Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

AWR Nepali / Nepalese / नेपाली

Adventist World Radio

1
Followers
0
Plays
AWR Nepali / Nepalese / नेपाली

AWR Nepali / Nepalese / नेपाली

Adventist World Radio

1
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

Nepali radio program from Adventist World Radio

Latest Episodes

प्रकाशको सात अन्तिम विपक्षहरु - भाग १ , भजन - बहार पनि जिन्दगी

28 min8 h ago
Comments
प्रकाशको सात अन्तिम विपक्षहरु - भाग १ , भजन - बहार पनि जिन्दगी

प्रकाशको ईतिहासले ठूला नकावधारी योद्धाहरुलाई उजागर गदछ - भाग २, भजन - गुण गाउँछु

28 min1 d ago
Comments
प्रकाशको ईतिहासले ठूला नकावधारी योद्धाहरुलाई उजागर गदछ - भाग २, भजन - गुण गाउँछु

प्रकाशको ईतिहासले ठूला नकावधारी योद्धाहरुलाई उजागर गर्दछ - भाग १ , भजन - भक्ति भै रहे

28 min2 d ago
Comments
प्रकाशको ईतिहासले ठूला नकावधारी योद्धाहरुलाई उजागर गर्दछ - भाग १ , भजन - भक्ति भै रहे

प्रकाशका सदा सर्बदा रहीरहने चिन्हहरु - भाग २ , भजन - आभारी भए म

28 min3 d ago
Comments
प्रकाशका सदा सर्बदा रहीरहने चिन्हहरु - भाग २ , भजन - आभारी भए म

प्रकाशका सदा सर्बदा रहीरहने चिन्हहरु - भाग १ , भजन - आशिसको भरि

28 min4 d ago
Comments
प्रकाशका सदा सर्बदा रहीरहने चिन्हहरु - भाग १ , भजन - आशिसको भरि

हिंसा, हत्या, अपराध बढनुका कारणहरु भाग - २ , भजन - बनाउनु होस मलाई आफनो

28 min5 d ago
Comments
हिंसा, हत्या, अपराध बढनुका कारणहरु भाग - २ , भजन - बनाउनु होस मलाई आफनो

हिंसा, हत्या, अपराध बढनुका कारणहरु - भाग १ , भजन - छम छम नाचि देउ

28 min6 d ago
Comments
हिंसा, हत्या, अपराध बढनुका कारणहरु - भाग १ , भजन - छम छम नाचि देउ

प्रकाशको अन्तिम न्याय - भाग २ , भजन - आकाश रुँदा

28 min1 w ago
Comments
प्रकाशको अन्तिम न्याय - भाग २ , भजन - आकाश रुँदा

प्रकाशको अन्तिम न्याय - भाग १ , भजन - निश्वार्थ प्रेम

28 min1 w ago
Comments
प्रकाशको अन्तिम न्याय - भाग १ , भजन - निश्वार्थ प्रेम

प्रकाशको एक अचम्मित भविष्यवाणी - भाग २ , भजन - संसारमा मैले

28 min1 w ago
Comments
प्रकाशको एक अचम्मित भविष्यवाणी - भाग २ , भजन - संसारमा मैले

Latest Episodes

प्रकाशको सात अन्तिम विपक्षहरु - भाग १ , भजन - बहार पनि जिन्दगी

28 min8 h ago
Comments
प्रकाशको सात अन्तिम विपक्षहरु - भाग १ , भजन - बहार पनि जिन्दगी

प्रकाशको ईतिहासले ठूला नकावधारी योद्धाहरुलाई उजागर गदछ - भाग २, भजन - गुण गाउँछु

28 min1 d ago
Comments
प्रकाशको ईतिहासले ठूला नकावधारी योद्धाहरुलाई उजागर गदछ - भाग २, भजन - गुण गाउँछु

प्रकाशको ईतिहासले ठूला नकावधारी योद्धाहरुलाई उजागर गर्दछ - भाग १ , भजन - भक्ति भै रहे

28 min2 d ago
Comments
प्रकाशको ईतिहासले ठूला नकावधारी योद्धाहरुलाई उजागर गर्दछ - भाग १ , भजन - भक्ति भै रहे

प्रकाशका सदा सर्बदा रहीरहने चिन्हहरु - भाग २ , भजन - आभारी भए म

28 min3 d ago
Comments
प्रकाशका सदा सर्बदा रहीरहने चिन्हहरु - भाग २ , भजन - आभारी भए म

प्रकाशका सदा सर्बदा रहीरहने चिन्हहरु - भाग १ , भजन - आशिसको भरि

28 min4 d ago
Comments
प्रकाशका सदा सर्बदा रहीरहने चिन्हहरु - भाग १ , भजन - आशिसको भरि

हिंसा, हत्या, अपराध बढनुका कारणहरु भाग - २ , भजन - बनाउनु होस मलाई आफनो

28 min5 d ago
Comments
हिंसा, हत्या, अपराध बढनुका कारणहरु भाग - २ , भजन - बनाउनु होस मलाई आफनो

हिंसा, हत्या, अपराध बढनुका कारणहरु - भाग १ , भजन - छम छम नाचि देउ

28 min6 d ago
Comments
हिंसा, हत्या, अपराध बढनुका कारणहरु - भाग १ , भजन - छम छम नाचि देउ

प्रकाशको अन्तिम न्याय - भाग २ , भजन - आकाश रुँदा

28 min1 w ago
Comments
प्रकाशको अन्तिम न्याय - भाग २ , भजन - आकाश रुँदा

प्रकाशको अन्तिम न्याय - भाग १ , भजन - निश्वार्थ प्रेम

28 min1 w ago
Comments
प्रकाशको अन्तिम न्याय - भाग १ , भजन - निश्वार्थ प्रेम

प्रकाशको एक अचम्मित भविष्यवाणी - भाग २ , भजन - संसारमा मैले

28 min1 w ago
Comments
प्रकाशको एक अचम्मित भविष्यवाणी - भाग २ , भजन - संसारमा मैले
success toast
Welcome to Himalaya LearningClick below to download our app for better listening experience.Download App