title

אורבנולוגיה

LCUD

0
Followers
0
Plays
אורבנולוגיה

אורבנולוגיה

LCUD

0
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

Laboratory for Contemporary Urban Design(LCUD), Department of Geography and Human Environment, Tel Aviv University

Latest Episodes

קצרצרים התחדשות עירונית | טליה מרגלית | להחזיר את הכוח למתכנן

בסדרה קצרצרים על התחדשות עירונית מסבירים מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת. בקצרצר זה טוענת ד"ר טליה מרגלית שצריך לגבש קריטריונים להערכת תכנית שיחזירו את הכוח למתכנן העירוני ויהפכו את תהליך אישור או דחיית תכנית לשקוף ואיכותי

10 MIN2 w ago
Comments
קצרצרים התחדשות עירונית | טליה מרגלית | להחזיר את הכוח למתכנן

קצרצרים התחדשות עירונית | נטע זיו | רגולציה וחלוקה

בסדרה קצרצרים על התחדשות עירונית מסבירים מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת. בקצרצר זה טוענת נטע זיו שיש לפתח מנגנונים רגולטוריים שיעזרו ליצור התחדשות עירונית עם חלוקה הוגנת יותר

14 MIN2 w ago
Comments
קצרצרים התחדשות עירונית | נטע זיו | רגולציה וחלוקה

קצרצרים התחדשות עירונית | ארז צפדיה | עקירה וזהות

בסדרה קצרצרים על התחדשות עירונית מסבירים מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת. בקצרצר זה מסביר פרופ' ארז צפדיה את הזיקה בין התחדשות עירונית לעקירה וזהות

10 MIN2 w ago
Comments
קצרצרים התחדשות עירונית | ארז צפדיה | עקירה וזהות

קצרצרים התחדשות עירונית | ארז צפדיה |הסכמי גג פוגעים בהתחדשות עירונית

בסדרה קצרצרים על התחדשות עירונית מסבירים מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת. בקצרצר הזה טוען פרופ' ארז צפדיה שיש לעבור להתחדשות עירונית מותאמת מקום

10 MIN2 w ago
Comments
קצרצרים התחדשות עירונית | ארז צפדיה |הסכמי גג פוגעים בהתחדשות עירונית

קצרצרים התחדשות עירונית | רוית חננאל | לשנות את נקודת המוצא

בסדרה קצרצרים על התחדשות עירונית מסבירים מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת. בקצרצר זה טוענת ד"ר רווית חננאל שיש לשנות את נקודת המוצא בתכנון והבנת תהליכי התחדשות עירונית

15 MIN2 w ago
Comments
קצרצרים התחדשות עירונית | רוית חננאל | לשנות את נקודת המוצא

קצרצרים התחדשות עירונית | טלי חתוקה | אזוריות בהתחדשות עירונית

בסדרה קצרצרים על התחדשות עירונית מסבירים מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת. בקצרצר זה טוענת פרופ' טלי חתוקה שהתחדשות עירוניות איננה יכולה לעסוק במגורים בלבד אלא יש לחשוב על חידוש כלל זירות החיים

14 MIN2 w ago
Comments
קצרצרים התחדשות עירונית | טלי חתוקה | אזוריות בהתחדשות עירונית

קצרצרים התחדשות עירונית | נורית אלפסי | לעבור מתכנון לא אדפטיבי לתכנון אדפטיבי

בסדרה קצרצרים על התחדשות עירונית מסבירים מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת בקצרצר זה מתמקדת פרופ' נורית אלפסי בצורך לעבור מתכנון לא אדפטיבי לתכנון אדפטיבי

13 MIN2 w ago
Comments
קצרצרים התחדשות עירונית | נורית אלפסי | לעבור מתכנון לא אדפטיבי לתכנון אדפטיבי

קצרצרים התחדשות עירונית | נורית אלפסי | לעבור מכמות איכות

בסדרה קצרצרים על התחדשות עירונית מסבירים מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחר. בקצרצר זה מסבירה פרופ' נורית אלפסי את הצורך לעבור מחשיבה על כמות לחשיבה על איכות התכנון בהתחדשות עירונית

