Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

Kresťanské vzdelávanie

Fondazione Cantonuovo

0
Followers
0
Plays
Kresťanské vzdelávanie

Kresťanské vzdelávanie

Fondazione Cantonuovo

0
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

Nadácia Fondazione Cantonuovo pôsobí v oblasti osobnej formácie s cieľom, aby každý, autentickým a autonómnym spôsobom, žil v súlade s tým, čo učil Ježiš. Viac nájdete na našej stránke: www.cantonuovo.org

Latest Episodes

Lukáš 1 - Časť 2 - Dáš mu meno Ján

Lukáš 1, 5-25; Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 2.5.2018 Prišiel deň, kedy anjel Gabriel povedal kňazovi Zachariášovi, že mu jeho už staršia a neplodná manželka Alžbeta porodí syna. Anjel tiež pridal „dáš mu meno Ján“, čo znamená „Boh je milosrdný“ alebo „Boh miloval“ alebo „Boží dar“.... https://www.cantonuovo.org/sk/lukas-1-cast-2-das-mu-meno-jan/

42 minSEP 17
Comments
Lukáš 1 - Časť 2 - Dáš mu meno Ján

Lukáš 1 - Časť 1 - Zjednotení ale odlíšiteľní

Lukáš 1, 1-4; Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 11.4.2018 Lukáš bol lekár, nebol žid, ale bol učeníkom a Pavlovým spoločníkom. Verí sa, že napísal evanjelium pre vzdelaných Grékov a Rimanov potom, čo „dôkladne preskúmal všetko od počiatku“, aby si čitateľ mohol byť istý, že veci, ktoré sú mu predstavovené, sú pravdivé.... https://www.cantonuovo.org/sk/lukas-1-cast-1-zjednoteni-ale-odlisitelni/

24 minSEP 17
Comments
Lukáš 1 - Časť 1 - Zjednotení ale odlíšiteľní

Turíce - Biblický úvod

Počúvanie s odborným výkladom a doprovodom, ZOOM Turíce v dielach veľkých autorov 30. jún 2020 Biblický úvod, Maurizio Tiezzi

28 minSEP 17
Comments
Turíce - Biblický úvod

Magnificat a Benedictus - Biblický úvod

Počúvanie s odborným výkladom a doprovodom, ZOOM Magnificat a Benedictus z dielne veľkých autorov – z Evanjelia podľa Lukáša 23. máj 2020 Biblický úvod, Maurizio Tiezzi

26 minSEP 17
Comments
Magnificat a Benedictus - Biblický úvod

Nové stvorenie - Biblický úvod

Počúvanie s odborným výkladom a doprovodom, ZOOM Vzkriesenie Pána v dielach veľkých autorov 13. apríl 2020 Biblický úvod, Maurizio Tiezzi

23 minSEP 17
Comments
Nové stvorenie - Biblický úvod

Marek 16 - Nové stvorenie

Marek 16, 1-20; Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 4.4.2018 Vzkriesenie Yeshuu bola prelomová udalosť. Je to začiatok nového stvorenia, v ktorom sa zjednotili nebo a zem, duch a hmota pre neoddeliteľné a večné spolužitie v Božom kráľovstve. Pred 2000 rokmi niektorí utekali vydať otom správu učeníkom, ale oni nechceli uveriť ich svedectvu. Dokonca aj dnes „kozmická“ udalosť vzkriesenia Yeshuu rozdeľuje ľudí na tých, ktorí sú odvážni a na tých, ktorí sú neverní a tvrdohlaví. Nebolo to vzkriesenie podobné vzkrieseniu Lazára, hoci aj to bolo zázračné. V skutočnosti Yeshua vstal s novým telom, odlišným od tela, ktoré mal predtým: narodil sa „druhý človek“, prvý z novej ľudskej rasy, odlišný od adamitického, ktorý bol vystavený neprávosti, chorobe a smrti v dôsledku hriechu a predurčený zmiznúť zo scény. To je presne to, čo rozdeľuje ľudské srdcia: plán, ktorý má Boh od večnosti, prechádza zmŕtvychvstaním tiel. Všetci, ktorí dôverujú v Yeshuu a zostanú mu verní, budú takí, aký je On, a budú žiť s Bohom v jeho kráľovstve, na novej zemi, v obnovenom vesmíre, v nebeskom Jeruzaleme, ktorý zostúpi z neba. Mesiáš sa vrátil do života ako predpovedal, a naplnil tak písma. Vstal zmŕtvych s telom, ktoré si zachovalo určitú podobu vzhľadu, ktorý mal pred smrťou (stopy rán spôsobených krížom boli viditeľné a hmatateľné), bolo však súčasne úplne iné: mohol zmeniť svoj vzhľad, ako aj objaviť sa pred ľuďmi aj zmiznúť. Jedol a pil, ako všetci ostatní ľudia. Povedal: „pozri sa na moje ruky a nohy, pretože som to ja,“ a dodal „Mám mäso a kosti“. Dobre vieme, že dobrý plán, ktorý Boh vopred ustanovil, spočíva vtom, že sa vMesiášovi znovu zjednotí všetko, čo je na nebi aj na zemi. Tí, ktorí budú nasledovať Yeshuu v novom stvorení, budú mať vzkriesené telo ako On, neporušiteľné, slávne, mocné, duchovné anesmrteľné, vhodné na život v nebeskom kráľovstve, ktoré, hoci je už dnes prítomné, bude definitívne ustanovené nad celým stvorením na konci časov. Ako to bolo na počiatku. Nastal čas svedčiť, že vzkriesením Yeshuu Boh začal nové stvorenie; a medzitým šíriť posolstvo Božieho kráľovstva s istotou v srdci, že Učiteľ žije, stal sa život darujúcim Duchom, ktorý prebýva v nás a koná s nami, potvrdzujúc Slovo, ktoré ohlasujeme, znameniami, ktoré ich sprevádzajú. Naše svedectvo bude “podporené” mocou Ducha Svätého. Chcem povzbudiť každého, kto číta moje úvahy. Mojžiš mal tiež problém dôverovať, keď ho Yahuah poveril, aby šiel a oslobodil jeho ľud. Najskôr sa podceňoval, potom tvrdil, že nepozná meno toho, kto ho posiela, potom devalvoval ostatných s predsudkom, že sú neveriaci a vzpurní, a nakoniec sa schovávali za neschopnosť hovoriť. Ale Boh premohol nedôveru a strach Mojžiša a strach tým, že mu povedal, že bude s ním, že bude robiť zázraky, že dá jemu aj Áronovi slová, ktokré majú povedať, že ich naučí, čo majú robiť a že sám Mojžiš bude robiť zázraky. Rovnakým spôsobom Yeshua vysiela nás aby sme vyslobodili tých, ktorí sú pod mocou temnoty, zaručujúc, že ​​bude vždy s nami a že nás budú sprevádzať zázračné znamenia, ktoré potvrdzujú Jeho Slovo: v jeho mene môžeme vyháňať démonov, hovoriť novými jazykmi, ako aj prinášať uzdravenie chorým; dokážeme dokonca zvládnuť hady a prežiť otravu. Aké privilégium! Aké vzrušenie je vidieť Ducha Svätého konať skrze nás, keď potvrdzuje Slovo, ktoré ohlasujeme na jeho priamu inšpiráciu, aby sme s veľkou mocou svedčili o vzkriesení Pána, na slávu Boha Otca!

