title

پژواک جامعه

RFI

0
Followers
0
Plays
پژواک جامعه

پژواک جامعه

RFI

0
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

مجموعه‌ای است از گفتگوها و گزارشات اجتماعی در بارۀ جامعۀ فارسی زبان در داخل و یا خارج از مرزهای سرزمین اصلی خود. این مجلۀ رادیوئی به کالبد شکافی پدیده‌های اجتماعی، چنانکه هست، می پردازد و به کمک کارشناسان در درک فرآیند ظهور و بروز آن کوشش می کند.

Latest Episodes

پژواک جامعه - آیا دولت باید خود عرضه و فروش مواد مخدر را به دست بگیرد؟

مسعود پزشکیان نایب رئیس اول دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که خود پزشک و فوق تخصص جراح قلب است روز چهارشنبه ۲٧ آذر / ۱۸ دسامبر در مراسم افتتاح مرکزی برای درمان معتادین به مواد مخدر که در مرکز ملی مطالعات اعتیاد در بیمارستان فارابی تهران برگزار شد، گفت که "حاکمیت" باید خود مواد مخدر را "عرضه" کند تا به این ترتیب هم دست قاچاقچیان را از بازار کوتاه سازد و هم تمامی افراد مصرف کننده را کنترل کند تا "بتدریج آنان به سمت زندگی سالم سوق یابند".

19 MIN2019 DEC 23
Comments
پژواک جامعه - آیا دولت باید خود عرضه و فروش مواد مخدر را به دست بگیرد؟

پژواک جامعه - ﺗﺄثیر نحوه پذیرش کودکان افغان در ایران بر زندگی آنها و ایرانیان

از حدود چهل سال پیش با آغاز جنگهای داخلی افغانستان میزان مهاجرت افغانها به ایران افزایش پیدا کرد. تنها چند سالی است که در ایران به فرزندان پناهجویان افغان آن هم به آن دستهای که دارای مدارک قانونی اقامت هستند، اجازه داده شده است که در مدارس دولتی ثبت نام کنند.

24 MIN2019 DEC 17
Comments
پژواک جامعه - ﺗﺄثیر نحوه پذیرش کودکان افغان در ایران بر زندگی آنها و ایرانیان

پژواک جامعه - ﺗﺄثیر اهالی موسیقی و سینما بر جامعه و بررسی دلایل معافیت کامل آنها از پرداخت مالیات در ایران

براساس بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کسانی که با دارا بودن مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه نشر، مطبوعات، قرآن و فرهنگ و هنر فعالیت میکنند از پرداخت مالیات معاف هستند.

21 MIN2019 DEC 10
Comments
پژواک جامعه - ﺗﺄثیر اهالی موسیقی و سینما بر جامعه و بررسی دلایل معافیت کامل آنها از پرداخت مالیات در ایران

پژواک جامعه - ﺗﺄثیر حسرت و خشم کودکان محروم و سرخوردگی بیکاران و تهیدستان ایران بر آینده خود آنان و دیگر اعضای جامعه

پس از اعتراضات اخیر سعید معیدفر، جامعه شناس و مشاور اجتماعی وزیر مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که ماهیت این اعتراضات با اعتراضات سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ تفاوت داشت و ما با لشکر بیکاران و گرسنگان و محذوفین مواجهیم که قطعاً در آینده نزدیک به شهرهای بزرگ هجوم خواهند آورد و دست به غارت خواهند زد.

21 MIN2019 DEC 3
Comments
پژواک جامعه - ﺗﺄثیر حسرت و خشم کودکان محروم و سرخوردگی بیکاران و تهیدستان ایران بر آینده خود آنان و دیگر اعضای جامعه

پژواک جامعه - مردم ایران و عراق، چگونه حریفان دیروز به دوستان امروز مبدل شدند؟

جنگ ایران و عراق به مدت هشت سال دو ملت را در برابر هم قرار داد. بیش از یک و یا بقولی ﺩﻭ میلیوﻥ نظامی و غیر نظامی در این جنگ کشته، مجروح و مفقود الاثر شدند و زخمهای کاری بر پیکر هر دو کشور وارد آمد. اکنون پس از گذشت ۳۱ سال از پایان جنگ به نظر میرسد دشمنان دیروز به دوستان امروز مبدل شدهاند. در حال حاضر معترضین عراقی به معترضین ایرانی ابراز همبستگی و همدلی میکنند.

