title

Сургаал номлол...

Nyamsuren Myagmar

6
Followers
5
Plays
Сургаал номлол...

Сургаал номлол...

Nyamsuren Myagmar

6
Followers
5
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

Эндээс та М. Нямсүрэнгийн Библи судлалаас үүдсэн Сургаал номлол, хүмүүстэй хийсэн яриа хөөрөө, Монгол итгэгчдийн дуулсан, зохиосон магтаал дууг олох болно. Итгэлийн алхаа, үнэний эрэлд тань тус болоосой гэж хүсэв. Монгол сүмийн жирийн нэгэн цуглаанаас таньд хүргэж байна./Welcome. You will find here Sermons, Conversations, and Songs of praise and worship sung and composed by Mongolian believers. I hope that you will find from here something helpful for your walk of faith and search for truth./

Latest Episodes

071 Ярилцлага: Н. Амгалан, Б. Оюунтуяа

75 minFEB 17
Comments
071 Ярилцлага: Н. Амгалан, Б. Оюунтуяа

070 Хэрэгцээт мэдээг шуурхай түгээх тухай

42 min2020 OCT 2
Comments
070 Хэрэгцээт мэдээг шуурхай түгээх тухай

069 Гурван хүний амьдралын түүх /Date: 191109/ (Three person' stories)

43 min2020 MAR 24
Comments
069 Гурван хүний амьдралын түүх /Date: 191109/ (Three person' stories)

068 Бурханы хүсэл, Хүний хүсэл /Date: 160625/ (On God's will Human desire)

33 min2020 FEB 18
Comments
068 Бурханы хүсэл, Хүний хүсэл /Date: 160625/ (On God's will Human desire)

067 Небухаднезар /Date:180714/ (on Nebuchadnazar)

40 min2019 NOV 8
Comments
067 Небухаднезар /Date:180714/ (on Nebuchadnazar)

066 Александер Болотников Семинар: "Уулан дээрх сургаал бол Христитгэлийн ёс зүйн үндэс" 3-р хэсэг /Alexander Bolotnikov Seminar: "Sermon on the Mount as the foundation for the Christian ethics" part

70 min2019 OCT 31
Comments
066 Александер Болотников Семинар: "Уулан дээрх сургаал бол Христитгэлийн ёс зүйн үндэс" 3-р хэсэг /Alexander Bolotnikov Seminar: "Sermon on the Mount as the foundation for the Christian ethics" part

065 Александер Болотников Семинар: "Уулан дээрх сургаал бол Христитгэлийн ёс зүйн үндэс" 2-р хэсэг /Alexander Bolotnikov Seminar: "Sermon on the Mount as the foundation for the Christian ethics" part

64 min2019 OCT 24
Comments
065 Александер Болотников Семинар: "Уулан дээрх сургаал бол Христитгэлийн ёс зүйн үндэс" 2-р хэсэг /Alexander Bolotnikov Seminar: "Sermon on the Mount as the foundation for the Christian ethics" part

064 Евгений Зайцев Семинар: "Христийн сүмийн ялгарлын асуудлууд: Бид хэн бэ?" /Evgeni Zaitsev seminary on "Adventist Identity and Mission"/

62 min2019 OCT 17
Comments
064 Евгений Зайцев Семинар: "Христийн сүмийн ялгарлын асуудлууд: Бид хэн бэ?" /Evgeni Zaitsev seminary on "Adventist Identity and Mission"/

063 Александер Болотников Семинар: "Уулан дээрх сургаал бол Христитгэлийн ёс зүйн үндэс" 1-р хэсэг /Alexander Bolotnikov Seminar: "Sermon on the Mount as the foundation for the Christian ethics" part

46 min2019 SEP 27
Comments
063 Александер Болотников Семинар: "Уулан дээрх сургаал бол Христитгэлийн ёс зүйн үндэс" 1-р хэсэг /Alexander Bolotnikov Seminar: "Sermon on the Mount as the foundation for the Christian ethics" part