34 minAPR 15
Comments
Marek 16 - Nové stvorenie

Matúš 25 - Časť 2 - Kľúč potenciálu

Matteo 25, 1-30 (v súvislosti s Markom 13); Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 28.2.2018 Máme tú česť, že nás Kráľ poveril spravovať jeho majetok počas jeho dočasnej, hoci dlhej neprítomnosti, a máme to robiť tak, aby sme všetko dobre použili a prinieli mu zo všetkého “ovocie” pri jeho návrate. Teraz sa od správcov vyžaduje vernosť. Kľúčom k tomu, aby sme mohli byť verní, je potenciál, s ktorým nás Boh obdaruje, aby sme s ním kráčali životom (osudom), ktorý On sám pre každého z nás pripravil. Boh zveruje svoje záležitosti každému do tej miery, do akej z nich môže prinášať ovocie, pričom neuprednostňuje nikoho. Každý z nás má zodpovednosť za vyjadrenie svojho vlastného potenciálu a vieme tiež, že Boh nezveruje nikomu zdroje alebo úlohy, ktoré by nedokázal zvládnuť. Skôr múdro vždy poskytuje všetko potrebné aby sme mohli konať to, čo nám delegoval, a tiež verne odmeňuje tých, ktorí hľadajú jeho radosť, čiže prinášajú ovocie v tom, čo im bolo zverené. Každý má svoj potenciál. Každý má svoje vlastné zručnosti. Každý má svoje srdce, aby reagoval na sväté Božie potreby a každý má svoju špecifickú zodpovednosť v Kráľovstve nebeskom. Je to česť prijať od Pána úlohu strážiť a kultivovať talenty na zemi. To znamená, že nás považuje za hodných a schopných! Aké úžasné je považovať sa za spolupracovníkov Boha! Ministri Mesiáša! Správcovia tajomstiev a mnohotvárnej Božej milosti! Yeshua nám dôveruje, máme potenciál účinne fungovať na Zemi v súlade s tým, čo nám Pán zveril. Ako sa môže stať, že nás nenájde verných pri svojom návrate? Odpoveď je v našej slobode voľby: záleží totiž na tom, či je naše srdce dobré alebo zlé. Závisí to od toho, či zostaneme pasívni, pokiaľ ide o príležitosť, ktorá sa nám dáva, alebo či sa venujeme svojmu poslaniu bez rezervy. Záleží na tom, či sa pokúsime len ospravedlňovať vo svojej lenivosti, obviňovať Boha, že nás “zneužíva” pre svoje záujmy, alebo či so zápalom pracujeme na veciach, ktoré sa Ho týkajú, aby sme mu robili radosť. Závisí to od toho, či nás naša osobná spravodlivosť bráni až do bodu, že súdime Boha ako „tvrdého človeka“, alebo či je našou prioritou Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Na tom záleží. Podľa toho sa meria naša odmena alebo sa rozhodne o našom vylúčení. Boh už splnil svoju úlohu. Na nás je dať odpoveď na jeho sväté volanie. Prinášajme dobré ovocie!

