Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

Emmanuel Full Gospel Sermons

Pastor Fikru Mosisa

0
Followers
0
Plays
Emmanuel Full Gospel Sermons

Emmanuel Full Gospel Sermons

Pastor Fikru Mosisa

0
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

Weekly sermons from EFGBC pulpit

Latest Episodes

እግዚአብሔርን ማወቅ (ዮሐ. 17፥3)

ስለ እግዚአብሔር ማንነት ጠንቅቀው የማያውቁ ሰዎች “በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጥረናል” የሚለውን ቃል ያለአግባብ ሲጠቀሙ እናያለን። ይህም ማለት ሰዎች እግዚአብሔር የቅዱሳን ጋር የማይካፈላቸው ባህሪዎች (Incommunicable Characters of God) እና ከቅዱሳን ጋር የሚካፈላቸው ባህሪዎች (Communicable characters of God) እንዳሉት አለመረዳታቸውን ያሳያል። በዚህ ትምህርት ላይ ፓስተር ፍቅሩ አጭርና ግልጽ በሆነ መንገድ የትኞቹን የእግዚአብርሔር ባህሪያት እንደምንካፈልና የትኞቹን እንደማንካፈል ከእግዚአብሔር ቃል ያሳዩናል። ይኼ ትምህርት ለሁሉም ክርስቲያን (በተለይ ስለ እግዚአብሔር እና ስለ ቅዱሳን ልዩነት ትክክለኛ ግንዛቤ ላላገኙ) ይጠቅማል። ሼር በማድረግ ላልሰሙ እናሰማ! በተረፈ በፌስ ቡክ እና በዌብሳይታችን ለመከታተል የምትፈልጉ ወገኖች በዚህ አድራሻችን https://www.facebook.com/efgbc1 efgbc.net ልታገኙን ትችላላችሁ! ጌታ ይባርካችሁ።

23 min2018 SEP 1
Comments
እግዚአብሔርን ማወቅ (ዮሐ. 17፥3)

ከሽንፈት ነጻ ወጥተናል (ሮሜ 8:5-17)

ፓስተር ፍቅሩ ሞሲሳ የሮሜ መጽሐፍ ትምህርት @Emmanuel Full Gospel Believers Church 2018

47 min2018 MAR 16
Comments
ከሽንፈት ነጻ ወጥተናል (ሮሜ 8:5-17)

ከህግ ነጻ ወጥታችኋል (ሮሜ 7፡ 1-6)

ሮሜ 7:1-6 1. ወንድሞች ሆይ፥ ሕግን ለሚያውቁ እናገራለሁና ሰው ባለበት ዘመን ሁሉ ሕግ እንዲገዛው አታውቁምን? 2. ያገባች ሴት ባልዋ በሕይወት ሲኖር ከእርሱ ጋር በሕግ ታስራለችና፤ ባልዋ ቢሞት ግን ስለ ባል ከሆነው ሕግ ተፈትታለች። 3. ስለዚህ ባልዋ በሕይወት ሳለ ለሌላ ወንድ ብትሆን አመንዝራ ትባላለች፤ ባልዋ ቢሞት ግን ከሕጉ አርነት ወጥታለችና ለሌላ ወንድ ብትሆን አመንዝራ አይደለችም። 4. እንዲሁ፥ ወንድሞቼ ሆይ፥ እናንተ ደግሞ በክርስቶስ ሥጋ ለሕግ ተገድላችኋል፤ ለእግዚአብሔር ፍሬ እንድናፈራ፥ እናንተ ለሌላው፥ ከሙታን ለተነሣው፥ ለእርሱ ትሆኑ ዘንድ። 5. በሥጋ ሳለን በሕግ የሚሆን የኃጢአት መሻት ለሞት ፍሬ ሊያፈራ በብልቶቻችን ይሠራ ነበርና፤ 6. አሁን ግን ለእርሱ ለታሰርንበት ስለ ሞትን፥ ከሕግ ተፈትተናል፥ ስለዚህም በአዲሱ በመንፈስ ኑሮ እንገዛለን እንጂ በአሮጌው በፊደል ኑሮ አይደለም።