13 MIN2 w ago
Comments
קצרצרים התחדשות עירונית | נורית אלפסי | לעבור מכמות איכות

דיור בר השגה | מגוון

המשבר בשוק הדיור והתייקרות המחירים, הובילו ערים לקדם מנגנון דיור בר השגה שיוכל להגן ולסייע לאוכלוסיות פגיעות להישאר בתוך העיר. איך מי הן אותן אוכלוסיות, מהו מחיר הוא "בהישג יד" והיכן ניתן לבנות יחידות דב"י (דיור בהישג יד)? כאן המנגנון מתחיל להסתבך. בשלושת הפרקים הקרובים נדון בדיור בר השגה- בחזון, בקריטריונים ובמגוון. בפרק השלישי | מגוון - נדון בחשיבות של מגוון (אנושי, מעמדי ותרבותי) לקיומן ותפקודן של ערים.

28 MIN2019 AUG 8
Comments
דיור בר השגה | מגוון

דיור בר השגה | קריטריונים

סדרה בנושא דיור בר השגה של המעבדה לעיצוב רעיוני בוחנת את המנגנון שנועד לאזן את שוק הדיור ולסייע לאוכלוסיות שונות בעיר. המשבר בשוק הדיור והתייקרות המחירים, הובילו ערים לקדם מנגנון דיור בר השגה שיוכל להגן ולסייע לאוכלוסיות פגיעות להישאר בתוך העיר. איך מי הן אותן אוכלוסיות, מהו מחיר "בהישג יד" והיכן ניתן לבנות יחידות דב"י (דיור בהישג יד)? כאן המנגנון מתחיל להסתבך. בשלושת הפרקים הקרובים נדון בדיור בר השגה דרך החזון המטרות שהובילו לקידום הנושא, הקריטריונים למי מיועד הדיור בהישג יד, ומגוון מדוע חשוב לשמור על מגוון עירוני וכיצד מגוון קשור בדיור

25 MIN2019 JUL 28
Comments
דיור בר השגה | קריטריונים

Latest Episodes

קצרצרים התחדשות עירונית | טליה מרגלית | להחזיר את הכוח למתכנן

בסדרה קצרצרים על התחדשות עירונית מסבירים מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת. בקצרצר זה טוענת ד"ר טליה מרגלית שצריך לגבש קריטריונים להערכת תכנית שיחזירו את הכוח למתכנן העירוני ויהפכו את תהליך אישור או דחיית תכנית לשקוף ואיכותי

10 MIN2 w ago
Comments
קצרצרים התחדשות עירונית | טליה מרגלית | להחזיר את הכוח למתכנן

קצרצרים התחדשות עירונית | נטע זיו | רגולציה וחלוקה

בסדרה קצרצרים על התחדשות עירונית מסבירים מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת. בקצרצר זה טוענת נטע זיו שיש לפתח מנגנונים רגולטוריים שיעזרו ליצור התחדשות עירונית עם חלוקה הוגנת יותר

14 MIN2 w ago
Comments
קצרצרים התחדשות עירונית | נטע זיו | רגולציה וחלוקה

קצרצרים התחדשות עירונית | ארז צפדיה | עקירה וזהות

בסדרה קצרצרים על התחדשות עירונית מסבירים מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת. בקצרצר זה מסביר פרופ' ארז צפדיה את הזיקה בין התחדשות עירונית לעקירה וזהות

10 MIN2 w ago
Comments
קצרצרים התחדשות עירונית | ארז צפדיה | עקירה וזהות

קצרצרים התחדשות עירונית | ארז צפדיה |הסכמי גג פוגעים בהתחדשות עירונית

בסדרה קצרצרים על התחדשות עירונית מסבירים מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת. בקצרצר הזה טוען פרופ' ארז צפדיה שיש לעבור להתחדשות עירונית מותאמת מקום

