title

رادیو سوئد / رادیوی سویدن Radio Sweden Farsi/Dari

Sveriges Radio

2
Followers
0
Plays
رادیو سوئد / رادیوی سویدن Radio Sweden Farsi/Dari
رادیو سوئد / رادیوی سویدن Radio Sweden Farsi/Dari

رادیو سوئد / رادیوی سویدن Radio Sweden Farsi/Dari

Sveriges Radio

2
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدنAnsvarig utgivare: Olle Zachrison

Latest Episodes

کمون بنگتسفوش نمیخواهد افراد تازهوارد را بپذیرد، اپلیکیشنی جدید برای کاریابی، گرتا تونبری برنده جایزه معتبر سازمان عفو بین الملل شد

|

2 MIN17 hours ago
Comments
کمون بنگتسفوش نمیخواهد افراد تازهوارد را بپذیرد، اپلیکیشنی جدید برای کاریابی، گرتا تونبری برنده جایزه معتبر سازمان عفو بین الملل شد

مذاکرات کاهش جرایم خشونت‌آمیز- روش‌های جدید کشف قتل‌های مشکوک- رابطه‌ی وضعیت بدنی با بیماری‌های قلبی و عروقی- پایان تحصن خانواده‌‌های افغان‌

|

2 MIN1 days ago
Comments
مذاکرات کاهش جرایم خشونت‌آمیز- روش‌های جدید کشف قتل‌های مشکوک- رابطه‌ی وضعیت بدنی با بیماری‌های قلبی و عروقی- پایان تحصن خانواده‌‌های افغان‌

دادگاه مرد مظنون به قتل زنی در مالمو، احتمال فرستادن خبرنگار فراری ایرانی به فنلاند و چند خبر دیگر

.

2 MIN4 days ago
Comments
دادگاه مرد مظنون به قتل زنی در مالمو، احتمال فرستادن خبرنگار فراری ایرانی به فنلاند و چند خبر دیگر

پرداخت میلیون‌ها کرون به شرکت‌های کمک‌یاریِ بدون مجوز، افزایش بیکاری درمیان زنان،۱۶۹ هزارنفر کمک‌هزینه مسکن دریافت نکرده‌اند، گشایش جشنواره

-

2 MIN5 days ago
Comments
پرداخت میلیون‌ها کرون به شرکت‌های کمک‌یاریِ بدون مجوز، افزایش بیکاری درمیان زنان،۱۶۹ هزارنفر کمک‌هزینه مسکن دریافت نکرده‌اند، گشایش جشنواره

شما میتوانید خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.

-

2 MIN6 days ago
Comments
شما میتوانید خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.

تظاهرات اعتراضی به اخراج گروهی پناهجویان افغان- آموزش زبان برای کمک به ورود زنان پناهنده به بازارکار- افزایش استفاده از اینترنت توسط کودکان

-

2 MIN1 weeks ago
Comments
تظاهرات اعتراضی به اخراج گروهی پناهجویان افغان- آموزش زبان برای کمک به ورود زنان پناهنده به بازارکار- افزایش استفاده از اینترنت توسط کودکان

انتقاد عفو بین‌الملل از ساب؛ تیراندازی در نکه و گفتگو با پلیس؛ فرار پناهجویان از بازداشتگاه اداره مهاجرت و تساوی سویدن و ناروی

.

2 MIN1 weeks ago
Comments
انتقاد عفو بین‌الملل از ساب؛ تیراندازی در نکه و گفتگو با پلیس؛ فرار پناهجویان از بازداشتگاه اداره مهاجرت و تساوی سویدن و ناروی

کناره گیری وزیر خارجه، هزاران شماره شناسایی "نادرست"،حزب مودرات خواستار کاهش کمک های خارحی، کنترل مواد غذایی در سوئد

- .

2 MIN1 weeks ago
Comments
کناره گیری وزیر خارجه، هزاران شماره شناسایی "نادرست"،حزب مودرات خواستار کاهش کمک های خارحی، کنترل مواد غذایی در سوئد

نشست احزاب در مورد مبارزه با بزهکاری، عدم تغییر نرخ بهره بانک مرکزی، خشونت بر زنان در خانواده، آزادی مظنون به قتل یک زن در مالمو

-

2 MIN1 weeks ago
Comments
نشست احزاب در مورد مبارزه با بزهکاری، عدم تغییر نرخ بهره بانک مرکزی، خشونت بر زنان در خانواده، آزادی مظنون به قتل یک زن در مالمو

شروعبررسی پناهنده پذیری، آزادی برخی از کارکنان استنا ایمپرو، تشویق به خودکشی، متهم به تروریسم خودش را معرفی کرده بود