49 min2017 DEC 23
Comments
ከህግ ነጻ ወጥታችኋል (ሮሜ 7፡ 1-6)

ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቅርቡ (ሮሜ 6፡ 12-23)

ሮሜ 6፡ 12-23 ሐዋሪያው ጳውሎስ በዚህ ምዕራፍ ላይ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ያሳየናል። እወቁ (ከክርስቶስ ጋር ለኃጢያት ሞተናል፥ ለእግዚአብሔር እንድኖርች ከክርስቶስ ጋር ተነስተናል) 2. ቁጠሩ (count yourselves) 3. አቅርቡ (present yourselves) (ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቅርቡ)

45 min2017 DEC 21
Comments
ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቅርቡ (ሮሜ 6፡ 12-23)

እግዚአብሔር ይፈርዳል (ፓስተር ደሳለኝ ኢተፋ)

ሉቃስ 18 1.ሳይታክቱም ዘወትር ሊጸልዩ እንዲገባቸው የሚል ምሳሌን ነገራቸው፥ 2. እንዲህ ሲል። በአንዲት ከተማ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውንም የማያፍር አንድ ዳኛ ነበረ። 3. በዚያችም ከተማ አንዲት መበለት ነበረች፥ ወደ እርሱም እየመጣች። ከባላጋራዬ ፍረድልኝ ትለው ነበር። 4. አያሌ ቀንም አልወደደም፤ ከዚህ በኋላ ግን በልቡ። ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፍር፥ 5. ይህች መበለት ስለምታደክመኝ ሁልጊዜም እየመጣች እንዳታውከኝ እፈርድላታለሁ አለ። 6. ጌታም አለ። ዓመፀኛው ዳኛ ያለውን ስሙ። 7. እግዚአብሔር እንኪያስ ቀንና ሌሊት ወደ እርሱ ለሚጮኹ ለሚታገሣቸውም ምርጦቹ አይፈርድላቸውምን? 8. እላችኋለሁ፥ ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል። ነገር ግን የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ በምድር እምነትን ያገኝ ይሆንን?

35 min2017 DEC 7
Comments
እግዚአብሔር ይፈርዳል (ፓስተር ደሳለኝ ኢተፋ)

ለኃጢያት ሞታችኋል (ሮሜ 6:1-11)

ሮሜ 6:1-11 1 እንግዲህ ምን እንላለን? ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኑርን? አይደለም። 2 ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደ ፊት እንዴት አድርገን በእርሱ እንኖራለን? 3 ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደ ተጠመቅን አታውቁምን? 4 እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደ ተነሣ እንዲሁ እኛም በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ፥ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበርን። 5 ሞቱንም በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋር ከተባበርን ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ ደግሞ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን፤ 6 ከእንግዲህስ ወዲያ ለኃጢአት እንዳንገዛ የኃጢአት ሥጋ ይሻር ዘንድ አሮጌው ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደ ተሰቀለ እናውቃለን፤ የሞተስ ከኃጢአቱ ጸድቋልና። 7- 8 ነገር ግን ከክርስቶስ ጋር ከሞትን ከእርሱ ጋር ደግሞ በሕይወት እንድንኖር እናምናለን፤ 9 ክርስቶስ ከሙታን ተነሥቶ ወደ ፊት እንዳይሞት ሞትም ወደ ፊት እ...