30 minAPR 15
Comments
Matúš 25 - Časť 2 - Kľúč potenciálu

Matúš 24 a 25 - Buďte pripravení aj vy!

Matúš 24, 36-51 a 25, 1-13 a Lukáš 17, 22-37 (v súvislosti s Markom 13); Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 21.2.2018 Yeshua vyzýva, aby sme venovali pozornosť znakom Jeho návratu a boli bdelí v období čakania. Mesiášovo varovanie je určené ľuďom, ktorí, ak ich nájde neverných a nepripravených, budú “vyhodení von a priradení k osudu pokrytcov, kde bude plač a škrípanie zubami”, alebo budú vymknutí vonku zo svadobnej miestnosti so slovami: „Nepoznám vás“. Na koho odkazuje Mesiáš? Čo to znamená? Všeobecne sa verí a pripúšťa, že Yeshua tu hovorí k veriacim. Je len niekoľko opačných menšinových názorov, ktoré sa ale týkajú len postavy neverného služobníka v Mt 24, 45-51. Názor, že tu Ježiš hovorí k veriacim sa zdá pravdepodobný práve na základe slov, ktoré sú použité v texte, ako napríklad „sluha“ pána, ktorý je dočasne neprítomný ale sa vráti, alebo „panny“ v očakávaní návratu sľúbeného manžela. Takže ak sa tu jedná o veriacich, dá sa predpokladať, že títo sluhovia a panny, ktorí sa ukázali ako zlí, neverní, nerozumní alebo leniví, stratili svoje spasenie? Alebo možno skôr usúdiť, že sú len dočasne vylúčení z tisícročného kráľovstva Mesiáša? A ak by bol pravdivý tento druhý výklad, bolo by potom logické považovať za prípustný istý druh dočasného (dispenzačného) trestu-vylúčnia-trýznenia na čas medzi návratom Mesiáša a finálnym súdom, bez toho, aby bolo možné prísť o spásu? Jedná sa tu o hlboké úvahy, ktoré môžu tiež viesť k významným doktrinálnym rozdielom. Čo teda môžeme povedať? Jedna vec je istá: Mesiáš nás vyzýva, aby sme bdeli, vo vernosti, a jasne hovorí, že každé správanie bude mať dôsledky. A to platí ešte viac pre tých, ktorí sú spasení. Keď sa Yeshua vráti, všetci ľudia sveta sa budú, v nevedomosti, venovať svojim bežným aktivitám a budú prekvapení. Na druhej strane, veriaci, posilňovaní pokynmi Yeshuu a jeho Ducha, ktorý im bol daný, budú môcť vytrvať v očakávaní ohlásených udalostí, bude im možné byť nájdení verní a bdelí, hodní ženícha, ktorý prichádza. Na myseľ prichádzajú aj tieto sväté slová, ktoré akoby boli napísané ako komentár a vysvetlenie Mesiášovych varovaní, a ktoré sú nám dané, aby povzbudili všetkých k úvažovaniu: „A preto moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nielen v mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse” (Filipanom 2,12). “Preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. (2Pt1, 10-11)“. V procese očakávania veriacich to, na čom záleží, je dobré a verné srdce; čistá túžba navždy sa zjednotiť s tým, ktorý sa ako verný ženích vráti, aby nás vzal; svätá bázeň zradiť inštrukcie Pána, ktorý je dočasne neprítomný; isté očakávania, že mu dá radosť keď sa vráti, lebo vytrval v úlohe, ktorá mu bola zverená s dôverou vernosti: „Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“ (Mt 24, 44) ).

35 minAPR 15
Comments
Matúš 24 a 25 - Buďte pripravení aj vy!

Marek 13 - Časť 3 - Bdejte

Marek 13, 23-37, Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 14.2.2018 Yeshua nám zanechal jasné posolstvo o znameniach, ktoré sa týkajú jeho návratu a koncu čias, pričom nás pozýva bedliť. Ak niekam cestujeme, prečo je dobré venovať pozornosť dopravnému značeniu? Určite nám to pomôže vedieť, ako ďaleko sme ešte od nášho konečného cieľa, veď čím viac sa približujeme, tým viac sme motivovaní, lebo narastá nádej vytúženého odpočinku. Pomáha nám to tiež v tom, aby sme sa nevybrali nesprávnou cestou, a tiež aby sme sa nedopustili priestupkov, ktoré by nás mohli vyjsť draho alebo dokonca v ceste zastaviť. Predsa sám Yeshua varuje, že nepriateľ sa bude snažiť akýmkoľvek spôsobom oklamať veriacich. Uisťuje nás však tiež, že ak budeme vnímaví na znaky, o ktorých nám hovoril, budeme dokonale schopní vyhnúť sa pasciam ilúzie, klamstva, strachu, kompromisu alebo horkosti kvôli zrade. To je dôvod, prečo Yeshua opakovane hovoril: "Bdejte!" až kým sa nevrátim. Povzbudzujme sa teda navzájom myšlienkou, že sám Boh naplánoval túto cestu, už ju vo večnosti aj prežil a teraz ňou ide spolu s nami, pričom sľúbil, že nás nikdy neopustí, až do skončenia sveta. Povzbudzujme sa navzájom, aby sme dôverovali Bohu! Pomyslime na Noeho, Abraháma a Mojžiša, ktorí prešli dejinne veľkými a dôležitými cestami, usilovne sa na ne pripravili, čelili neznámu ako aj neprekonateľným ťažkostiam s nádejou v srdci, bez odklonenia sa doprava alebo doľava. Ako to urobili? Verili, že YHWH, ktorý im dal prísľub, je verný a dodržiavali Jeho pokyny. Drahí priatelia, kto miluje Boha, počúva a praktizuje Jeho slovo. Oveľa viac to môžeme robiť my dnes, keď Yeshua už znovu otvoril prístup k Otcovi a Duch Svätý v nás prebýva. Preto buďme bdelí, aby sme nepremeškali žiadne dôležité momenty v každodennom živote, a rovnako, aby nás veľký Kráľ našiel verných, keď sa vráti. Oslávime s ním tajomstvo ukryté po stáročia!

