title

Shift Hub

Shift Hub

1
Followers
40
Plays
Shift Hub

Shift Hub

Shift Hub

1
Followers
40
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

Latest Episodes

LUẬT SINH TỒN - THƯỢNG ĐẾ TỪ BI GIÁNG KINH LUẬT NÀY

THIÊN ĐẠO QUẦN SANH, THỐNG LĨNH QUẦN SANH THƯỢNG ĐẾ NGỰ LINH, THIÊN ĐÌNH THỐNG GIÁO Thượng đế từ bi giáng Kinh Luật này DẠY LÀM NGƯỜI TRẦN GIAN, THEO CÁC SỐ NGHIỆP, XUỐNG TRẦN LÀM NGƯỜI. HỌC CÁI GÌ? BIẾT TRÁNH CÁI GÌ? * Please Like/Join us: Facebook.com/MangluoiHopnhat/ ~ https://www.facebook.com/groups/anhsangviet Facebook.com/CelestialDiscipline/ ~ instagr.am/unilovelight/ ~ https://linktr.ee/shifthub #mangluoihopnhat #anhsangviet #unitedshift #enlightenment #awakening #pleaseshare #followus Shift Hub. Do not reup. If you really like this video and this channel's content then Subscribe to emerge with it Share this video for the collective consciousness. ☛ We receive donations in Paypal - https://paypal.me/shifthub --- Support this podcast: https://anchor.fm/shift-hub/support

74 MIN2019 MAY 30
Comments
LUẬT SINH TỒN - THƯỢNG ĐẾ TỪ BI GIÁNG KINH LUẬT NÀY

Về Con Đường Tiến Hóa của Linh Hồn (The Evolutionary Way of Souls)

Tiên Thiên hồn-từ chỗ là một linh hồn được Cha Mẹ sinh ra, tiên hồn đó rất mỏng manh nhỏ bé, biến hóa linh diệu, nhưng có điểm dở là xoay chuyển rất nhanh, nên bản tính hay thay đổi, lúc thế này, lúc thế khác, trải nghiệm tự do tùy tiện, bản lĩnh và thể chất mỏng manh…nên họ phải được học cho đến thành cái trí huệ, cái phong thái cao tột và bản lĩnh sáng tạo, chịu đựng, đức hy sinh của Cha Mẹ, mới hoàn vị một vòng tiến hóa. Như thế họ phải học trải nghiệm để mở rộng vũ trụ đã đành mà còn thành lập các đẳng vật chất nữa. Họ tiến dần lên thành các Tổ hợp hồn, phức hợp hồn, ví dụ như Nguyên tử, phân tử, rồi cấu tạo lên vật chất nhìn thấy được, rồi mới thành một trái đất, vì sao, thiên hà, và các Vũ trụ sau này…Khi một ngôi sao được sinh ra, linh hồn của họ to hơn linh hồn con người nhiều lần, rồi nó tiến hóa lên, thành các thiên hà, hệ mặt trời…nó sẽ là Tổng hồn đại khối đó… Sau khi đầu thai vô số kiếp làm đất cát, các thành phần khoáng chất, kim loại…rồi chuyển hóa lên thành thảo mộc, hàng tỷ năm sau các linh hồn đó mới chuyển cung để đầu thai làm người; có hàng vạn triệu kiếp làm người, học hỏi, trải nghiệm đến khi linh hồn cực thông minh, rất hiểu biết, tu luyện đến trình độ thông hiểu bản chất vũ trụ, như Tiên thần Tiên Thiên xưa, nhưng linh hồn đã là tổ hợp cao tích trữ năng lượng và trí tuệ trong các Luân xa của mình, có trí huệ, định lực, từ bi, tinh thần, đặc biệt là bản lĩnh cao quý, và thu hết được các nghiệp của các kiếp, tức là thu hết các năng lượng tối, hóa giải các năng lượng trường lượng tử tối, kéo trì xuống, thì họ đắc thoát luân hồi-có nghĩa được thăng lên một các cảnh giới cao hơn mà không bị kéo xuống nữa. Đó gọi là các vị Phật theo đạo Phật, Ta thì gọi đó là các linh căn trở về cội nguồn Gốc, tức là về đến các trung tâm thần lực vũ trụ trong các Mặt trời trung tâm các thiên hà hay các Đại thiên hà, hay là về đến Thiên đình. Nhưng về đây các linh hồn này còn thiếu trí huệ của Thượng đế-tức là chưa biết hết các bí mật Vũ trụ và toàn giác, toàn tri-tức hồn không to bằng Cha mình, tức là chưa có cái trí tuệ và trải nghiệm của một vị Thượng đế-tức Đấng Sáng tạo. Vì Phật Thánh chưa là Đấng Sáng tạo, mới chỉ biết tu làm người tốt thôi; chưa biết ác, vì sợ ác; biết sáng thôi, sợ tối; biết to thôi, sợ nhỏ; biết cao thôi, sợ thấp; biết thanh thôi, sợ trọc…À, thì ra làm người tốt thì mới thoát luân hồi, nhưng thoát luân hồi thì phải biết làm gì nữa… * Please Like/Join us: Facebook.com/MangluoiHopnhat/ ~ https://www.facebook.com/groups/mydlight Facebook.com/CelestialDiscipline/ ~ instagr.am/unilovelight/ ~ https://linktr.ee/shifthub #mangluoihopnhat #anhsangviet #unitedshift #enlightenment #awakening #pleaseshare #followus Shift Hub. Do not reup. If you really like this video and this channel's content then Subscribe to emerge with it Share this video for the collective consciousness. ☛ We receive donations in Paypal - https://paypal.me/shifthub --- Support this podcast: https://anchor.fm/shift-hub/support