45 min2017 DEC 1
Comments
ለኃጢያት ሞታችኋል (ሮሜ 6:1-11)

በክርስቶስ ኢየሱስ የመጽደቃችን በረከቶች (ሮሜ 5:1-11)

በክርስቶስ ኢየሱስ የመጽደቃችን በረከቶች ፓስተር ፍቅሩ ሞሲሳ አማኑኤል ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን 10.22.2017

41 min2017 NOV 23
Comments
በክርስቶስ ኢየሱስ የመጽደቃችን በረከቶች (ሮሜ 5:1-11)
the END

Latest Episodes

እግዚአብሔርን ማወቅ (ዮሐ. 17፥3)

ስለ እግዚአብሔር ማንነት ጠንቅቀው የማያውቁ ሰዎች “በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጥረናል” የሚለውን ቃል ያለአግባብ ሲጠቀሙ እናያለን። ይህም ማለት ሰዎች እግዚአብሔር የቅዱሳን ጋር የማይካፈላቸው ባህሪዎች (Incommunicable Characters of God) እና ከቅዱሳን ጋር የሚካፈላቸው ባህሪዎች (Communicable characters of God) እንዳሉት አለመረዳታቸውን ያሳያል። በዚህ ትምህርት ላይ ፓስተር ፍቅሩ አጭርና ግልጽ በሆነ መንገድ የትኞቹን የእግዚአብርሔር ባህሪያት እንደምንካፈልና የትኞቹን እንደማንካፈል ከእግዚአብሔር ቃል ያሳዩናል። ይኼ ትምህርት ለሁሉም ክርስቲያን (በተለይ ስለ እግዚአብሔር እና ስለ ቅዱሳን ልዩነት ትክክለኛ ግንዛቤ ላላገኙ) ይጠቅማል። ሼር በማድረግ ላልሰሙ እናሰማ! በተረፈ በፌስ ቡክ እና በዌብሳይታችን ለመከታተል የምትፈልጉ ወገኖች በዚህ አድራሻችን https://www.facebook.com/efgbc1 efgbc.net ልታገኙን ትችላላችሁ! ጌታ ይባርካችሁ።

23 min2018 SEP 1
Comments
እግዚአብሔርን ማወቅ (ዮሐ. 17፥3)

ከሽንፈት ነጻ ወጥተናል (ሮሜ 8:5-17)

ፓስተር ፍቅሩ ሞሲሳ የሮሜ መጽሐፍ ትምህርት @Emmanuel Full Gospel Believers Church 2018

47 min2018 MAR 16
Comments
ከሽንፈት ነጻ ወጥተናል (ሮሜ 8:5-17)

ከህግ ነጻ ወጥታችኋል (ሮሜ 7፡ 1-6)

ሮሜ 7:1-6 1. ወንድሞች ሆይ፥ ሕግን ለሚያውቁ እናገራለሁና ሰው ባለበት ዘመን ሁሉ ሕግ እንዲገዛው አታውቁምን? 2. ያገባች ሴት ባልዋ በሕይወት ሲኖር ከእርሱ ጋር በሕግ ታስራለችና፤ ባልዋ ቢሞት ግን ስለ ባል ከሆነው ሕግ ተፈትታለች። 3. ስለዚህ ባልዋ በሕይወት ሳለ ለሌላ ወንድ ብትሆን አመንዝራ ትባላለች፤ ባልዋ ቢሞት ግን ከሕጉ አርነት ወጥታለችና ለሌላ ወንድ ብትሆን አመንዝራ አይደለችም። 4. እንዲሁ፥ ወንድሞቼ ሆይ፥ እናንተ ደግሞ በክርስቶስ ሥጋ ለሕግ ተገድላችኋል፤ ለእግዚአብሔር ፍሬ እንድናፈራ፥ እናንተ ለሌላው፥ ከሙታን ለተነሣው፥ ለእርሱ ትሆኑ ዘንድ። 5. በሥጋ ሳለን በሕግ የሚሆን የኃጢአት መሻት ለሞት ፍሬ ሊያፈራ በብልቶቻችን ይሠራ ነበርና፤ 6. አሁን ግን ለእርሱ ለታሰርንበት ስለ ሞትን፥ ከሕግ ተፈትተናል፥ ስለዚህም በአዲሱ በመንፈስ ኑሮ እንገዛለን እንጂ በአሮጌው በፊደል ኑሮ አይደለም።