062 Илчлэл ном № 13 цуврал хичээл 2019 оны 1 улирал /Sabbath school 2019 q1 week 13/

10 min2019 SEP 22
Comments
062 Илчлэл ном № 13 цуврал хичээл 2019 оны 1 улирал /Sabbath school 2019 q1 week 13/

Latest Episodes

071 Ярилцлага: Н. Амгалан, Б. Оюунтуяа

75 minFEB 17
Comments
071 Ярилцлага: Н. Амгалан, Б. Оюунтуяа

070 Хэрэгцээт мэдээг шуурхай түгээх тухай

42 min2020 OCT 2
Comments
070 Хэрэгцээт мэдээг шуурхай түгээх тухай

069 Гурван хүний амьдралын түүх /Date: 191109/ (Three person' stories)

43 min2020 MAR 24
Comments
069 Гурван хүний амьдралын түүх /Date: 191109/ (Three person' stories)

068 Бурханы хүсэл, Хүний хүсэл /Date: 160625/ (On God's will Human desire)

33 min2020 FEB 18
Comments
068 Бурханы хүсэл, Хүний хүсэл /Date: 160625/ (On God's will Human desire)

067 Небухаднезар /Date:180714/ (on Nebuchadnazar)

40 min2019 NOV 8
Comments
067 Небухаднезар /Date:180714/ (on Nebuchadnazar)

066 Александер Болотников Семинар: "Уулан дээрх сургаал бол Христитгэлийн ёс зүйн үндэс" 3-р хэсэг /Alexander Bolotnikov Seminar: "Sermon on the Mount as the foundation for the Christian ethics" part

70 min2019 OCT 31
Comments
066 Александер Болотников Семинар: "Уулан дээрх сургаал бол Христитгэлийн ёс зүйн үндэс" 3-р хэсэг /Alexander Bolotnikov Seminar: "Sermon on the Mount as the foundation for the Christian ethics" part

065 Александер Болотников Семинар: "Уулан дээрх сургаал бол Христитгэлийн ёс зүйн үндэс" 2-р хэсэг /Alexander Bolotnikov Seminar: "Sermon on the Mount as the foundation for the Christian ethics" part

64 min2019 OCT 24
Comments
065 Александер Болотников Семинар: "Уулан дээрх сургаал бол Христитгэлийн ёс зүйн үндэс" 2-р хэсэг /Alexander Bolotnikov Seminar: "Sermon on the Mount as the foundation for the Christian ethics" part

064 Евгений Зайцев Семинар: "Христийн сүмийн ялгарлын асуудлууд: Бид хэн бэ?" /Evgeni Zaitsev seminary on "Adventist Identity and Mission"/

62 min2019 OCT 17
Comments
064 Евгений Зайцев Семинар: "Христийн сүмийн ялгарлын асуудлууд: Бид хэн бэ?" /Evgeni Zaitsev seminary on "Adventist Identity and Mission"/

063 Александер Болотников Семинар: "Уулан дээрх сургаал бол Христитгэлийн ёс зүйн үндэс" 1-р хэсэг /Alexander Bolotnikov Seminar: "Sermon on the Mount as the foundation for the Christian ethics" part

46 min2019 SEP 27
Comments
063 Александер Болотников Семинар: "Уулан дээрх сургаал бол Христитгэлийн ёс зүйн үндэс" 1-р хэсэг /Alexander Bolotnikov Seminar: "Sermon on the Mount as the foundation for the Christian ethics" part

062 Илчлэл ном № 13 цуврал хичээл 2019 оны 1 улирал /Sabbath school 2019 q1 week 13/

10 min2019 SEP 22
Comments
062 Илчлэл ном № 13 цуврал хичээл 2019 оны 1 улирал /Sabbath school 2019 q1 week 13/
success toast
Welcome to Himalaya LearningClick below to download our app for better listening experience.Download App