Himalaya-The Podcast Player

4.8K Ratings
Open In App
title

Språklärarpodden

Sara Lilja Visén

0
Followers
0
Plays
Språklärarpodden

Språklärarpodden

Sara Lilja Visén

0
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

Språklärarpodden är en podcastserie om språkundervisning och språkinlärning, dit verksamma lärare och forskare bjuds in för att diskutera diverse ämnen som berör språkklassrummet.Avsnitten kommer att publiceras varannan vecka.

Latest Episodes

Att arbeta som språklärare: perspektiv på lärarutbildningen och läraryrket

32 MIN2017 JUN 26
Comments
Att arbeta som språklärare: perspektiv på lärarutbildningen och läraryrket

Tredjespråksinlärning

Vad är tredjespråksinlärning? Hur skiljer sig tillägnandet av ett tredje, fjärde eller femtespråk från tillägnande av modersmålet eller ett andraspråk? Vad säger forskningen om tredjespråksinlärning om hur vi kan ta tillvara elevers flerspråkighet i tredjespråksundervisningen? Ylva Falk är lektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, och medredaktör för den nyligen utkomna boken Tredjespråksinlärning. Denna antologi (red. Camilla Bardel, Ylva Falk och Christina Lindqvist) är utgiven 2016 på Studentlitteratur och den första boken på svenska om detta ämne. I det här podcastavsnittet berättar Ylva Falk om sin egen och andras forskning i tredjespråksinlärning och om hur vilka didaktiska implikationer vi kan dra av dessa studier. På vilket sätt kan vi se att inte bara modersmålet, utan även elevernas andraspråk, påverkar inlärningen av tredjespråket? Inom vilka områden kan dessa influenser påvisas, ...

34 MIN2016 JUN 20
Comments
Tredjespråksinlärning

Technology enhanced language learning

For quite a few years now, technology has played a role in language education. From the early uses of tape recorders, the language laboratories of the 1970s, to current sophisticated apps, the development can be described as both rapid and very diversified. Research on computer-assisted language learning (CALL) is a vibrant field within the more general area of second language acquisition research. School administrators and politicians are quite often very keen proponents of implementing various forms of technology in schools, and the curricula and syllabi clearly state that technology should form a part of the pedagogical work. Still many teachers struggle to find sensible and pedagogically motivated uses of all the technological resources available, and studies on classroom applications suggest that although technology is sometimes used on a rather wide and varying scale, it is not always done in a way that promotes learning. Currently, the term technology enhanced language learni...

29 MIN2016 MAR 18
Comments
Technology enhanced language learning

Grammatik i undervisningen i moderna språk

Grammatikundervisningens vara eller icke vara har diskuterats under lång tid, men kanske framför allt sedan den kommunikativa språkundervisningens intåg på 1980-talet. Debatten har handlat om språkundervisningens alla aspekter men den har framför allt fokuserat på den explicita grammatikundervisningens roll. Motståndare till explicit undervisning i grammatik lutar sig mot Steven Krashens hypotes om vikten av språkligt inflöde och dess förespråkare hänvisar till kognitiva teorier om den explicita och metaspråkliga kunskapens roll för inlärning. Mitt i denna akademiska korseld befinner sig språkläraren som har en mängd faktorer att ta hänsyn till i sin undervisning, omständigheter som ibland kan leda till att grammatikens roll upplevs som en fråga av mindre vikt att lägga energi på. Icke desto mindre spelar vår syn på de språkliga strukturernas plats i undervisningen en central roll i all planering och genomförande av undervisning. Om vi inte har språklig...

