Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

Clera

Clera

1
Followers
0
Plays
Clera

Clera

Clera

1
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

Podlediad misol sy'n trafod barddoni gyda'r bwystfil barddol a elwir yn Aneurig (Aneirin Karadog ac Eurig Salisbury)

Latest Episodes

Clera Medi 2020

Croeso i bennod mis Medi o bodlediad Clera. Yn y bennod hon cawn gerdd o gyfrol newydd sbon Casia Wiliam, 'Eiliad ac Einioes' (Cyhoeddiadau Barddas), fe glywn gan Alaw Griffiths sy'n dechrau swydd newydd fel Cydlynydd Barddas ac fe gawn hefyd y pos gan yr hollwybodus Bosfeistr, Gruffudd Antur a Phwnco am Huw Morys a beirdd 'y dirywiad', gan holi ydy'r cyfnod modern cynnar o ran y traddodiad barddol wir yn gyfnod o ddirywio?

76 min3 w ago
Comments
Clera Medi 2020

Clera Awst - Gemau a Giamocs

Pennod arbennig o'r Babell Lên AmGen. Recordiwyd hon ar Zoom gyda'n gwesteion arbennig Llio Maddocks, Elinor Wyn Reynolds, Ani Llŷn a Gruffudd Antur. Cawn drafodaeth bwnco ar gyhoeddi answyddogol, gorffwysgerdd arbennig gan Llio Maddocks, pos difyr gan Gruff a gemau a giamocs i gloi. (Maddeuwch y brychau bychain o ran sain)

55 minAUG 25
Comments
Clera Awst - Gemau a Giamocs

Clera Gorffennaf 2020 - 'Y Gynghanedd Heddiw'

Pennod arbennig sy'n canolbwyntio bron yn llwyr ar gyfrol y mae Aneurig ar fin ei chyhoeddi, sef Y Gynghanedd Heddiw. Mwynhewch drafodaeth am y gyfrol a cherdd dafod yng nghwmni gwesteion arbennig, Mererid Hopwood, Myrddin ap Dafydd, Caryl Bryn a Rhys Iorwerth. Diolch i'r Eisteddfod AmGen am gael defnyddio'r sain o'n trafodaeth fel rhan o ddarpariaeth amgen yr Eisteddfod. Hefyd cawn gerdd yn yr Orffwysfa gan Aled Lewis Evans, sydd newydd gyhoeddi cyfrol am Wrecsam, sef Tre Terfyn (Gwasg Carreg Gwalch).

58 minJUL 29
Comments
Clera Gorffennaf 2020 - 'Y Gynghanedd Heddiw'

Mehefin 2020

Croeso i bennod mis Mehefin o Clera. Y mis hwn rydyn ni'n cael tair gorffwysgerdd gan feirdd buddugol Eisteddfod T yr Urdd, sef Osian Wyn owen, Cristyn Rhydderch Davies a Lois Campbell. Caryl Bryn yw'r Bardd yn y Bath, Llyr Gwyn lewis sy'n trafod ei bamffled newydd o gerddi ac mae Gruffudd a'i Ymennydd llawn Minnions yn cynnig pos difyr arall. Hyn oll a llawer mwy.

84 minJUN 29
Comments
Mehefin 2020

Clera Mai 2020

'Dechreuad mwyn dyfiad Mai', a ganodd Dafydd ap Gwilym. Croeso i bennod mis Mai o bodlediad Clera. Cawn ddwy gerdd y tro hwn gan y Prifardd a'r Bardd Cenedolaethol, Ifor ap Glyn. Pos difyr gan Gruffudd Antur. Rhys Iorwerth yw'r Bardd yn y Bath ac fe gawn wrth gwrs yr eitemau arferol a llawer mwy!

78 minMAY 29
Comments
Clera Mai 2020

Clera Ebrill 2020

Croeso i'r ail bennod o bodlediad Clera yn ystod y Meudwyo Mawr. Mwynhewch, cadwch eich pellter, parchwch eraill yn y siopau a chefnogwch ein gweithwyr iechyd a gweithwyr allweddol a chadwch yn ddiogel.