38 minAPR 15
Comments
Marek 13 - Časť 3 - Bdejte

Marek 13 - Časť 2 - Veľké súženie

Marek 13, 11-22, Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 7.2.2018 Na Olivovej hore Yeshua povedal, že sa vráti, spojil svoj návrat s koncom časov a upozornil aj na to, čo sa medzitým bude diať, pričom dal podrobný zoznam udalostí a situácií, ktoré budú slúžiť akoby “dopravné značky”, indikátory na tejto ceste. Tiež povedal, že nikto nikdy nebude vedieť „kedy presne“, ale dal svojim priateľom všetky potrebné a dostatočné údaje, aby mohli bdieť a žiť povedome v nádeji. Yeshua predniesol túto reč svojim učeníkom. Nie davom, ani náboženským, ani politikom, ani mocnárom. Iba jeho najdôveryhodnejším, aby im tieto upozornenia slúžili ako lampa, ktorá osvetľuje temné časy, ktoré prídu, a aby im pomohli k bdelosti vo vytrvalosti. Až do konca. Tieto proroctvá nemohli varovať svet pred jeho nevyhnutným koncom. Svet by tomu nikdy neuveril. Systém nemôže uveriť svojmu koncu, pretože by to nebol systém, ale akýsi omyl dejín, ktorý sa má “rozpustiť”. Preto sa aj naďalej vzájomne povzbudzujeme slovami nášho Pána. Neplytvajme silami dúfajúc, že obrátime svet ohlasovaním budúcich udalostí. Proroctvá o konci sú pre nás, aby sme sa počas cesty nestratili ale naopak, pokračovali v ohlasovaní a šírení posolstva o Kráľovstve!!! Toto je isté: - verní Mesiášovi budú prenasledovaní. Dokonca aj v rodinách sa ľudia navzájom zradia, len aby sa zachránili. Budú uvedení do omylu a zvedení na scestie. Zo strachu mnohí zaprú svoju vieru. Zatiaľ čo sa po celom svete rozšíri zvrátenosť a vo väčšine veriacich vychladne láska, verní a dôveryhodní poslovia Yeshuu budú všade zvestovať posolstvo Božieho kráľovstva. - Potom nastane akoby vrchol udalostí, ktoré sa budú urýchľovať. Udeje sa to v Júdsku. Prevládne modlárstvo a ničenie, súženie a utrpenie sa stane „veľkým“. Ako nebolo nikdy predtým. Prídu falošní mesiáši a falošní proroci, ktorí budú stále schopní oklamať mnohých veriacich v Mesiáša. Príde aj bezprecedentný vojenský útok. Ale vďaka Bohu a modlitbám veriacich, ktorí vytrvali, tieto dni sa skrátia. - Potom sa Yeshua vráti ako slávny kráľ, aby zožal prisľúbené víťazstvo a podelil sa oň so svojimi, v sláve prvého vzkriesenia a jeho vlády na tejto zemi, hľadiac v ústrety novému nebu a novej zemi, na ktorej bude mať spravodlivosť trvalý domov. Aký úžasný príbeh! Na kríži Pán, ako baránok Boží, vykonal zmiernu obetu v náš prospech. Vstal z mŕtvych ako prvý človek nového stvorenia. Svojim dal svojho Svätého Ducha, aby mali nový život, život večný, boží obnovený v ľudskej bytosti. Vystúpil do neba a prijal slávu, z ktorej sa sám dočasne zobliekol. Poslal Ducha Svätého na zem, aby „znovuzrodení“ mali nadprirodzenú silu svedčiť o ňom a aktivovať nebeské kráľovstvo na zemi. Medzitým sa za nás prihovára u Otca ako náš veľkňaz. Toto je doba, v ktorej žijeme. Je to doba Ducha Svätého. Mesiáš Yeshua musí ešte vykonať mnoho vecí a všetko sa naplní. Modlime sa, aby sme silou a vedením Ducha Svätého mohli vytrvať do konca, aby sme sa vyhli zvodu a nestratili lásku, aby sme sa mohli ako verní svedkovia zúčastniť víťazstva Leva z Júdu, slávneho Kráľa Yeshua!