11 MIN2019 MAY 30
Comments
Về Con Đường Tiến Hóa của Linh Hồn (The Evolutionary Way of Souls)

CROSS DIMENSIONS ❉Instant Astral Projection ⌇ OOBE ❉ Quantum Miracle Music

CROSS DIMENSIONS Astral Projection Meditation Music ❉ Quantum Healing Sound Therapy Out of Body Experience ❯❯❯ No Headphones Required ⌇♡♡♡♡♡♡♡♡♡ Message: This music contains a Secret Quantum Miracle Formula Frequencies, that makes this music unique and ultra powerful effective. For complete results, listen everyday. You can either meditate with it or just listen to it in a relaxed state. It will allow you to cross dimensions, unified in a quantum field of perception. You'll experience a sense of flying out of your body experience, by raising your vibration, into higher dimensions, and having a astral projection travel thru meditation or sleep. Also you should not be afraid to let go as this sound is heavenly. This is miracle music for manifestation, be ready for it, it comes from within and therefore there is no need to search for it, as it already exists inside you awaiting to be awakened, to the full potential of yourself. Don't expect anything, just let it go in the...

142 MIN2019 MAY 23
Comments
CROSS DIMENSIONS ❉Instant Astral Projection ⌇ OOBE ❉ Quantum Miracle Music

Cosmic Music for Sleep & Lucid Dreaming | RAIN in SPACE

RAIN IN SPACE @432Hz. We do not know whether it rains in space or not?, but we had this dream and wanted to bring this to life. Rain + Cosmic Music. If you really like this music and this channel's content then Subscribe to emerge with it. Give it a Thumbs Up and Comment your Experiences with Millions of Souls. Share this podcast for the collective consciousness Please Like/Join us: https://www.facebook.com/groups/mydlight/ Facebook.com/CelestialDiscipline/ ~ instagr.am/unilovelight/ #mangluoihopnhat #anhsangviet #unitedshift #enlightenment #awakening #pleaseshare #followus Shift Hub. Do not reup. ☛ We receive donations in Paypal https://paypal.me/shifthub ☛ We receive donations in Payoneer thienlinhviet@gmail.com --- Support this podcast: https://anchor.fm/shift-hub/support