18 MIN2019 NOV 26
Comments
پژواک جامعه - مردم ایران و عراق، چگونه حریفان دیروز به دوستان امروز مبدل شدند؟

پژواک جامعه - آﺳﻳﺏشناسی اجتماعی گسترش فقر و فساد مالی در ایران

اخیراً مرتباً خبرهای تازهای از گسترش هر چه بیشتر فقر و نابسامانی و افشای فساد مالی سرسام آور در ایران میشنویم اگرچه این موضوع تازگی ندارد.

25 MIN2019 NOV 18
Comments
پژواک جامعه - آﺳﻳﺏشناسی اجتماعی گسترش فقر و فساد مالی در ایران

پژواک جامعه - چندهمسری مردان در ایران، تبلیغ و پیامدهای آن

چندﻯ است که پوستر تبلیغاتی برگزاری ﯾﮏ کارگاه ﺁﻣﻭﺯﺵ چندهمسری در تهران و پخش برنامه میزگرد ترویج چندهمسری از یکی از شبکههای تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در مطبوعات و شبکههای اجتماعی بحث برانگیز شده است. موضوﻋﺎﺗﻰ ﻣﺎﻧﻧﺩ ضرورت احیای فرهنگ چندهمسری مردان، الزامات تشکیل و مهارتهای ارتباطی ﭼﻧﻳﻥ خانواده ﻫﺎﻳﻰ و احکام فقهی آن در این کارگاه آموزش داده میشود.

17 MIN2019 NOV 12
Comments
پژواک جامعه - چندهمسری مردان در ایران، تبلیغ و پیامدهای آن

پژواک جامعه - دلایل و پیامدهای افزایش گرایش زوجها به نداشتن فرزند

ﻣﺩﺗﻰ است که میشنویم و میخوانیم که ﮔﺭﺍیش زوجها به نداشتن ﻓﺭﺯﻧﺩ در کشورهای صنعتی و حتی در ایران افزایش یافته است.

14 MIN2019 NOV 5
Comments
پژواک جامعه - دلایل و پیامدهای افزایش گرایش زوجها به نداشتن فرزند

پژواک جامعه - صدور بخشنامه تفکیک اتاق کار زنان و مردان در ادارات دولتی و قدغن شدن منشی زن برای مدیران مرد و بالعکس در ایران، دلایل و پیامدهای آن

در روزنامه خراسان به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ خبری منتشر شد مبنی بر آنکه به دستور «نهادهای مهم کشور» اتاق کار مردان و زنان در ادارات باید از هم جدا شود و آقایان نباید منشی زن داشته باشند و خانمها منشی مرد.

11 MIN2019 OCT 28
Comments
پژواک جامعه - صدور بخشنامه تفکیک اتاق کار زنان و مردان در ادارات دولتی و قدغن شدن منشی زن برای مدیران مرد و بالعکس در ایران، دلایل و پیامدهای آن

پژواک جامعه - تجارب نوجوانان پناهجوی تنها، ادغام و پذیرش آنان در جامعه سوئد – گفتگو با مهرداد درویشپور

مهرداد درویشپور، جامعهشناس و استاد دانشگاه در سوئد، و ۲۰ پژوهشگر دیگر به تازگی نتایج تحقیقات خود را در خصوص نوجوانان پناهجوی تنها در این کشور در کتابی تحت عنوان تجارب نوجوانان پناهجوی تنها و تجارب حرفهای، ادغام و پذیرش در جامعه و برابری جنسیتی* گرد آورده و به چاپ رسانیدهاند.

