title

VOV - Kinh tế Tài chính

Đài Tiếng nói Việt Nam

Followers
Plays
VOV - Kinh tế Tài chính
19 MIN2019 MAR. 4
Play Episode
Comments
title

Details

- Chính danh cho hộ kinh doanh - Bài toán đồng bộ.

- Đánh giá thị trường bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh: Đúng thực chất hay chỉ PR?

- Chia sẻ của bà Mai Thanh Yên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ y tế về kinh nghiệm kinh doanh khởi nghiệp và những hoạt động vì cộng đồng. 


---
Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support