66 minMAY 1
Comments
Clera Ebrill 2020

Clera Mawrth 2020

Podlediad cyntaf Clera yn y lockdown.

56 minMAR 30
Comments
Clera Mawrth 2020

Clera Chwefror 2020

Croeso i bennod mis Chwefror o bodlediad Clera. Yn rhifyn y mis bach rydyn ni'n pwnco am feirniadu eisteddfodol, yn cael gorffwsgerdd arbennig gan goilad o feirdd sy'n canu am Frecsit ac yn clywed unwaith eto gan ein Posfeistr doeth a hollwybodus, Gruffudd Antur. Mwynhewch!

60 minFEB 29
Comments
Clera Chwefror 2020

Clera Ionawr 2020

Croeso i'r bennod gyntaf o Clera yn y ddegawd newydd! Yn y bennod hon, mae gennym yr orchwyl drom o gofio Dai Rees Davies a gollwyd cyn Nadolig. Bardd, cynganeddwr, diddanwr, cefnogwr y pethe. Yn ogystal, cawn rai o'r eitemau arferol, y Pwnco, y Pos, y Newyddion a llinell gynganeddol ddamweiniol y mis. Cawn hefyd gerdd gan Eurig ei hun o'i gyfrol llyfr Gwyrdd Ystwyth. Diolch i Tudur Dylan am y llun o Dai Rees Davies ar glawr y bennod hon.

68 minJAN 22
Comments
Clera Ionawr 2020

Clera Rhagfyr 2019

Croeso i bennod y gaeaf noethlwm a'r Nadolig. Fel arfer, mae llwyth o ddanteithion barddol yn eich disgwyl, o Orffwysgerdd newydd sbon gan Geraint Lovgreen i lu o leisiau amrywiol yn trafod cyfrolau a chyhoeddiadau newydd sy'n eich disgwyl yn y siopau. Hyn oll, a chymaint mwy, o Dalwrn y Beirdd Ifanc a'r Pos gan gruffud Antur i eitem gsan Eurig o daith ddiweddar i India!

77 min2019 DEC 16
Comments
Clera Rhagfyr 2019

Latest Episodes

Clera Medi 2020

Croeso i bennod mis Medi o bodlediad Clera. Yn y bennod hon cawn gerdd o gyfrol newydd sbon Casia Wiliam, 'Eiliad ac Einioes' (Cyhoeddiadau Barddas), fe glywn gan Alaw Griffiths sy'n dechrau swydd newydd fel Cydlynydd Barddas ac fe gawn hefyd y pos gan yr hollwybodus Bosfeistr, Gruffudd Antur a Phwnco am Huw Morys a beirdd 'y dirywiad', gan holi ydy'r cyfnod modern cynnar o ran y traddodiad barddol wir yn gyfnod o ddirywio?

76 min3 w ago
Comments
Clera Medi 2020

Clera Awst - Gemau a Giamocs

Pennod arbennig o'r Babell Lên AmGen. Recordiwyd hon ar Zoom gyda'n gwesteion arbennig Llio Maddocks, Elinor Wyn Reynolds, Ani Llŷn a Gruffudd Antur. Cawn drafodaeth bwnco ar gyhoeddi answyddogol, gorffwysgerdd arbennig gan Llio Maddocks, pos difyr gan Gruff a gemau a giamocs i gloi. (Maddeuwch y brychau bychain o ran sain)

55 minAUG 25
Comments
Clera Awst - Gemau a Giamocs

Clera Gorffennaf 2020 - 'Y Gynghanedd Heddiw'

Pennod arbennig sy'n canolbwyntio bron yn llwyr ar gyfrol y mae Aneurig ar fin ei chyhoeddi, sef Y Gynghanedd Heddiw. Mwynhewch drafodaeth am y gyfrol a cherdd dafod yng nghwmni gwesteion arbennig, Mererid Hopwood, Myrddin ap Dafydd, Caryl Bryn a Rhys Iorwerth. Diolch i'r Eisteddfod AmGen am gael defnyddio'r sain o'n trafodaeth fel rhan o ddarpariaeth amgen yr Eisteddfod. Hefyd cawn gerdd yn yr Orffwysfa gan Aled Lewis Evans, sydd newydd gyhoeddi cyfrol am Wrecsam, sef Tre Terfyn (Gwasg Carreg Gwalch).