120 MIN2019 MAY 22
Comments
Cosmic Music for Sleep & Lucid Dreaming | RAIN in SPACE

EXPERIENCE The Power of Ultra HIGH Frequencies 12000Hz ⫸ Awakening the Higher Chakras

⫸ EXPERIENCE The Power of Ultra HIGH Frequencies ⫸ 12000Hz ✚ Theta State ⫸ Awakening the Higher Chakras ⫸ Energy Healing Sound Therapy Meditation ⟫⟫⟫ No Headphones Required If you really like this music and this channel's content then Subscribe to emerge with it. Give it a Thumbs Up and Comment your Experiences with Millions of Souls. Share this podcast for the collective consciousness Please Like/Join us: https://www.facebook.com/groups/mydlight/ Facebook.com/CelestialDiscipline/ ~ instagr.am/unilovelight/ #mangluoihopnhat #anhsangviet #unitedshift #enlightenment #awakening #pleaseshare #followus Shift Hub. Do not reup. ☛ We receive donations in Paypal https://paypal.me/shifthub ☛ We receive donations in Payoneer thienlinhviet@gmail.com --- Support this podcast: https://anchor.fm/shift-hub/support

120 MIN2019 MAY 22
Comments
EXPERIENCE The Power of Ultra HIGH Frequencies 12000Hz ⫸ Awakening the Higher Chakras

SỰ VÔ MINH VÀ CAO NGẠO

Please Like/Join us: Facebook.com/MangluoiHopnhat/~ https://www.facebook.com/groups/anhsangviet/ Facebook.com/CelestialDiscipline/ ~ instagr.am/unilovelight/ #mangluoihopnhat #anhsangviet #unitedshift #enlightenment #awakening #pleaseshare #followus Shift Hub. Do not reup. If you really like this podcast and this channel's content then Subscribe and Share to emerge with it Share this video for the collective consciousness. ☛ We receive donations in Paypal https://paypal.me/shifthub --- Support this podcast: https://anchor.fm/shift-hub/support

7 MIN2019 MAY 20
Comments
SỰ VÔ MINH VÀ CAO NGẠO

THƯỢNG ĐẾ ĐÃ DẠY LOÀI NGƯỜI NHƯ SAU

Please Like/Join us: Facebook.com/MangluoiHopnhat/~ https://www.facebook.com/groups/anhsangviet/ Facebook.com/CelestialDiscipline/ ~ instagr.am/unilovelight/ #mangluoihopnhat #anhsangviet #unitedshift #enlightenment #awakening #pleaseshare #followus Shift Hub. Do not reup. If you really like this podcast and this channel's content then Subscribe and Share to emerge with it Share this video for the collective consciousness. ☛ We receive donations in Paypal https://paypal.me/shifthub --- Support this podcast: https://anchor.fm/shift-hub/support

4 MIN2019 MAY 20
Comments
THƯỢNG ĐẾ ĐÃ DẠY LOÀI NGƯỜI NHƯ SAU

Miracle Frequency Of God !! Thank You Universe For Everything !!

We most of the time forget how we got where we are today, at the same time you see people around in a very poorly state. Have we thanked universe / god for what we have today? Are you going to thank god or universe for what you will be tomorrow? The secret law of attraction states , what we think, repeat and rehearse several times in our mind one day becomes a reality. It could be you are repeating negative thoughts in your mind hindering your success or hindering in manifesting what you want in your life. Forget about everything, start thanking god / universe for what you have today, one day you will be thanked back by the universe for the think you keep thanking god about in abundance. So basically it means more you thank universe more you will be given back. This happens because you are constantly repeating and rehearsing positivity inside your head. This music here is to help you resonate at the universe frequency allowing you to easily connect to the universe and manifest your ...

186 MIN2019 MAY 8
Comments
Miracle Frequency Of God !! Thank You Universe For Everything !!

Ask The Universe !! Manifest What You Want "MIRACLE HAPPENS"!!!