33 minFEB 19
Comments
Marek 13 - Časť 2 - Veľké súženie

Latest Episodes

Lukáš 1 - Časť 2 - Dáš mu meno Ján

Lukáš 1, 5-25; Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 2.5.2018 Prišiel deň, kedy anjel Gabriel povedal kňazovi Zachariášovi, že mu jeho už staršia a neplodná manželka Alžbeta porodí syna. Anjel tiež pridal „dáš mu meno Ján“, čo znamená „Boh je milosrdný“ alebo „Boh miloval“ alebo „Boží dar“.... https://www.cantonuovo.org/sk/lukas-1-cast-2-das-mu-meno-jan/

42 minSEP 17
Comments
Lukáš 1 - Časť 2 - Dáš mu meno Ján

Lukáš 1 - Časť 1 - Zjednotení ale odlíšiteľní

Lukáš 1, 1-4; Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 11.4.2018 Lukáš bol lekár, nebol žid, ale bol učeníkom a Pavlovým spoločníkom. Verí sa, že napísal evanjelium pre vzdelaných Grékov a Rimanov potom, čo „dôkladne preskúmal všetko od počiatku“, aby si čitateľ mohol byť istý, že veci, ktoré sú mu predstavovené, sú pravdivé.... https://www.cantonuovo.org/sk/lukas-1-cast-1-zjednoteni-ale-odlisitelni/

24 minSEP 17
Comments
Lukáš 1 - Časť 1 - Zjednotení ale odlíšiteľní

Turíce - Biblický úvod

Počúvanie s odborným výkladom a doprovodom, ZOOM Turíce v dielach veľkých autorov 30. jún 2020 Biblický úvod, Maurizio Tiezzi

28 minSEP 17
Comments
Turíce - Biblický úvod

Magnificat a Benedictus - Biblický úvod

Počúvanie s odborným výkladom a doprovodom, ZOOM Magnificat a Benedictus z dielne veľkých autorov – z Evanjelia podľa Lukáša 23. máj 2020 Biblický úvod, Maurizio Tiezzi

26 minSEP 17
Comments
Magnificat a Benedictus - Biblický úvod

Nové stvorenie - Biblický úvod

Počúvanie s odborným výkladom a doprovodom, ZOOM Vzkriesenie Pána v dielach veľkých autorov 13. apríl 2020 Biblický úvod, Maurizio Tiezzi

23 minSEP 17
Comments
Nové stvorenie - Biblický úvod

Marek 16 - Nové stvorenie

Marek 16, 1-20; Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 4.4.2018 Vzkriesenie Yeshuu bola prelomová udalosť. Je to začiatok nového stvorenia, v ktorom sa zjednotili nebo a zem, duch a hmota pre neoddeliteľné a večné spolužitie v Božom kráľovstve. Pred 2000 rokmi niektorí utekali vydať otom správu učeníkom, ale oni nechceli uveriť ich svedectvu. Dokonca aj dnes „kozmická“ udalosť vzkriesenia Yeshuu rozdeľuje ľudí na tých, ktorí sú odvážni a na tých, ktorí sú neverní a tvrdohlaví. Nebolo to vzkriesenie podobné vzkrieseniu Lazára, hoci aj to bolo zázračné. V skutočnosti Yeshua vstal s novým telom, odlišným od tela, ktoré mal predtým: narodil sa „druhý človek“, prvý z novej ľudskej rasy, odlišný od adamitického, ktorý bol vystavený neprávosti, chorobe a smrti v dôsledku hriechu a predurčený zmiznúť zo scény. To je presne to, čo rozdeľuje ľudské srdcia: plán, ktorý má Boh od večnosti, prechádza zmŕtvychvstaním tiel. Všetci, ktorí dôverujú v Yeshuu a zostanú mu verní, budú takí, aký je On, a budú žiť s Bohom v jeho kráľovstve, na novej zemi, v obnovenom vesmíre, v nebeskom Jeruzaleme, ktorý zostúpi z neba. Mesiáš sa vrátil do života ako predpovedal, a naplnil tak písma. Vstal zmŕtvych s telom, ktoré si zachovalo určitú podobu vzhľadu, ktorý mal pred smrťou (stopy rán spôsobených krížom boli viditeľné a hmatateľné), bolo však súčasne úplne iné: mohol zmeniť svoj vzhľad, ako aj objaviť sa pred ľuďmi aj zmiznúť. Jedol a pil, ako všetci ostatní ľudia. Povedal: „pozri sa na moje ruky a nohy, pretože som to ja,“ a dodal „Mám mäso a kosti“. Dobre vieme, že dobrý plán, ktorý Boh vopred ustanovil, spočíva vtom, že sa vMesiášovi znovu zjednotí všetko, čo je na nebi aj na zemi. Tí, ktorí budú nasledovať Yeshuu v novom stvorení, budú mať vzkriesené telo ako On, neporušiteľné, slávne, mocné, duchovné anesmrteľné, vhodné na život v nebeskom kráľovstve, ktoré, hoci je už dnes prítomné, bude definitívne ustanovené nad celým stvorením na konci časov. Ako to bolo na počiatku. Nastal čas svedčiť, že vzkriesením Yeshuu Boh začal nové stvorenie; a medzitým šíriť posolstvo Božieho kráľovstva s istotou v srdci, že Učiteľ žije, stal sa život darujúcim Duchom, ktorý prebýva v nás a koná s nami, potvrdzujúc Slovo, ktoré ohlasujeme, znameniami, ktoré ich sprevádzajú. Naše svedectvo bude “podporené” mocou Ducha Svätého. Chcem povzbudiť každého, kto číta moje úvahy. Mojžiš mal tiež problém dôverovať, keď ho Yahuah poveril, aby šiel a oslobodil jeho ľud. Najskôr sa podceňoval, potom tvrdil, že nepozná meno toho, kto ho posiela, potom devalvoval ostatných s predsudkom, že sú neveriaci a vzpurní, a nakoniec sa schovávali za neschopnosť hovoriť. Ale Boh premohol nedôveru a strach Mojžiša a strach tým, že mu povedal, že bude s ním, že bude robiť zázraky, že dá jemu aj Áronovi slová, ktokré majú povedať, že ich naučí, čo majú robiť a že sám Mojžiš bude robiť zázraky. Rovnakým spôsobom Yeshua vysiela nás aby sme vyslobodili tých, ktorí sú pod mocou temnoty, zaručujúc, že ​​bude vždy s nami a že nás budú sprevádzať zázračné znamenia, ktoré potvrdzujú Jeho Slovo: v jeho mene môžeme vyháňať démonov, hovoriť novými jazykmi, ako aj prinášať uzdravenie chorým; dokážeme dokonca zvládnuť hady a prežiť otravu. Aké privilégium! Aké vzrušenie je vidieť Ducha Svätého konať skrze nás, keď potvrdzuje Slovo, ktoré ohlasujeme na jeho priamu inšpiráciu, aby sme s veľkou mocou svedčili o vzkriesení Pána, na slávu Boha Otca!

