title

Røverradion i NRK P2

NRK

Followers
Plays
Røverradion i NRK P2
28 MIN2018 MAR. 3
Play Episode
Comments
title

Details

Etter å ha blitt mobbet i fem år, tok Odin sitt eget liv. Han ble 13 år. Moren hans er på besøk for å snakke om mobbing og hva man kan gjøre for å få slutt på problemet. Man tenker kanskje at typiske kriminelle har vært mobbere, men sannheten er at mange av de innsatte har selv blitt utsatt for mobbing. Noa forteller om sin oppvekst med mobbing og hvordan det ledet han inn i et liv med rus. Det kommer flere ting over muren til luftegården i Oslo fengsel. Hva ville du risikert flere dagers isolasjon for å få kastet over?