Ask The Universe !! Wish Fulfilling Miracle Tone 528 Hz!! Manifest What You Want "MIRACLE MUSIC". Manifestation process is simple as long as we ask for the right thing and work towards manifesting it. Use visualization meditation and ask the universe to fulfill it. Law of attraction works fast if we repeat and rehearse the positive affirmations on a regular and daily basis. While manifesting ensure to really believe it happening which is the key to success with the law of attraction. 528Hz is the special frequency that can actually be a symbolism of music playing inside you. With such music, you can expect to feel the tranquillity and calm within yourself. In addition, it is the same music that can actually heal you from inside and repair your soul. This can also be known as the frequency of universe. Why? Because the inner peace is not possible without things around you to be on the same pace. When you have actually realized that the music frequency of 528 HZ can actually create wo...

120 MIN2019 MAY 7
Comments
Ask The Universe !! Manifest What You Want "MIRACLE HAPPENS"!!!

Connection To The Higher Frequencies of the Universe

Message: This music was created to help you connect with the power of Quantum Energy for your life path. Each one of us has different resonating frequencies so it is merely impossible to create music that works for everyone, however, we resonate all through love and so this music is made from the source of love with Quantum Miracle frequencies and specific frequencies that allows oneself to experience oneness.s. How To Use This: Play this on lower volume to allow yourself to concentrate on your achievements, while the music does the background work on your being. You can either just relax laying down, meditate or do your spiritual practices such as yoga, tai-chi and more. Facebook.com/CelestialDiscipline/ ~ instagr.am/unilovelight/ https://www.facebook.com/groups/CelestialDiscipline/ Please Subscribe to Our Channel and Share: http://youtube.com/c/thienlinhviet #mangluoihopnhat #anhsangviet #unitedshift #enlightenment #awakening #pleaseshare #followus --- Support this podcast: https:...

120 MIN2019 MAY 6
Comments
Connection To The Higher Frequencies of the Universe

Latest Episodes

LUẬT SINH TỒN - THƯỢNG ĐẾ TỪ BI GIÁNG KINH LUẬT NÀY

THIÊN ĐẠO QUẦN SANH, THỐNG LĨNH QUẦN SANH THƯỢNG ĐẾ NGỰ LINH, THIÊN ĐÌNH THỐNG GIÁO Thượng đế từ bi giáng Kinh Luật này DẠY LÀM NGƯỜI TRẦN GIAN, THEO CÁC SỐ NGHIỆP, XUỐNG TRẦN LÀM NGƯỜI. HỌC CÁI GÌ? BIẾT TRÁNH CÁI GÌ? * Please Like/Join us: Facebook.com/MangluoiHopnhat/ ~ https://www.facebook.com/groups/anhsangviet Facebook.com/CelestialDiscipline/ ~ instagr.am/unilovelight/ ~ https://linktr.ee/shifthub #mangluoihopnhat #anhsangviet #unitedshift #enlightenment #awakening #pleaseshare #followus Shift Hub. Do not reup. If you really like this video and this channel's content then Subscribe to emerge with it Share this video for the collective consciousness. ☛ We receive donations in Paypal - https://paypal.me/shifthub --- Support this podcast: https://anchor.fm/shift-hub/support

74 MIN2019 MAY 30
Comments
LUẬT SINH TỒN - THƯỢNG ĐẾ TỪ BI GIÁNG KINH LUẬT NÀY

Về Con Đường Tiến Hóa của Linh Hồn (The Evolutionary Way of Souls)

