title

Lärarrummet

UR – Utbildningsradion

Followers
Plays
Lärarrummet
29 MIN2018 AUG 30
Play Episode
Comments
title

Details

Ester Boman (1879-1947) var en progressiv och engagerad pedagog. Hon startade en av Sveriges mest uppskattade flickskolor, Tyringe helpension i Hindås. Ester var en lärarinna med pedagogiska idéer långt före sin tid. Men hon var också, tillsammans med många andra lärarinnor, djupt engagerad i kampen för kvinnlig rösträtt.