43 MIN2016 FEB 1
Comments
Grammatik i undervisningen i moderna språk

Digitala verktyg och temaarbeten i språkundervisningen

Få ämnen väcker så engagerad debatt bland lärare som användningen av digitala resurser i språkundervisningen i skolan. Nya digitala verktyg ger dagens språklärare och elever helt nya resurser att använda i klassrummet, men samtidigt finns det många röster som menar att betydelsen av digitala verktyg är överskattas och att viss digital teknik kanske till och med bromsar i stället för att främja inlärningen. Utvecklingen av tekniken går snabbt och överlag finns det än så länge inte någon söker forskningsbaserad grund att stå på när det gäller elevers användning av olika typer av digitala resurser och vilken effekt dessa kan få på elevernas inlärning av språk i praktiken. I det här avsnittet berättar Lisa Källermark Haya, fil. lic och gymnasielärare i engelska och spanska, om sin forskningsstudie som handlar om vilka val, handlingar och uttalanden som elever gör när de är ute på nätet under ett temaarbete i spanska. Studiens resultat visar bla...

29 MIN2016 JAN 15
Comments
Digitala verktyg och temaarbeten i språkundervisningen

Läsprojektet - hur uppmuntrar man till läsning på främmande språk?

År 1972 publicerade David Wilkins sin inflytelserika bok Linguistics in Language Teaching. I den konstaterade han bland annat att “Utan grammatik kan mycket lite förmedlas, utan ord kan inget förmedlas.” Och det går väl knappast att förneka att ett stort ordförråd är väsentligt om man ska kunna kommunicera framgångsrikt med andra, på modersmålet eller ett annat språk. Forskning har visat att vi under de första 20 åren av våra liv årligen lär oss ungefär 1000 ordfamiljer, det vill säga grupper av ord som är besläktade med varandra, som t.ex. illustrera, illustrerade, illustrerad och illustration. En sexåring som börjar i förskoleklass har alltså ett ordförråd på mellan fem- och sextusen ordfamiljer, medan en student som just börjat på universitet känner till ungefär 20 000 ordfamiljer. Som jämförelse kan nämnas att man behöver ca. 7000 ordfamiljer för att kunna räkna med att förstå 98% av orden man hör, medan man behöver hela 9000 ordfami...

22 MIN2015 DEC 4
Comments
Läsprojektet - hur uppmuntrar man till läsning på främmande språk?

Auf Deutsch bitte! - zur Verwendung der Zielsprache im Fremdsprachenunterricht

26 MIN2015 NOV 20
Comments
Auf Deutsch bitte! - zur Verwendung der Zielsprache im Fremdsprachenunterricht

Språkutvecklande återkoppling - vad lär sig elever av att ge återkoppling på varandras texter?

I dagens Sverige är engelska språket en självklar, och till viss del nödvändig, del av vår vardag. Vi tittar på engelska filmer på TV eller Netflix, lyssnar på engelska sånger på radio, läser engelskspråkiga webbsidor, och chattar med folk från hela världen på engelska. Och förmågan att kommunicera på engelska kryper allt längre ner i åldrarna, även om kommunikationen i fråga ofta rör sig inom väldigt specifika områden, som t.ex. dataspel eller ett annat fritidsintresse. En konsekvens av detta är att engelsklärare möter elever som är allt skickligare på att uttrycka sig, och som inte alltid känner att de får visa upp sina kunskaper i klassrummet. Man riskerar att sådana elever tappar motivationen, särskilt om de redan anser sig vara fullgoda engelsktalare - åtminstone inom de områden de själva värdesätter. Utmaningen för läraren blir att låta eleverna ta mer ansvar för sitt eget lärande, ge dem utrymme i klassrummet, ge dem meningsfulla o...

29 MIN2015 NOV 6
Comments
Språkutvecklande återkoppling - vad lär sig elever av att ge återkoppling på varandras texter?

Hörförståelsestrategier i språkklassrummet

Både forskare och undervisande lärare är rörande överens om att det gagnar språkelever att lyssna på målspråket så ofta som möjligt, vare sig det rör sig om så kallade “språkduschar”, där eleverna möter målspråket korta stunder varje dag, eller riktiga “språkbad”, där eleverna fullständigt omges av målspråket, till exempel under en språkresa. Ju mer vi hör av språket vi ska lära oss, desto bättre. Men att bara möta målspråket räcker inte hela vägen för alla elever. De behöver strategier för att kunna ta till sig de främmande ljud och ord de stöter på. Det här blir extra relevant just vid hörförståelse, eftersom talat språk är väldigt situationsbundet; det finns bara i stunden, och i de flesta situationer kan man inte gå tillbaka och höra ett ord igen om man inte uppfattade det första gången. Men hur kan sådana hörförståelsestrategier se ut? Hur lång tid tar det att utveckla dem? Och hur stor nytta har elever egentligen av at...

