title

جامعه - رادیو فردا

رادیوفردا

0
Followers
0
Plays
جامعه - رادیو فردا
جامعه - رادیو فردا

جامعه - رادیو فردا

رادیوفردا

0
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

مجله جامعه، برنامه هفتگی رادیو فرداست که مرتبط با تحولات اجتماعی در ایران و جهان تهیه می‌شود. این برنامه روزهای سه‌شنه هر هفته در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا پخش می‌شود و بازپخش آن را می‌توانید نیمه‌شب سه‌شنه‌ها، و همچنین ساعت ۹ و ۱۳ صبح روزهای چهارشنبه به وقت تهران، در رادیو فردا دنبال کنید.

Latest Episodes

برنامه‌ هفتگی جامعه - مهر ۲۴, ۱۳۹۸

9 MIN19 hours ago
Comments
برنامه‌ هفتگی جامعه - مهر ۲۴, ۱۳۹۸

برنامه هفتگی جامعه - مهر ۱۷, ۱۳۹۸

9 MIN1 weeks ago
Comments
برنامه هفتگی جامعه - مهر ۱۷, ۱۳۹۸

روایت یک پناهجوی افغان: «شرط اقامت در ایران، جنگ در سوریه بود» - مهر ۱۴, ۱۳۹۸

فرار از سرزمینی به سرزمین دیگر، دل به دریاها و اقیانوسها زدن، از کوه و کمر گذشتن و پناه جستن در جایی دیگر، به خودی خود موقعیت دردناکی است. ممکن است درباره آن شنیده و خوانده باشید و ممکن است خودتان که این برنامه را دنبال میکنید، آن را تجربه کرده و از سر گذرانده باشید.

10 MIN1 weeks ago
Comments
روایت یک پناهجوی افغان: «شرط اقامت در ایران، جنگ در سوریه بود» - مهر ۱۴, ۱۳۹۸

برنامه هفتگی جامعه - مهر ۱۰, ۱۳۹۸

9 MIN2 weeks ago
Comments
برنامه هفتگی جامعه - مهر ۱۰, ۱۳۹۸

برنامه هفتگی جامعه - مهر ۰۳, ۱۳۹۸

9 MIN3 weeks ago
Comments
برنامه هفتگی جامعه - مهر ۰۳, ۱۳۹۸

برنامه هفتگی جامعه - شهریور ۲۷, ۱۳۹۸

9 MINSEP 18
Comments
برنامه هفتگی جامعه - شهریور ۲۷, ۱۳۹۸

برنامه هفتگی جامعه - شهریور ۲۰, ۱۳۹۸

9 MINSEP 11
Comments
برنامه هفتگی جامعه - شهریور ۲۰, ۱۳۹۸

برنامه هفتگی جامعه - شهریور ۱۳, ۱۳۹۸

9 MINSEP 4
Comments
برنامه هفتگی جامعه - شهریور ۱۳, ۱۳۹۸

برنامه هفتگی جامعه - شهریور ۰۶, ۱۳۹۸

9 MINAUG 28
Comments
برنامه هفتگی جامعه - شهریور ۰۶, ۱۳۹۸

برنامه هفتگی جامعه - مرداد ۳۰, ۱۳۹۸

9 MINAUG 21
Comments
برنامه هفتگی جامعه - مرداد ۳۰, ۱۳۹۸

Latest Episodes

برنامه‌ هفتگی جامعه - مهر ۲۴, ۱۳۹۸

9 MIN19 hours ago
Comments
برنامه‌ هفتگی جامعه - مهر ۲۴, ۱۳۹۸

برنامه هفتگی جامعه - مهر ۱۷, ۱۳۹۸

9 MIN1 weeks ago
Comments
برنامه هفتگی جامعه - مهر ۱۷, ۱۳۹۸

روایت یک پناهجوی افغان: «شرط اقامت در ایران، جنگ در سوریه بود» - مهر ۱۴, ۱۳۹۸

فرار از سرزمینی به سرزمین دیگر، دل به دریاها و اقیانوسها زدن، از کوه و کمر گذشتن و پناه جستن در جایی دیگر، به خودی خود موقعیت دردناکی است. ممکن است درباره آن شنیده و خوانده باشید و ممکن است خودتان که این برنامه را دنبال میکنید، آن را تجربه کرده و از سر گذرانده باشید.

10 MIN1 weeks ago
Comments
روایت یک پناهجوی افغان: «شرط اقامت در ایران، جنگ در سوریه بود» - مهر ۱۴, ۱۳۹۸

برنامه هفتگی جامعه - مهر ۱۰, ۱۳۹۸

9 MIN2 weeks ago
Comments
برنامه هفتگی جامعه - مهر ۱۰, ۱۳۹۸

برنامه هفتگی جامعه - مهر ۰۳, ۱۳۹۸

9 MIN3 weeks ago
Comments
برنامه هفتگی جامعه - مهر ۰۳, ۱۳۹۸

برنامه هفتگی جامعه - شهریور ۲۷, ۱۳۹۸

9 MINSEP 18
Comments
برنامه هفتگی جامعه - شهریور ۲۷, ۱۳۹۸

برنامه هفتگی جامعه - شهریور ۲۰, ۱۳۹۸

9 MINSEP 11
Comments
برنامه هفتگی جامعه - شهریور ۲۰, ۱۳۹۸

برنامه هفتگی جامعه - شهریور ۱۳, ۱۳۹۸

9 MINSEP 4
Comments
برنامه هفتگی جامعه - شهریور ۱۳, ۱۳۹۸

برنامه هفتگی جامعه - شهریور ۰۶, ۱۳۹۸

9 MINAUG 28
Comments
برنامه هفتگی جامعه - شهریور ۰۶, ۱۳۹۸

برنامه هفتگی جامعه - مرداد ۳۰, ۱۳۹۸

9 MINAUG 21
Comments
برنامه هفتگی جامعه - مرداد ۳۰, ۱۳۹۸