34 minAPR 15
Comments
Marek 16 - Nové stvorenie

Matúš 25 - Časť 2 - Kľúč potenciálu

Matteo 25, 1-30 (v súvislosti s Markom 13); Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 28.2.2018 Máme tú česť, že nás Kráľ poveril spravovať jeho majetok počas jeho dočasnej, hoci dlhej neprítomnosti, a máme to robiť tak, aby sme všetko dobre použili a prinieli mu zo všetkého “ovocie” pri jeho návrate. Teraz sa od správcov vyžaduje vernosť. Kľúčom k tomu, aby sme mohli byť verní, je potenciál, s ktorým nás Boh obdaruje, aby sme s ním kráčali životom (osudom), ktorý On sám pre každého z nás pripravil. Boh zveruje svoje záležitosti každému do tej miery, do akej z nich môže prinášať ovocie, pričom neuprednostňuje nikoho. Každý z nás má zodpovednosť za vyjadrenie svojho vlastného potenciálu a vieme tiež, že Boh nezveruje nikomu zdroje alebo úlohy, ktoré by nedokázal zvládnuť. Skôr múdro vždy poskytuje všetko potrebné aby sme mohli konať to, čo nám delegoval, a tiež verne odmeňuje tých, ktorí hľadajú jeho radosť, čiže prinášajú ovocie v tom, čo im bolo zverené. Každý má svoj potenciál. Každý má svoje vlastné zručnosti. Každý má svoje srdce, aby reagoval na sväté Božie potreby a každý má svoju špecifickú zodpovednosť v Kráľovstve nebeskom. Je to česť prijať od Pána úlohu strážiť a kultivovať talenty na zemi. To znamená, že nás považuje za hodných a schopných! Aké úžasné je považovať sa za spolupracovníkov Boha! Ministri Mesiáša! Správcovia tajomstiev a mnohotvárnej Božej milosti! Yeshua nám dôveruje, máme potenciál účinne fungovať na Zemi v súlade s tým, čo nám Pán zveril. Ako sa môže stať, že nás nenájde verných pri svojom návrate? Odpoveď je v našej slobode voľby: záleží totiž na tom, či je naše srdce dobré alebo zlé. Závisí to od toho, či zostaneme pasívni, pokiaľ ide o príležitosť, ktorá sa nám dáva, alebo či sa venujeme svojmu poslaniu bez rezervy. Záleží na tom, či sa pokúsime len ospravedlňovať vo svojej lenivosti, obviňovať Boha, že nás “zneužíva” pre svoje záujmy, alebo či so zápalom pracujeme na veciach, ktoré sa Ho týkajú, aby sme mu robili radosť. Závisí to od toho, či nás naša osobná spravodlivosť bráni až do bodu, že súdime Boha ako „tvrdého človeka“, alebo či je našou prioritou Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Na tom záleží. Podľa toho sa meria naša odmena alebo sa rozhodne o našom vylúčení. Boh už splnil svoju úlohu. Na nás je dať odpoveď na jeho sväté volanie. Prinášajme dobré ovocie!

30 minAPR 15
Comments
Matúš 25 - Časť 2 - Kľúč potenciálu

Matúš 24 a 25 - Buďte pripravení aj vy!

