title

Nowoczesny Przemysł - Clean Industry

Katarzyna Stanisławska

Followers
Plays
Nowoczesny Przemysł - Clean Industry
6 min2018 FEB 8
Play Episode
Comments
title

Details

Czym właściwie jest skala pH i jakie ma znaczenie w kwestii czystości ??Pewnie wiele razy zetknęliście się z tym, gdy ktoś mówiąc o profesjonalnym sprzątaniu, posługuje się skalą pH, jaką powinny mieć zalecane środki chemiczne.Również w wielu naszych tekstach będziemy wspominać o pH roztworów, a w branży czystościowej posługujemy się tym nazewnictwem na co dzień. Postaram się przybliżyć o co chodzi i jak tę wiedzę można wykorzystać, aby dbać o prawidłowość procesów czystościowych, a przede wszystkim nie szkodzić czyszczonym powierzchniom.pH jest bardzo ważnym pojęciem chemicznym i określa kwasowość bądź zasadowość roztworu wodnego. Skala ta jest oparta na aktywności jonów hydroniowych. Jeśli w roztworze znajduje się nadmiar jonów hydroniowych, wówczas ma on odczyn kwaśny.Jeśli natomiast w roztworze przeważają jony wodorotlenowe, wówczas ma on odczyn zasadowy.Jeśli jony hydroniowe i wodorotlenowe równoważą się, wówczas odczyn będzie neutralny (obojętny).Moglibyśmy w tym miejscu wyjaśnić pojęcie jonów hydroniowych, których definicja wprowadziłaby nam kolejne trudne wyrazy, zrozumiałe wyłącznie dla chemików, ale, jako że naszym celem jest wyjaśnienie prostym słowem skomplikowanych procesów, odpuścimy to sobie.