Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

Soal Az Man Javab Az Maman | پادکست سوال از من ، جواب از مامان

PersianBMS

0
Followers
0
Plays
Soal Az Man Javab Az Maman | پادکست سوال از من ، جواب از مامان

Soal Az Man Javab Az Maman | پادکست سوال از من ، جواب از مامان

PersianBMS

0
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

آرمان که در خانواده‌ای بهائی متولد شده و حال به سن بلوغ رسیده سوال هایی در ذهن دارد که برای دریافت پاسخ به تحقیق می پردازد. مادرش در این راه او را یاری می دهد.

Latest Episodes

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۴۰- کارکردن یک حکم شرعی است

آرمان که چند روز دیگر به سن بلوغ می رسد باید برای ترقیات معنوی خود احکام الهی را انجام دهد. یکی از احکام در آئین بهائی کارکردن است. او نمی داند درطول سال تحصیلی و همچنین در تابستان که به کلاس ها مختلف می رود چه باید بکند؟

10 minFEB 9
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۴۰- کارکردن یک حکم شرعی است

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۹- رضایت والدین - قسمت ۲

در ادامه صحبت های روز قبل آرمان همچنان بر نظرش پا فشاری می کند وقبول ندارد که پدر و مادر دختر و پسر باید رضایتشان هنگام بستن عقد باشد. برای روشن شدن موضوع مادراز زاویه ای دیگر به مسئله نگاه می کند.

13 minFEB 8
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۹- رضایت والدین - قسمت ۲

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۸- رضایت والدین - قسمت ۱

یکی از قوانین محکم در عقد بهائی رضایت والدین هردوطرف یعنی هم دختر هم پسر است. چرا حضرت بهاءالله چنین حکمی را صادر فرمودند؟ آیا این حکم موجب اختلاف بین فرزندان ووالدین نمی شود؟

11 minFEB 7
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۸- رضایت والدین - قسمت ۱

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۷- تربیت درآئین بهائی

یکی از مهم ترین تعالیم حضرت بهاءالله که تاثیر مستقیم در اصلاح عالم دارد تعلیم و تربیت است. آرمان مقاله ای در این زمینه نوشته که با مادرش آن را بررسی می کند.

12 minFEB 6
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۷- تربیت درآئین بهائی

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۶- تعلیم و تربیت

چرا یکی از مهمترین تعالیم حضرت بهاءالله تعلیم و تربیت است؟

13 minFEB 5
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۶- تعلیم و تربیت

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۵- حضرت بهاءالله - قسمت ۲

چرا حضرت بهاءالله که وزیرزاده بودند و ثروت بیکرانی به ایشان به ارث رسیده بود دل به دنیا نبسته و چهل سال تبعید و زندان و رنج را قبول فرمودند؟

11 minFEB 4
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۵- حضرت بهاءالله - قسمت ۲

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۴- حضرت بهاءالله - قسمت ۱

حضرت بهاءالله در زمانی متولّد شد که ایران غرق در فقر فرهنگی بود. پس ایشان چه علمی داشتند که در زمینه ها مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و…اطلاعاتی داشتند که سال ها بعد متفکران قبولش می کنند؟

12 minFEB 3
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۴- حضرت بهاءالله - قسمت ۱

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۳- علم یا دین

چرا در یک دوره ازتاریخ دعوای شدیدی بین طرفداران دین و طرفداران علم وجود داشت وآئین بهائی چه تاثیری در توافق این دو دارد؟

10 minFEB 2
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۳- علم یا دین

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۲- پیامبر یا مظهرالهی

چرا بهائیان به فرستاده ها خداوند مظاهر الهی می گویند؟ چه نکته ای در این اصطلاح وجود دارد؟

11 minFEB 1
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۲- پیامبر یا مظهرالهی

