title

Nowoczesny Przemysł - Clean Industry

Katarzyna Stanisławska

Followers
Plays
Nowoczesny Przemysł - Clean Industry
7 min2018 FEB 22
Play Episode
Comments
title

Details

Co to jest pylenie Betonu?Rozpoczynając próbę wyjaśnienia przyczyn pylenia betonu, trzeba rozpocząć od wyjaśnienia czym i/lub co to jest beton.„Beton – kompozyt powstały ze zmieszania spoiwa (cementu), wody i wypełniacza (kruszywa) oraz ewentualnych domieszek nadających pożądane cechy. Jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie.”Jest to definicja ogólnie dostępna na Wikipedii. Popularnie mówiąc beton jest to sztucznie wytworzony przez człowieka kamień lub skała.Cement uzyskiwany jest przez wypał w piecu cementowym w wysokiej temperaturze takich surowców jak: wapień, wapień marglisty, margiel, glina czy iłołupek. Związki te podczas procesu wypału w piecu pod wpływem wysokiej temperatury reagują ze sobą tworząc podstawowe fazy (minerały) klinkierowe.