Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

De CFO Toolbox met Koen Perik – inhoud en gesprekken met ondernemers, CFO’s, controllers, economen en wetenschappers.

Koen Perik – kostprijsexpert

Followers
Plays
De CFO Toolbox met Koen Perik – inhoud en gesprekken met ondernemers, CFO’s, controllers, economen en wetenschappers.
23 min2017 SEP 26
Play Episode
Comments
title

Details

In de studio Leo Smits, als toezichthouder actief bij meerdere bedrijven en instellingen. Hij is als directeur verbonden aan PBLQ. Daarvoor was hij lid van de raad van bestuur van Getronics en werkte hij jarenlang voor Berenschot. Ook bekleedde hij diverse posities binnen organisaties van de Rijksoverheid. Smits is afgestudeerd in Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Met Leo wil ik eens kijken naar de wijze waarop je toezicht kunt inrichten, en zou moeten in richten. En daarnaast ik graag in gaan op de rol van een controller, CFO of penningmeester bij toezicht. Toezicht krijgt steeds meer aandacht van bedrijven. Dan gaat het enerzijds om raden van commissarissen, en anderzijds om raden van toezicht. Die spelen een belangrijke rol voor beursgenoteerde bedrijven, familiebedrijven en bijvoorbeeld instellingen als ziekenhuizen en culturele instellingen. In de pers is er daarnaast voldoende te vinden over gebrekkig toezicht bij bedrijven en semioverheidsinstellingen. Gedeelde verantwoordelijkheid en een old boys-netwerk blijken niet voldoende. Met Leo wil ik het graag hebben over de wijze waarop je toezicht nu eigen moet vormgeven. Is er in algemeen eigenlijk veel onderscheid in de inhoudelijk ‘werking’ van een raad van commissarissen (bedrijfsleven), RvT (semi-overheid) of raad van advies? In hoeverre scheelt de essentie van de werkwijze en verantwoordelijkheid? Welke ontwikkelingen zijn er in toezicht in Nederland, als je kijkt naar de situatie 10 of 20 jaar geleden tot nu? Is de wereld veranderd, en daarmee toezicht, of heeft toezicht een autonome professionele ontwikkeling doorgemaakt?