Tiên Thiên hồn-từ chỗ là một linh hồn được Cha Mẹ sinh ra, tiên hồn đó rất mỏng manh nhỏ bé, biến hóa linh diệu, nhưng có điểm dở là xoay chuyển rất nhanh, nên bản tính hay thay đổi, lúc thế này, lúc thế khác, trải nghiệm tự do tùy tiện, bản lĩnh và thể chất mỏng manh…nên họ phải được học cho đến thành cái trí huệ, cái phong thái cao tột và bản lĩnh sáng tạo, chịu đựng, đức hy sinh của Cha Mẹ, mới hoàn vị một vòng tiến hóa. Như thế họ phải học trải nghiệm để mở rộng vũ trụ đã đành mà còn thành lập các đẳng vật chất nữa. Họ tiến dần lên thành các Tổ hợp hồn, phức hợp hồn, ví dụ như Nguyên tử, phân tử, rồi cấu tạo lên vật chất nhìn thấy được, rồi mới thành một trái đất, vì sao, thiên hà, và các Vũ trụ sau này…Khi một ngôi sao được sinh ra, linh hồn của họ to hơn linh hồn con người nhiều lần, rồi nó tiến hóa lên, thành các thiên hà, hệ mặt trời…nó sẽ là Tổng hồn đại khối đó… Sau khi đầu thai vô số kiếp làm đất cát, các thành phần khoáng chất, kim loại…rồi chuyển hóa lên thành thảo mộc, hàng tỷ năm sau các linh hồn đó mới chuyển cung để đầu thai làm người; có hàng vạn triệu kiếp làm người, học hỏi, trải nghiệm đến khi linh hồn cực thông minh, rất hiểu biết, tu luyện đến trình độ thông hiểu bản chất vũ trụ, như Tiên thần Tiên Thiên xưa, nhưng linh hồn đã là tổ hợp cao tích trữ năng lượng và trí tuệ trong các Luân xa của mình, có trí huệ, định lực, từ bi, tinh thần, đặc biệt là bản lĩnh cao quý, và thu hết được các nghiệp của các kiếp, tức là thu hết các năng lượng tối, hóa giải các năng lượng trường lượng tử tối, kéo trì xuống, thì họ đắc thoát luân hồi-có nghĩa được thăng lên một các cảnh giới cao hơn mà không bị kéo xuống nữa. Đó gọi là các vị Phật theo đạo Phật, Ta thì gọi đó là các linh căn trở về cội nguồn Gốc, tức là về đến các trung tâm thần lực vũ trụ trong các Mặt trời trung tâm các thiên hà hay các Đại thiên hà, hay là về đến Thiên đình. Nhưng về đây các linh hồn này còn thiếu trí huệ của Thượng đế-tức là chưa biết hết các bí mật Vũ trụ và toàn giác, toàn tri-tức hồn không to bằng Cha mình, tức là chưa có cái trí tuệ và trải nghiệm của một vị Thượng đế-tức Đấng Sáng tạo. Vì Phật Thánh chưa là Đấng Sáng tạo, mới chỉ biết tu làm người tốt thôi; chưa biết ác, vì sợ ác; biết sáng thôi, sợ tối; biết to thôi, sợ nhỏ; biết cao thôi, sợ thấp; biết thanh thôi, sợ trọc…À, thì ra làm người tốt thì mới thoát luân hồi, nhưng thoát luân hồi thì phải biết làm gì nữa… * Please Like/Join us: Facebook.com/MangluoiHopnhat/ ~ https://www.facebook.com/groups/mydlight Facebook.com/CelestialDiscipline/ ~ instagr.am/unilovelight/ ~ https://linktr.ee/shifthub #mangluoihopnhat #anhsangviet #unitedshift #enlightenment #awakening #pleaseshare #followus Shift Hub. Do not reup. If you really like this video and this channel's content then Subscribe to emerge with it Share this video for the collective consciousness. ☛ We receive donations in Paypal - https://paypal.me/shifthub --- Support this podcast: https://anchor.fm/shift-hub/support