19 MIN2019 OCT 22
Comments
پژواک جامعه - تجارب نوجوانان پناهجوی تنها، ادغام و پذیرش آنان در جامعه سوئد – گفتگو با مهرداد درویشپور

Latest Episodes

پژواک جامعه - آیا دولت باید خود عرضه و فروش مواد مخدر را به دست بگیرد؟

مسعود پزشکیان نایب رئیس اول دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که خود پزشک و فوق تخصص جراح قلب است روز چهارشنبه ۲٧ آذر / ۱۸ دسامبر در مراسم افتتاح مرکزی برای درمان معتادین به مواد مخدر که در مرکز ملی مطالعات اعتیاد در بیمارستان فارابی تهران برگزار شد، گفت که "حاکمیت" باید خود مواد مخدر را "عرضه" کند تا به این ترتیب هم دست قاچاقچیان را از بازار کوتاه سازد و هم تمامی افراد مصرف کننده را کنترل کند تا "بتدریج آنان به سمت زندگی سالم سوق یابند".

19 MIN2019 DEC 23
Comments
پژواک جامعه - آیا دولت باید خود عرضه و فروش مواد مخدر را به دست بگیرد؟

پژواک جامعه - ﺗﺄثیر نحوه پذیرش کودکان افغان در ایران بر زندگی آنها و ایرانیان

از حدود چهل سال پیش با آغاز جنگهای داخلی افغانستان میزان مهاجرت افغانها به ایران افزایش پیدا کرد. تنها چند سالی است که در ایران به فرزندان پناهجویان افغان آن هم به آن دستهای که دارای مدارک قانونی اقامت هستند، اجازه داده شده است که در مدارس دولتی ثبت نام کنند.

24 MIN2019 DEC 17
Comments
پژواک جامعه - ﺗﺄثیر نحوه پذیرش کودکان افغان در ایران بر زندگی آنها و ایرانیان

پژواک جامعه - ﺗﺄثیر اهالی موسیقی و سینما بر جامعه و بررسی دلایل معافیت کامل آنها از پرداخت مالیات در ایران

براساس بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کسانی که با دارا بودن مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه نشر، مطبوعات، قرآن و فرهنگ و هنر فعالیت میکنند از پرداخت مالیات معاف هستند.

21 MIN2019 DEC 10
Comments
پژواک جامعه - ﺗﺄثیر اهالی موسیقی و سینما بر جامعه و بررسی دلایل معافیت کامل آنها از پرداخت مالیات در ایران

پژواک جامعه - ﺗﺄثیر حسرت و خشم کودکان محروم و سرخوردگی بیکاران و تهیدستان ایران بر آینده خود آنان و دیگر اعضای جامعه

پس از اعتراضات اخیر سعید معیدفر، جامعه شناس و مشاور اجتماعی وزیر مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که ماهیت این اعتراضات با اعتراضات سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ تفاوت داشت و ما با لشکر بیکاران و گرسنگان و محذوفین مواجهیم که قطعاً در آینده نزدیک به شهرهای بزرگ هجوم خواهند آورد و دست به غارت خواهند زد.

21 MIN2019 DEC 3
Comments
پژواک جامعه - ﺗﺄثیر حسرت و خشم کودکان محروم و سرخوردگی بیکاران و تهیدستان ایران بر آینده خود آنان و دیگر اعضای جامعه

پژواک جامعه - مردم ایران و عراق، چگونه حریفان دیروز به دوستان امروز مبدل شدند؟

جنگ ایران و عراق به مدت هشت سال دو ملت را در برابر هم قرار داد. بیش از یک و یا بقولی ﺩﻭ میلیوﻥ نظامی و غیر نظامی در این جنگ کشته، مجروح و مفقود الاثر شدند و زخمهای کاری بر پیکر هر دو کشور وارد آمد. اکنون پس از گذشت ۳۱ سال از پایان جنگ به نظر میرسد دشمنان دیروز به دوستان امروز مبدل شدهاند. در حال حاضر معترضین عراقی به معترضین ایرانی ابراز همبستگی و همدلی میکنند.

