Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

Podd & sånt - #ideellkyrka

Ideellt forum

Followers
Plays
Podd & sånt - #ideellkyrka
49 min2017 DEC 23
Play Episode
Comments
title

Details

Kerstin Wimmer samtalar om vikten av att tolka det allmänna prästadömet på ett sätt som inkluderar fler människor. Hon uppmanar oss till frimodighet och tycker att Svenska kyrkan lägger för mycket tid på planering och organisation. Ideellt forums podcast Podd & sånt tar upp frågan om idealitet utifrån Svenska kyrkans lutherska evangeliska arv

Medverkande: Kerstin Wimmer, teolog och Lutherkännare
JanOlof Nordström, samordnare för Ideellt forum och Emelie Simmons, frilansjournalist.