galeria Entropia istniaÅa od 3 lat. Kto przypuszczaÅby, że Alicja i Mariusz Jodkowie poprowadzÄ miejsce na parterze kamienicy przy ul. Rzeźniczej przez kolejnych 27 lat. Z perspektywy czasu myÅlÄ o moich pierwszych wizytach w âEntropiiâ jako doÅwiadczeniu ksztaÅtujÄcym stosunek do artystycznego undergroundu i sztuki w ogóle. MyÅlÄ, [â¦]

-1 s2018 APR 17
Comments
Jodkowie o galerii Entropia, renenansie i byciu pod prÄd

Agnieszka Wolny-HamkaÅo o pisaniu, czytaniu i chodzeniu po dachach wieżowców

W 1999 roku ukazaÅ siÄ pierwszy poetycki tomik Agnieszki Wolny-HamkaÅo. W naszej rozmowie nawiÄzujemy do debiutanckiego zbioru âMocno poszukiwanaâ i przerzucamy pomost pomiÄdzy mÅodoÅciÄ, a tym co wiÄże siÄ z wiedzÄ, która wynika z doÅwiadczania życia i doÅwiadczania literatury. Pisanie to żywioÅ Agnieszki. âW pewnym sensie wiersze opowiadajÄ coÅ, co dopiero siÄ zdarzyâ â zaznacza [â¦]

-1 s2018 MAR 29
Comments
Agnieszka Wolny-HamkaÅo o pisaniu, czytaniu i chodzeniu po dachach wieżowców

Maciek Frett o industrialnym plemieniu…

Maciek Frett jest filarem audiowizualnej Job KarmyÂi pomysÅodawcÄ Wroclaw Industrial Festival. Oba projekty wykraczajÄ zamysÅem i oddziaÅywaniem daleko poza okreÅlone ramy czasowe i geograficzne, choÄ sÄ ÅciÅle zwiÄzane z WrocÅawiem. Owszem, ma znaczenie klimat tego miasta i obecnoÅÄ inspirujÄcych przyjacióÅ, ale chodzi o coÅ wiÄcej. Kilka dekad twórczej aktywnoÅci MaÄka to pÅyty, koncerty, audiowizualne akcje [â¦]

-1 s2018 MAR 15
Comments
Maciek Frett o industrialnym plemieniu…

Magda Pasierska o Åpiewaniu dla siebie i dla sprawy

Nie zapytaÅem Magdy PasierskiejÂo kunszt wokalny i o to jak pielÄgnuje w sobie wrażliwoÅÄ. A to przecież kwestie nierozerwalne zwiÄzane z jej osobÄ (dopytam kiedy indziej). Tym razem rozmawialiÅmy o Åpiewaniu dla sprawy i byciu na scenie. Magda pożytkuje swój talent nie tylko w beatboxerskim Me Myself And I. Jest znana z rozmaitych muzycznych kolaboracji. [â¦]

-1 s2018 MAR 11
Comments
Magda Pasierska o Åpiewaniu dla siebie i dla sprawy

Listen Now On Himalaya