-

2 MIN1 weeks ago
Comments
شروعبررسی پناهنده پذیری، آزادی برخی از کارکنان استنا ایمپرو، تشویق به خودکشی، متهم به تروریسم خودش را معرفی کرده بود

Latest Episodes

کمون بنگتسفوش نمیخواهد افراد تازهوارد را بپذیرد، اپلیکیشنی جدید برای کاریابی، گرتا تونبری برنده جایزه معتبر سازمان عفو بین الملل شد

|

2 MIN17 hours ago
Comments
کمون بنگتسفوش نمیخواهد افراد تازهوارد را بپذیرد، اپلیکیشنی جدید برای کاریابی، گرتا تونبری برنده جایزه معتبر سازمان عفو بین الملل شد

مذاکرات کاهش جرایم خشونت‌آمیز- روش‌های جدید کشف قتل‌های مشکوک- رابطه‌ی وضعیت بدنی با بیماری‌های قلبی و عروقی- پایان تحصن خانواده‌‌های افغان‌

|

2 MIN1 days ago
Comments
مذاکرات کاهش جرایم خشونت‌آمیز- روش‌های جدید کشف قتل‌های مشکوک- رابطه‌ی وضعیت بدنی با بیماری‌های قلبی و عروقی- پایان تحصن خانواده‌‌های افغان‌

دادگاه مرد مظنون به قتل زنی در مالمو، احتمال فرستادن خبرنگار فراری ایرانی به فنلاند و چند خبر دیگر

.

2 MIN4 days ago
Comments
دادگاه مرد مظنون به قتل زنی در مالمو، احتمال فرستادن خبرنگار فراری ایرانی به فنلاند و چند خبر دیگر

پرداخت میلیون‌ها کرون به شرکت‌های کمک‌یاریِ بدون مجوز، افزایش بیکاری درمیان زنان،۱۶۹ هزارنفر کمک‌هزینه مسکن دریافت نکرده‌اند، گشایش جشنواره

-

2 MIN5 days ago
Comments
پرداخت میلیون‌ها کرون به شرکت‌های کمک‌یاریِ بدون مجوز، افزایش بیکاری درمیان زنان،۱۶۹ هزارنفر کمک‌هزینه مسکن دریافت نکرده‌اند، گشایش جشنواره

شما میتوانید خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.

-

2 MIN6 days ago
Comments
شما میتوانید خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.

تظاهرات اعتراضی به اخراج گروهی پناهجویان افغان- آموزش زبان برای کمک به ورود زنان پناهنده به بازارکار- افزایش استفاده از اینترنت توسط کودکان

-

2 MIN1 weeks ago
Comments
تظاهرات اعتراضی به اخراج گروهی پناهجویان افغان- آموزش زبان برای کمک به ورود زنان پناهنده به بازارکار- افزایش استفاده از اینترنت توسط کودکان

انتقاد عفو بین‌الملل از ساب؛ تیراندازی در نکه و گفتگو با پلیس؛ فرار پناهجویان از بازداشتگاه اداره مهاجرت و تساوی سویدن و ناروی

.

2 MIN1 weeks ago
Comments
انتقاد عفو بین‌الملل از ساب؛ تیراندازی در نکه و گفتگو با پلیس؛ فرار پناهجویان از بازداشتگاه اداره مهاجرت و تساوی سویدن و ناروی

کناره گیری وزیر خارجه، هزاران شماره شناسایی "نادرست"،حزب مودرات خواستار کاهش کمک های خارحی، کنترل مواد غذایی در سوئد

- .

2 MIN1 weeks ago
Comments
کناره گیری وزیر خارجه، هزاران شماره شناسایی "نادرست"،حزب مودرات خواستار کاهش کمک های خارحی، کنترل مواد غذایی در سوئد

نشست احزاب در مورد مبارزه با بزهکاری، عدم تغییر نرخ بهره بانک مرکزی، خشونت بر زنان در خانواده، آزادی مظنون به قتل یک زن در مالمو

-

2 MIN1 weeks ago
Comments
نشست احزاب در مورد مبارزه با بزهکاری، عدم تغییر نرخ بهره بانک مرکزی، خشونت بر زنان در خانواده، آزادی مظنون به قتل یک زن در مالمو

شروعبررسی پناهنده پذیری، آزادی برخی از کارکنان استنا ایمپرو، تشویق به خودکشی، متهم به تروریسم خودش را معرفی کرده بود

-

2 MIN1 weeks ago
Comments
شروعبررسی پناهنده پذیری، آزادی برخی از کارکنان استنا ایمپرو، تشویق به خودکشی، متهم به تروریسم خودش را معرفی کرده بود

Listen Now On Himalaya