10 MIN2 w ago
Comments
קצרצרים התחדשות עירונית | ארז צפדיה |הסכמי גג פוגעים בהתחדשות עירונית

קצרצרים התחדשות עירונית | רוית חננאל | לשנות את נקודת המוצא

בסדרה קצרצרים על התחדשות עירונית מסבירים מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת. בקצרצר זה טוענת ד"ר רווית חננאל שיש לשנות את נקודת המוצא בתכנון והבנת תהליכי התחדשות עירונית

15 MIN2 w ago
Comments
קצרצרים התחדשות עירונית | רוית חננאל | לשנות את נקודת המוצא

קצרצרים התחדשות עירונית | טלי חתוקה | אזוריות בהתחדשות עירונית

בסדרה קצרצרים על התחדשות עירונית מסבירים מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת. בקצרצר זה טוענת פרופ' טלי חתוקה שהתחדשות עירוניות איננה יכולה לעסוק במגורים בלבד אלא יש לחשוב על חידוש כלל זירות החיים

14 MIN2 w ago
Comments
קצרצרים התחדשות עירונית | טלי חתוקה | אזוריות בהתחדשות עירונית

קצרצרים התחדשות עירונית | נורית אלפסי | לעבור מתכנון לא אדפטיבי לתכנון אדפטיבי

בסדרה קצרצרים על התחדשות עירונית מסבירים מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת בקצרצר זה מתמקדת פרופ' נורית אלפסי בצורך לעבור מתכנון לא אדפטיבי לתכנון אדפטיבי

13 MIN2 w ago
Comments
קצרצרים התחדשות עירונית | נורית אלפסי | לעבור מתכנון לא אדפטיבי לתכנון אדפטיבי

קצרצרים התחדשות עירונית | נורית אלפסי | לעבור מכמות איכות

בסדרה קצרצרים על התחדשות עירונית מסבירים מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחר. בקצרצר זה מסבירה פרופ' נורית אלפסי את הצורך לעבור מחשיבה על כמות לחשיבה על איכות התכנון בהתחדשות עירונית

13 MIN2 w ago
Comments
קצרצרים התחדשות עירונית | נורית אלפסי | לעבור מכמות איכות

דיור בר השגה | מגוון

המשבר בשוק הדיור והתייקרות המחירים, הובילו ערים לקדם מנגנון דיור בר השגה שיוכל להגן ולסייע לאוכלוסיות פגיעות להישאר בתוך העיר. איך מי הן אותן אוכלוסיות, מהו מחיר הוא "בהישג יד" והיכן ניתן לבנות יחידות דב"י (דיור בהישג יד)? כאן המנגנון מתחיל להסתבך. בשלושת הפרקים הקרובים נדון בדיור בר השגה- בחזון, בקריטריונים ובמגוון. בפרק השלישי | מגוון - נדון בחשיבות של מגוון (אנושי, מעמדי ותרבותי) לקיומן ותפקודן של ערים.

28 MIN2019 AUG 8
Comments
דיור בר השגה | מגוון

דיור בר השגה | קריטריונים

סדרה בנושא דיור בר השגה של המעבדה לעיצוב רעיוני בוחנת את המנגנון שנועד לאזן את שוק הדיור ולסייע לאוכלוסיות שונות בעיר. המשבר בשוק הדיור והתייקרות המחירים, הובילו ערים לקדם מנגנון דיור בר השגה שיוכל להגן ולסייע לאוכלוסיות פגיעות להישאר בתוך העיר. איך מי הן אותן אוכלוסיות, מהו מחיר "בהישג יד" והיכן ניתן לבנות יחידות דב"י (דיור בהישג יד)? כאן המנגנון מתחיל להסתבך. בשלושת הפרקים הקרובים נדון בדיור בר השגה דרך החזון המטרות שהובילו לקידום הנושא, הקריטריונים למי מיועד הדיור בהישג יד, ומגוון מדוע חשוב לשמור על מגוון עירוני וכיצד מגוון קשור בדיור

25 MIN2019 JUL 28
Comments
דיור בר השגה | קריטריונים
hmly
himalayaプレミアムへようこそ聴き放題のオーディオブックをお楽しみください。