58 minJUL 29
Comments
Clera Gorffennaf 2020 - 'Y Gynghanedd Heddiw'

Mehefin 2020

Croeso i bennod mis Mehefin o Clera. Y mis hwn rydyn ni'n cael tair gorffwysgerdd gan feirdd buddugol Eisteddfod T yr Urdd, sef Osian Wyn owen, Cristyn Rhydderch Davies a Lois Campbell. Caryl Bryn yw'r Bardd yn y Bath, Llyr Gwyn lewis sy'n trafod ei bamffled newydd o gerddi ac mae Gruffudd a'i Ymennydd llawn Minnions yn cynnig pos difyr arall. Hyn oll a llawer mwy.

84 minJUN 29
Comments
Mehefin 2020

Clera Mai 2020

'Dechreuad mwyn dyfiad Mai', a ganodd Dafydd ap Gwilym. Croeso i bennod mis Mai o bodlediad Clera. Cawn ddwy gerdd y tro hwn gan y Prifardd a'r Bardd Cenedolaethol, Ifor ap Glyn. Pos difyr gan Gruffudd Antur. Rhys Iorwerth yw'r Bardd yn y Bath ac fe gawn wrth gwrs yr eitemau arferol a llawer mwy!

78 minMAY 29
Comments
Clera Mai 2020

Clera Ebrill 2020

Croeso i'r ail bennod o bodlediad Clera yn ystod y Meudwyo Mawr. Mwynhewch, cadwch eich pellter, parchwch eraill yn y siopau a chefnogwch ein gweithwyr iechyd a gweithwyr allweddol a chadwch yn ddiogel.

66 minMAY 1
Comments
Clera Ebrill 2020

Clera Mawrth 2020

Podlediad cyntaf Clera yn y lockdown.

56 minMAR 30
Comments
Clera Mawrth 2020

Clera Chwefror 2020

Croeso i bennod mis Chwefror o bodlediad Clera. Yn rhifyn y mis bach rydyn ni'n pwnco am feirniadu eisteddfodol, yn cael gorffwsgerdd arbennig gan goilad o feirdd sy'n canu am Frecsit ac yn clywed unwaith eto gan ein Posfeistr doeth a hollwybodus, Gruffudd Antur. Mwynhewch!

60 minFEB 29
Comments
Clera Chwefror 2020

Clera Ionawr 2020

Croeso i'r bennod gyntaf o Clera yn y ddegawd newydd! Yn y bennod hon, mae gennym yr orchwyl drom o gofio Dai Rees Davies a gollwyd cyn Nadolig. Bardd, cynganeddwr, diddanwr, cefnogwr y pethe. Yn ogystal, cawn rai o'r eitemau arferol, y Pwnco, y Pos, y Newyddion a llinell gynganeddol ddamweiniol y mis. Cawn hefyd gerdd gan Eurig ei hun o'i gyfrol llyfr Gwyrdd Ystwyth. Diolch i Tudur Dylan am y llun o Dai Rees Davies ar glawr y bennod hon.

68 minJAN 22
Comments
Clera Ionawr 2020

Clera Rhagfyr 2019

Croeso i bennod y gaeaf noethlwm a'r Nadolig. Fel arfer, mae llwyth o ddanteithion barddol yn eich disgwyl, o Orffwysgerdd newydd sbon gan Geraint Lovgreen i lu o leisiau amrywiol yn trafod cyfrolau a chyhoeddiadau newydd sy'n eich disgwyl yn y siopau. Hyn oll, a chymaint mwy, o Dalwrn y Beirdd Ifanc a'r Pos gan gruffud Antur i eitem gsan Eurig o daith ddiweddar i India!

77 min2019 DEC 16
Comments
Clera Rhagfyr 2019
success toast
Welcome to Himalaya LearningClick below to download our app for better listening experience.Download App