29 MIN2015 OCT 28
Comments
Hörförståelsestrategier i språkklassrummet

Global Englishes in Swedish Classrooms

For a long time, the English variety of choice in Swedish schools was what is often called “British English”, or, to be more specific, Received Pronunciation. Not only was this the variety used by the teachers themselves, but it was also the variety students were encouraged - indeed forced - to use, to the exclusion of all others. Recently, American English has made headway, both among teacher candidates and in Swedish society as a whole, probably due to the American dominance in popular culture. Today, most teacher candidates choose to use either Received Pronunciation or General American English, and teaching materials in Swedish schools and at university also focus on these two varieties. But how representative is this limited choice for the status of English globally today, when most speakers of English have it as their second, third or fourth language? Should we continue to encourage our students to choose either English or American English? And how do we approach students wh...

29 MIN2015 OCT 9
Comments
Global Englishes in Swedish Classrooms

Latest Episodes

Att arbeta som språklärare: perspektiv på lärarutbildningen och läraryrket

32 MIN2017 JUN 26
Comments
Att arbeta som språklärare: perspektiv på lärarutbildningen och läraryrket

Tredjespråksinlärning

Vad är tredjespråksinlärning? Hur skiljer sig tillägnandet av ett tredje, fjärde eller femtespråk från tillägnande av modersmålet eller ett andraspråk? Vad säger forskningen om tredjespråksinlärning om hur vi kan ta tillvara elevers flerspråkighet i tredjespråksundervisningen? Ylva Falk är lektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, och medredaktör för den nyligen utkomna boken Tredjespråksinlärning. Denna antologi (red. Camilla Bardel, Ylva Falk och Christina Lindqvist) är utgiven 2016 på Studentlitteratur och den första boken på svenska om detta ämne. I det här podcastavsnittet berättar Ylva Falk om sin egen och andras forskning i tredjespråksinlärning och om hur vilka didaktiska implikationer vi kan dra av dessa studier. På vilket sätt kan vi se att inte bara modersmålet, utan även elevernas andraspråk, påverkar inlärningen av tredjespråket? Inom vilka områden kan dessa influenser påvisas, ...

34 MIN2016 JUN 20
Comments
Tredjespråksinlärning

Technology enhanced language learning

For quite a few years now, technology has played a role in language education. From the early uses of tape recorders, the language laboratories of the 1970s, to current sophisticated apps, the development can be described as both rapid and very diversified. Research on computer-assisted language learning (CALL) is a vibrant field within the more general area of second language acquisition research. School administrators and politicians are quite often very keen proponents of implementing various forms of technology in schools, and the curricula and syllabi clearly state that technology should form a part of the pedagogical work. Still many teachers struggle to find sensible and pedagogically motivated uses of all the technological resources available, and studies on classroom applications suggest that although technology is sometimes used on a rather wide and varying scale, it is not always done in a way that promotes learning. Currently, the term technology enhanced language learni...

29 MIN2016 MAR 18
Comments
Technology enhanced language learning

Grammatik i undervisningen i moderna språk

Grammatikundervisningens vara eller icke vara har diskuterats under lång tid, men kanske framför allt sedan den kommunikativa språkundervisningens intåg på 1980-talet. Debatten har handlat om språkundervisningens alla aspekter men den har framför allt fokuserat på den explicita grammatikundervisningens roll. Motståndare till explicit undervisning i grammatik lutar sig mot Steven Krashens hypotes om vikten av språkligt inflöde och dess förespråkare hänvisar till kognitiva teorier om den explicita och metaspråkliga kunskapens roll för inlärning. Mitt i denna akademiska korseld befinner sig språkläraren som har en mängd faktorer att ta hänsyn till i sin undervisning, omständigheter som ibland kan leda till att grammatikens roll upplevs som en fråga av mindre vikt att lägga energi på. Icke desto mindre spelar vår syn på de språkliga strukturernas plats i undervisningen en central roll i all planering och genomförande av undervisning. Om vi inte har språklig...