49 min2017 DEC 23
Comments
ከህግ ነጻ ወጥታችኋል (ሮሜ 7፡ 1-6)

ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቅርቡ (ሮሜ 6፡ 12-23)

ሮሜ 6፡ 12-23 ሐዋሪያው ጳውሎስ በዚህ ምዕራፍ ላይ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ያሳየናል። እወቁ (ከክርስቶስ ጋር ለኃጢያት ሞተናል፥ ለእግዚአብሔር እንድኖርች ከክርስቶስ ጋር ተነስተናል) 2. ቁጠሩ (count yourselves) 3. አቅርቡ (present yourselves) (ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቅርቡ)

45 min2017 DEC 21
Comments
ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቅርቡ (ሮሜ 6፡ 12-23)

እግዚአብሔር ይፈርዳል (ፓስተር ደሳለኝ ኢተፋ)

ሉቃስ 18 1.ሳይታክቱም ዘወትር ሊጸልዩ እንዲገባቸው የሚል ምሳሌን ነገራቸው፥ 2. እንዲህ ሲል። በአንዲት ከተማ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውንም የማያፍር አንድ ዳኛ ነበረ። 3. በዚያችም ከተማ አንዲት መበለት ነበረች፥ ወደ እርሱም እየመጣች። ከባላጋራዬ ፍረድልኝ ትለው ነበር። 4. አያሌ ቀንም አልወደደም፤ ከዚህ በኋላ ግን በልቡ። ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፍር፥ 5. ይህች መበለት ስለምታደክመኝ ሁልጊዜም እየመጣች እንዳታውከኝ እፈርድላታለሁ አለ። 6. ጌታም አለ። ዓመፀኛው ዳኛ ያለውን ስሙ። 7. እግዚአብሔር እንኪያስ ቀንና ሌሊት ወደ እርሱ ለሚጮኹ ለሚታገሣቸውም ምርጦቹ አይፈርድላቸውምን? 8. እላችኋለሁ፥ ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል። ነገር ግን የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ በምድር እምነትን ያገኝ ይሆንን?

35 min2017 DEC 7
Comments
እግዚአብሔር ይፈርዳል (ፓስተር ደሳለኝ ኢተፋ)

ለኃጢያት ሞታችኋል (ሮሜ 6:1-11)

ሮሜ 6:1-11 1 እንግዲህ ምን እንላለን? ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኑርን? አይደለም። 2 ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደ ፊት እንዴት አድርገን በእርሱ እንኖራለን? 3 ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደ ተጠመቅን አታውቁምን? 4 እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደ ተነሣ እንዲሁ እኛም በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ፥ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበርን። 5 ሞቱንም በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋር ከተባበርን ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ ደግሞ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን፤ 6 ከእንግዲህስ ወዲያ ለኃጢአት እንዳንገዛ የኃጢአት ሥጋ ይሻር ዘንድ አሮጌው ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደ ተሰቀለ እናውቃለን፤ የሞተስ ከኃጢአቱ ጸድቋልና። 7- 8 ነገር ግን ከክርስቶስ ጋር ከሞትን ከእርሱ ጋር ደግሞ በሕይወት እንድንኖር እናምናለን፤ 9 ክርስቶስ ከሙታን ተነሥቶ ወደ ፊት እንዳይሞት ሞትም ወደ ፊት እ...

45 min2017 DEC 1
Comments
ለኃጢያት ሞታችኋል (ሮሜ 6:1-11)

በክርስቶስ ኢየሱስ የመጽደቃችን በረከቶች (ሮሜ 5:1-11)

በክርስቶስ ኢየሱስ የመጽደቃችን በረከቶች ፓስተር ፍቅሩ ሞሲሳ አማኑኤል ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን 10.22.2017

41 min2017 NOV 23
Comments
በክርስቶስ ኢየሱስ የመጽደቃችን በረከቶች (ሮሜ 5:1-11)
the END
success toast
Welcome to Himalaya LearningDozens of podcourses featuring over 100 experts are waiting for you.