11 MIN2019 MAY 30
Comments
Về Con Đường Tiến Hóa của Linh Hồn (The Evolutionary Way of Souls)

CROSS DIMENSIONS ❉Instant Astral Projection ⌇ OOBE ❉ Quantum Miracle Music

CROSS DIMENSIONS Astral Projection Meditation Music ❉ Quantum Healing Sound Therapy Out of Body Experience ❯❯❯ No Headphones Required ⌇♡♡♡♡♡♡♡♡♡ Message: This music contains a Secret Quantum Miracle Formula Frequencies, that makes this music unique and ultra powerful effective. For complete results, listen everyday. You can either meditate with it or just listen to it in a relaxed state. It will allow you to cross dimensions, unified in a quantum field of perception. You'll experience a sense of flying out of your body experience, by raising your vibration, into higher dimensions, and having a astral projection travel thru meditation or sleep. Also you should not be afraid to let go as this sound is heavenly. This is miracle music for manifestation, be ready for it, it comes from within and therefore there is no need to search for it, as it already exists inside you awaiting to be awakened, to the full potential of yourself. Don't expect anything, just let it go in the...

142 MIN2019 MAY 23
Comments
CROSS DIMENSIONS ❉Instant Astral Projection ⌇ OOBE ❉ Quantum Miracle Music

Cosmic Music for Sleep & Lucid Dreaming | RAIN in SPACE

RAIN IN SPACE @432Hz. We do not know whether it rains in space or not?, but we had this dream and wanted to bring this to life. Rain + Cosmic Music. If you really like this music and this channel's content then Subscribe to emerge with it. Give it a Thumbs Up and Comment your Experiences with Millions of Souls. Share this podcast for the collective consciousness Please Like/Join us: https://www.facebook.com/groups/mydlight/ Facebook.com/CelestialDiscipline/ ~ instagr.am/unilovelight/ #mangluoihopnhat #anhsangviet #unitedshift #enlightenment #awakening #pleaseshare #followus Shift Hub. Do not reup. ☛ We receive donations in Paypal https://paypal.me/shifthub ☛ We receive donations in Payoneer thienlinhviet@gmail.com --- Support this podcast: https://anchor.fm/shift-hub/support

120 MIN2019 MAY 22
Comments
Cosmic Music for Sleep & Lucid Dreaming | RAIN in SPACE

EXPERIENCE The Power of Ultra HIGH Frequencies 12000Hz ⫸ Awakening the Higher Chakras

⫸ EXPERIENCE The Power of Ultra HIGH Frequencies ⫸ 12000Hz ✚ Theta State ⫸ Awakening the Higher Chakras ⫸ Energy Healing Sound Therapy Meditation ⟫⟫⟫ No Headphones Required If you really like this music and this channel's content then Subscribe to emerge with it. Give it a Thumbs Up and Comment your Experiences with Millions of Souls. Share this podcast for the collective consciousness Please Like/Join us: https://www.facebook.com/groups/mydlight/ Facebook.com/CelestialDiscipline/ ~ instagr.am/unilovelight/ #mangluoihopnhat #anhsangviet #unitedshift #enlightenment #awakening #pleaseshare #followus Shift Hub. Do not reup. ☛ We receive donations in Paypal https://paypal.me/shifthub ☛ We receive donations in Payoneer thienlinhviet@gmail.com --- Support this podcast: https://anchor.fm/shift-hub/support

120 MIN2019 MAY 22
Comments
EXPERIENCE The Power of Ultra HIGH Frequencies 12000Hz ⫸ Awakening the Higher Chakras

SỰ VÔ MINH VÀ CAO NGẠO

Please Like/Join us: Facebook.com/MangluoiHopnhat/~ https://www.facebook.com/groups/anhsangviet/ Facebook.com/CelestialDiscipline/ ~ instagr.am/unilovelight/ #mangluoihopnhat #anhsangviet #unitedshift #enlightenment #awakening #pleaseshare #followus Shift Hub. Do not reup. If you really like this podcast and this channel's content then Subscribe and Share to emerge with it Share this video for the collective consciousness. ☛ We receive donations in Paypal https://paypal.me/shifthub --- Support this podcast: https://anchor.fm/shift-hub/support

