title

KMpodden

kmpodden

Followers
Plays
KMpodden
29 MINAPR 5
Play Episode
Comments
title

Details

1919 togs beslutet om kvinnlig rösträtt. Vi blickar tillbaka och ser hur vägen dit såg ut i Helsingborg och vad som hände när väl rösträtten var vunnen. Vilka personer var drivande i Helsingborg och hur lärde sig kvinnorna att ta plats i politiken?Vi ställer också frågorna hur demokratin mår idag? Och har vi verkligen haft 100 år av allmän och lika rösträtt?