Matúš 24, 36-51 a 25, 1-13 a Lukáš 17, 22-37 (v súvislosti s Markom 13); Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 21.2.2018 Yeshua vyzýva, aby sme venovali pozornosť znakom Jeho návratu a boli bdelí v období čakania. Mesiášovo varovanie je určené ľuďom, ktorí, ak ich nájde neverných a nepripravených, budú “vyhodení von a priradení k osudu pokrytcov, kde bude plač a škrípanie zubami”, alebo budú vymknutí vonku zo svadobnej miestnosti so slovami: „Nepoznám vás“. Na koho odkazuje Mesiáš? Čo to znamená? Všeobecne sa verí a pripúšťa, že Yeshua tu hovorí k veriacim. Je len niekoľko opačných menšinových názorov, ktoré sa ale týkajú len postavy neverného služobníka v Mt 24, 45-51. Názor, že tu Ježiš hovorí k veriacim sa zdá pravdepodobný práve na základe slov, ktoré sú použité v texte, ako napríklad „sluha“ pána, ktorý je dočasne neprítomný ale sa vráti, alebo „panny“ v očakávaní návratu sľúbeného manžela. Takže ak sa tu jedná o veriacich, dá sa predpokladať, že títo sluhovia a panny, ktorí sa ukázali ako zlí, neverní, nerozumní alebo leniví, stratili svoje spasenie? Alebo možno skôr usúdiť, že sú len dočasne vylúčení z tisícročného kráľovstva Mesiáša? A ak by bol pravdivý tento druhý výklad, bolo by potom logické považovať za prípustný istý druh dočasného (dispenzačného) trestu-vylúčnia-trýznenia na čas medzi návratom Mesiáša a finálnym súdom, bez toho, aby bolo možné prísť o spásu? Jedná sa tu o hlboké úvahy, ktoré môžu tiež viesť k významným doktrinálnym rozdielom. Čo teda môžeme povedať? Jedna vec je istá: Mesiáš nás vyzýva, aby sme bdeli, vo vernosti, a jasne hovorí, že každé správanie bude mať dôsledky. A to platí ešte viac pre tých, ktorí sú spasení. Keď sa Yeshua vráti, všetci ľudia sveta sa budú, v nevedomosti, venovať svojim bežným aktivitám a budú prekvapení. Na druhej strane, veriaci, posilňovaní pokynmi Yeshuu a jeho Ducha, ktorý im bol daný, budú môcť vytrvať v očakávaní ohlásených udalostí, bude im možné byť nájdení verní a bdelí, hodní ženícha, ktorý prichádza. Na myseľ prichádzajú aj tieto sväté slová, ktoré akoby boli napísané ako komentár a vysvetlenie Mesiášovych varovaní, a ktoré sú nám dané, aby povzbudili všetkých k úvažovaniu: „A preto moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nielen v mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse” (Filipanom 2,12). “Preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. (2Pt1, 10-11)“. V procese očakávania veriacich to, na čom záleží, je dobré a verné srdce; čistá túžba navždy sa zjednotiť s tým, ktorý sa ako verný ženích vráti, aby nás vzal; svätá bázeň zradiť inštrukcie Pána, ktorý je dočasne neprítomný; isté očakávania, že mu dá radosť keď sa vráti, lebo vytrval v úlohe, ktorá mu bola zverená s dôverou vernosti: „Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“ (Mt 24, 44) ).

35 minAPR 15
Comments
Matúš 24 a 25 - Buďte pripravení aj vy!

Marek 13 - Časť 3 - Bdejte

Marek 13, 23-37, Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 14.2.2018 Yeshua nám zanechal jasné posolstvo o znameniach, ktoré sa týkajú jeho návratu a koncu čias, pričom nás pozýva bedliť. Ak niekam cestujeme, prečo je dobré venovať pozornosť dopravnému značeniu? Určite nám to pomôže vedieť, ako ďaleko sme ešte od nášho konečného cieľa, veď čím viac sa približujeme, tým viac sme motivovaní, lebo narastá nádej vytúženého odpočinku. Pomáha nám to tiež v tom, aby sme sa nevybrali nesprávnou cestou, a tiež aby sme sa nedopustili priestupkov, ktoré by nás mohli vyjsť draho alebo dokonca v ceste zastaviť. Predsa sám Yeshua varuje, že nepriateľ sa bude snažiť akýmkoľvek spôsobom oklamať veriacich. Uisťuje nás však tiež, že ak budeme vnímaví na znaky, o ktorých nám hovoril, budeme dokonale schopní vyhnúť sa pasciam ilúzie, klamstva, strachu, kompromisu alebo horkosti kvôli zrade. To je dôvod, prečo Yeshua opakovane hovoril: "Bdejte!" až kým sa nevrátim. Povzbudzujme sa teda navzájom myšlienkou, že sám Boh naplánoval túto cestu, už ju vo večnosti aj prežil a teraz ňou ide spolu s nami, pričom sľúbil, že nás nikdy neopustí, až do skončenia sveta. Povzbudzujme sa navzájom, aby sme dôverovali Bohu! Pomyslime na Noeho, Abraháma a Mojžiša, ktorí prešli dejinne veľkými a dôležitými cestami, usilovne sa na ne pripravili, čelili neznámu ako aj neprekonateľným ťažkostiam s nádejou v srdci, bez odklonenia sa doprava alebo doľava. Ako to urobili? Verili, že YHWH, ktorý im dal prísľub, je verný a dodržiavali Jeho pokyny. Drahí priatelia, kto miluje Boha, počúva a praktizuje Jeho slovo. Oveľa viac to môžeme robiť my dnes, keď Yeshua už znovu otvoril prístup k Otcovi a Duch Svätý v nás prebýva. Preto buďme bdelí, aby sme nepremeškali žiadne dôležité momenty v každodennom živote, a rovnako, aby nás veľký Kráľ našiel verných, keď sa vráti. Oslávime s ním tajomstvo ukryté po stáročia!