7 MIN2019 MAY 20
Comments
SỰ VÔ MINH VÀ CAO NGẠO

THƯỢNG ĐẾ ĐÃ DẠY LOÀI NGƯỜI NHƯ SAU

Please Like/Join us: Facebook.com/MangluoiHopnhat/~ https://www.facebook.com/groups/anhsangviet/ Facebook.com/CelestialDiscipline/ ~ instagr.am/unilovelight/ #mangluoihopnhat #anhsangviet #unitedshift #enlightenment #awakening #pleaseshare #followus Shift Hub. Do not reup. If you really like this podcast and this channel's content then Subscribe and Share to emerge with it Share this video for the collective consciousness. ☛ We receive donations in Paypal https://paypal.me/shifthub --- Support this podcast: https://anchor.fm/shift-hub/support

4 MIN2019 MAY 20
Comments
THƯỢNG ĐẾ ĐÃ DẠY LOÀI NGƯỜI NHƯ SAU

Miracle Frequency Of God !! Thank You Universe For Everything !!

We most of the time forget how we got where we are today, at the same time you see people around in a very poorly state. Have we thanked universe / god for what we have today? Are you going to thank god or universe for what you will be tomorrow? The secret law of attraction states , what we think, repeat and rehearse several times in our mind one day becomes a reality. It could be you are repeating negative thoughts in your mind hindering your success or hindering in manifesting what you want in your life. Forget about everything, start thanking god / universe for what you have today, one day you will be thanked back by the universe for the think you keep thanking god about in abundance. So basically it means more you thank universe more you will be given back. This happens because you are constantly repeating and rehearsing positivity inside your head. This music here is to help you resonate at the universe frequency allowing you to easily connect to the universe and manifest your ...

186 MIN2019 MAY 8
Comments
Miracle Frequency Of God !! Thank You Universe For Everything !!

Ask The Universe !! Manifest What You Want "MIRACLE HAPPENS"!!!

Ask The Universe !! Wish Fulfilling Miracle Tone 528 Hz!! Manifest What You Want "MIRACLE MUSIC". Manifestation process is simple as long as we ask for the right thing and work towards manifesting it. Use visualization meditation and ask the universe to fulfill it. Law of attraction works fast if we repeat and rehearse the positive affirmations on a regular and daily basis. While manifesting ensure to really believe it happening which is the key to success with the law of attraction. 528Hz is the special frequency that can actually be a symbolism of music playing inside you. With such music, you can expect to feel the tranquillity and calm within yourself. In addition, it is the same music that can actually heal you from inside and repair your soul. This can also be known as the frequency of universe. Why? Because the inner peace is not possible without things around you to be on the same pace. When you have actually realized that the music frequency of 528 HZ can actually create wo...

120 MIN2019 MAY 7
Comments
Ask The Universe !! Manifest What You Want "MIRACLE HAPPENS"!!!

Connection To The Higher Frequencies of the Universe

Message: This music was created to help you connect with the power of Quantum Energy for your life path. Each one of us has different resonating frequencies so it is merely impossible to create music that works for everyone, however, we resonate all through love and so this music is made from the source of love with Quantum Miracle frequencies and specific frequencies that allows oneself to experience oneness.s. How To Use This: Play this on lower volume to allow yourself to concentrate on your achievements, while the music does the background work on your being. You can either just relax laying down, meditate or do your spiritual practices such as yoga, tai-chi and more. Facebook.com/CelestialDiscipline/ ~ instagr.am/unilovelight/ https://www.facebook.com/groups/CelestialDiscipline/ Please Subscribe to Our Channel and Share: http://youtube.com/c/thienlinhviet #mangluoihopnhat #anhsangviet #unitedshift #enlightenment #awakening #pleaseshare #followus --- Support this podcast: https:...

120 MIN2019 MAY 6
Comments
Connection To The Higher Frequencies of the Universe
hmly
himalayaプレミアムへようこそ聴き放題のオーディオブックをお楽しみください。