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۱- عبادتگاه - قسمت ۲

مشرق الاذ کار یا عبادتگاه بهائی چگونه خدمت وعبادت را باهم در میآمیزد تا لذت عبادت افزایش یابد و نیازمندان به کمک هم بهره مند گردند؟

11 minJAN 31
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۱- عبادتگاه - قسمت ۲

Latest Episodes

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۴۰- کارکردن یک حکم شرعی است

آرمان که چند روز دیگر به سن بلوغ می رسد باید برای ترقیات معنوی خود احکام الهی را انجام دهد. یکی از احکام در آئین بهائی کارکردن است. او نمی داند درطول سال تحصیلی و همچنین در تابستان که به کلاس ها مختلف می رود چه باید بکند؟

10 minFEB 9
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۴۰- کارکردن یک حکم شرعی است

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۹- رضایت والدین - قسمت ۲

در ادامه صحبت های روز قبل آرمان همچنان بر نظرش پا فشاری می کند وقبول ندارد که پدر و مادر دختر و پسر باید رضایتشان هنگام بستن عقد باشد. برای روشن شدن موضوع مادراز زاویه ای دیگر به مسئله نگاه می کند.

13 minFEB 8
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۹- رضایت والدین - قسمت ۲

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۸- رضایت والدین - قسمت ۱

یکی از قوانین محکم در عقد بهائی رضایت والدین هردوطرف یعنی هم دختر هم پسر است. چرا حضرت بهاءالله چنین حکمی را صادر فرمودند؟ آیا این حکم موجب اختلاف بین فرزندان ووالدین نمی شود؟

11 minFEB 7
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۸- رضایت والدین - قسمت ۱

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۷- تربیت درآئین بهائی

یکی از مهم ترین تعالیم حضرت بهاءالله که تاثیر مستقیم در اصلاح عالم دارد تعلیم و تربیت است. آرمان مقاله ای در این زمینه نوشته که با مادرش آن را بررسی می کند.

12 minFEB 6
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۷- تربیت درآئین بهائی

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۶- تعلیم و تربیت

چرا یکی از مهمترین تعالیم حضرت بهاءالله تعلیم و تربیت است؟

13 minFEB 5
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۶- تعلیم و تربیت

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۵- حضرت بهاءالله - قسمت ۲

چرا حضرت بهاءالله که وزیرزاده بودند و ثروت بیکرانی به ایشان به ارث رسیده بود دل به دنیا نبسته و چهل سال تبعید و زندان و رنج را قبول فرمودند؟

11 minFEB 4
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۵- حضرت بهاءالله - قسمت ۲

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۴- حضرت بهاءالله - قسمت ۱

حضرت بهاءالله در زمانی متولّد شد که ایران غرق در فقر فرهنگی بود. پس ایشان چه علمی داشتند که در زمینه ها مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و…اطلاعاتی داشتند که سال ها بعد متفکران قبولش می کنند؟

12 minFEB 3
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۴- حضرت بهاءالله - قسمت ۱

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۳- علم یا دین

چرا در یک دوره ازتاریخ دعوای شدیدی بین طرفداران دین و طرفداران علم وجود داشت وآئین بهائی چه تاثیری در توافق این دو دارد؟

10 minFEB 2
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۳- علم یا دین

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۲- پیامبر یا مظهرالهی

چرا بهائیان به فرستاده ها خداوند مظاهر الهی می گویند؟ چه نکته ای در این اصطلاح وجود دارد؟

11 minFEB 1
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۲- پیامبر یا مظهرالهی

سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۱- عبادتگاه - قسمت ۲

مشرق الاذ کار یا عبادتگاه بهائی چگونه خدمت وعبادت را باهم در میآمیزد تا لذت عبادت افزایش یابد و نیازمندان به کمک هم بهره مند گردند؟

11 minJAN 31
Comments
سوال از من، جواب از مامان - قسمت ۳۱- عبادتگاه - قسمت ۲
success toast
Welcome to Himalaya LearningDozens of podcourses featuring over 100 experts are waiting for you.