38 minAPR 15
Comments
Marek 13 - Časť 3 - Bdejte

Marek 13 - Časť 2 - Veľké súženie

Marek 13, 11-22, Maurizio Tiezzi, Fondazione Cantonuovo, Siena, 7.2.2018 Na Olivovej hore Yeshua povedal, že sa vráti, spojil svoj návrat s koncom časov a upozornil aj na to, čo sa medzitým bude diať, pričom dal podrobný zoznam udalostí a situácií, ktoré budú slúžiť akoby “dopravné značky”, indikátory na tejto ceste. Tiež povedal, že nikto nikdy nebude vedieť „kedy presne“, ale dal svojim priateľom všetky potrebné a dostatočné údaje, aby mohli bdieť a žiť povedome v nádeji. Yeshua predniesol túto reč svojim učeníkom. Nie davom, ani náboženským, ani politikom, ani mocnárom. Iba jeho najdôveryhodnejším, aby im tieto upozornenia slúžili ako lampa, ktorá osvetľuje temné časy, ktoré prídu, a aby im pomohli k bdelosti vo vytrvalosti. Až do konca. Tieto proroctvá nemohli varovať svet pred jeho nevyhnutným koncom. Svet by tomu nikdy neuveril. Systém nemôže uveriť svojmu koncu, pretože by to nebol systém, ale akýsi omyl dejín, ktorý sa má “rozpustiť”. Preto sa aj naďalej vzájomne povzbudzujeme slovami nášho Pána. Neplytvajme silami dúfajúc, že obrátime svet ohlasovaním budúcich udalostí. Proroctvá o konci sú pre nás, aby sme sa počas cesty nestratili ale naopak, pokračovali v ohlasovaní a šírení posolstva o Kráľovstve!!! Toto je isté: - verní Mesiášovi budú prenasledovaní. Dokonca aj v rodinách sa ľudia navzájom zradia, len aby sa zachránili. Budú uvedení do omylu a zvedení na scestie. Zo strachu mnohí zaprú svoju vieru. Zatiaľ čo sa po celom svete rozšíri zvrátenosť a vo väčšine veriacich vychladne láska, verní a dôveryhodní poslovia Yeshuu budú všade zvestovať posolstvo Božieho kráľovstva. - Potom nastane akoby vrchol udalostí, ktoré sa budú urýchľovať. Udeje sa to v Júdsku. Prevládne modlárstvo a ničenie, súženie a utrpenie sa stane „veľkým“. Ako nebolo nikdy predtým. Prídu falošní mesiáši a falošní proroci, ktorí budú stále schopní oklamať mnohých veriacich v Mesiáša. Príde aj bezprecedentný vojenský útok. Ale vďaka Bohu a modlitbám veriacich, ktorí vytrvali, tieto dni sa skrátia. - Potom sa Yeshua vráti ako slávny kráľ, aby zožal prisľúbené víťazstvo a podelil sa oň so svojimi, v sláve prvého vzkriesenia a jeho vlády na tejto zemi, hľadiac v ústrety novému nebu a novej zemi, na ktorej bude mať spravodlivosť trvalý domov. Aký úžasný príbeh! Na kríži Pán, ako baránok Boží, vykonal zmiernu obetu v náš prospech. Vstal z mŕtvych ako prvý človek nového stvorenia. Svojim dal svojho Svätého Ducha, aby mali nový život, život večný, boží obnovený v ľudskej bytosti. Vystúpil do neba a prijal slávu, z ktorej sa sám dočasne zobliekol. Poslal Ducha Svätého na zem, aby „znovuzrodení“ mali nadprirodzenú silu svedčiť o ňom a aktivovať nebeské kráľovstvo na zemi. Medzitým sa za nás prihovára u Otca ako náš veľkňaz. Toto je doba, v ktorej žijeme. Je to doba Ducha Svätého. Mesiáš Yeshua musí ešte vykonať mnoho vecí a všetko sa naplní. Modlime sa, aby sme silou a vedením Ducha Svätého mohli vytrvať do konca, aby sme sa vyhli zvodu a nestratili lásku, aby sme sa mohli ako verní svedkovia zúčastniť víťazstva Leva z Júdu, slávneho Kráľa Yeshua!

33 minFEB 19
Comments
Marek 13 - Časť 2 - Veľké súženie
success toast
Welcome to Himalaya LearningClick below to download our app for better listening experience.Download App