18 MIN2019 NOV 26
Comments
پژواک جامعه - مردم ایران و عراق، چگونه حریفان دیروز به دوستان امروز مبدل شدند؟

پژواک جامعه - آﺳﻳﺏشناسی اجتماعی گسترش فقر و فساد مالی در ایران

اخیراً مرتباً خبرهای تازهای از گسترش هر چه بیشتر فقر و نابسامانی و افشای فساد مالی سرسام آور در ایران میشنویم اگرچه این موضوع تازگی ندارد.

25 MIN2019 NOV 18
Comments
پژواک جامعه - آﺳﻳﺏشناسی اجتماعی گسترش فقر و فساد مالی در ایران

پژواک جامعه - چندهمسری مردان در ایران، تبلیغ و پیامدهای آن

چندﻯ است که پوستر تبلیغاتی برگزاری ﯾﮏ کارگاه ﺁﻣﻭﺯﺵ چندهمسری در تهران و پخش برنامه میزگرد ترویج چندهمسری از یکی از شبکههای تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در مطبوعات و شبکههای اجتماعی بحث برانگیز شده است. موضوﻋﺎﺗﻰ ﻣﺎﻧﻧﺩ ضرورت احیای فرهنگ چندهمسری مردان، الزامات تشکیل و مهارتهای ارتباطی ﭼﻧﻳﻥ خانواده ﻫﺎﻳﻰ و احکام فقهی آن در این کارگاه آموزش داده میشود.

17 MIN2019 NOV 12
Comments
پژواک جامعه - چندهمسری مردان در ایران، تبلیغ و پیامدهای آن

پژواک جامعه - دلایل و پیامدهای افزایش گرایش زوجها به نداشتن فرزند

ﻣﺩﺗﻰ است که میشنویم و میخوانیم که ﮔﺭﺍیش زوجها به نداشتن ﻓﺭﺯﻧﺩ در کشورهای صنعتی و حتی در ایران افزایش یافته است.

14 MIN2019 NOV 5
Comments
پژواک جامعه - دلایل و پیامدهای افزایش گرایش زوجها به نداشتن فرزند

پژواک جامعه - صدور بخشنامه تفکیک اتاق کار زنان و مردان در ادارات دولتی و قدغن شدن منشی زن برای مدیران مرد و بالعکس در ایران، دلایل و پیامدهای آن

در روزنامه خراسان به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ خبری منتشر شد مبنی بر آنکه به دستور «نهادهای مهم کشور» اتاق کار مردان و زنان در ادارات باید از هم جدا شود و آقایان نباید منشی زن داشته باشند و خانمها منشی مرد.

11 MIN2019 OCT 28
Comments
پژواک جامعه - صدور بخشنامه تفکیک اتاق کار زنان و مردان در ادارات دولتی و قدغن شدن منشی زن برای مدیران مرد و بالعکس در ایران، دلایل و پیامدهای آن

پژواک جامعه - تجارب نوجوانان پناهجوی تنها، ادغام و پذیرش آنان در جامعه سوئد – گفتگو با مهرداد درویشپور

مهرداد درویشپور، جامعهشناس و استاد دانشگاه در سوئد، و ۲۰ پژوهشگر دیگر به تازگی نتایج تحقیقات خود را در خصوص نوجوانان پناهجوی تنها در این کشور در کتابی تحت عنوان تجارب نوجوانان پناهجوی تنها و تجارب حرفهای، ادغام و پذیرش در جامعه و برابری جنسیتی* گرد آورده و به چاپ رسانیدهاند.

19 MIN2019 OCT 22
Comments
پژواک جامعه - تجارب نوجوانان پناهجوی تنها، ادغام و پذیرش آنان در جامعه سوئد – گفتگو با مهرداد درویشپور
hmly
himalayaプレミアムへようこそ聴き放題のオーディオブックをお楽しみください。