Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

Podlediad Rhys Llwyd – rhysllwyd.com

Unknown

Followers
Plays
Podlediad Rhys Llwyd – rhysllwyd.com
--2010 JAN 17
Play Episode
Comments
title

Details

Philipiaid 1:1 Paul a Timotheus, gweision Crist Iesu, at yr holl saint yng Nghrist Iesu sydd yn Philipi, ynghyd â’r arolygwyr a’r diaconiaid. 2 Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein Tad a’r Arglwydd Iesu Grist. 3 Byddaf yn diolch i’m Duw bob tro y byddaf yn cofio amdanoch, 4 a phob amser […]