43 MIN2016 FEB 1
Comments
Grammatik i undervisningen i moderna språk

Digitala verktyg och temaarbeten i språkundervisningen

Få ämnen väcker så engagerad debatt bland lärare som användningen av digitala resurser i språkundervisningen i skolan. Nya digitala verktyg ger dagens språklärare och elever helt nya resurser att använda i klassrummet, men samtidigt finns det många röster som menar att betydelsen av digitala verktyg är överskattas och att viss digital teknik kanske till och med bromsar i stället för att främja inlärningen. Utvecklingen av tekniken går snabbt och överlag finns det än så länge inte någon söker forskningsbaserad grund att stå på när det gäller elevers användning av olika typer av digitala resurser och vilken effekt dessa kan få på elevernas inlärning av språk i praktiken. I det här avsnittet berättar Lisa Källermark Haya, fil. lic och gymnasielärare i engelska och spanska, om sin forskningsstudie som handlar om vilka val, handlingar och uttalanden som elever gör när de är ute på nätet under ett temaarbete i spanska. Studiens resultat visar bla...

29 MIN2016 JAN 15
Comments
Digitala verktyg och temaarbeten i språkundervisningen

Läsprojektet - hur uppmuntrar man till läsning på främmande språk?

År 1972 publicerade David Wilkins sin inflytelserika bok Linguistics in Language Teaching. I den konstaterade han bland annat att “Utan grammatik kan mycket lite förmedlas, utan ord kan inget förmedlas.” Och det går väl knappast att förneka att ett stort ordförråd är väsentligt om man ska kunna kommunicera framgångsrikt med andra, på modersmålet eller ett annat språk. Forskning har visat att vi under de första 20 åren av våra liv årligen lär oss ungefär 1000 ordfamiljer, det vill säga grupper av ord som är besläktade med varandra, som t.ex. illustrera, illustrerade, illustrerad och illustration. En sexåring som börjar i förskoleklass har alltså ett ordförråd på mellan fem- och sextusen ordfamiljer, medan en student som just börjat på universitet känner till ungefär 20 000 ordfamiljer. Som jämförelse kan nämnas att man behöver ca. 7000 ordfamiljer för att kunna räkna med att förstå 98% av orden man hör, medan man behöver hela 9000 ordfami...

22 MIN2015 DEC 4
Comments
Läsprojektet - hur uppmuntrar man till läsning på främmande språk?

Auf Deutsch bitte! - zur Verwendung der Zielsprache im Fremdsprachenunterricht

26 MIN2015 NOV 20
Comments
Auf Deutsch bitte! - zur Verwendung der Zielsprache im Fremdsprachenunterricht

Språkutvecklande återkoppling - vad lär sig elever av att ge återkoppling på varandras texter?

I dagens Sverige är engelska språket en självklar, och till viss del nödvändig, del av vår vardag. Vi tittar på engelska filmer på TV eller Netflix, lyssnar på engelska sånger på radio, läser engelskspråkiga webbsidor, och chattar med folk från hela världen på engelska. Och förmågan att kommunicera på engelska kryper allt längre ner i åldrarna, även om kommunikationen i fråga ofta rör sig inom väldigt specifika områden, som t.ex. dataspel eller ett annat fritidsintresse. En konsekvens av detta är att engelsklärare möter elever som är allt skickligare på att uttrycka sig, och som inte alltid känner att de får visa upp sina kunskaper i klassrummet. Man riskerar att sådana elever tappar motivationen, särskilt om de redan anser sig vara fullgoda engelsktalare - åtminstone inom de områden de själva värdesätter. Utmaningen för läraren blir att låta eleverna ta mer ansvar för sitt eget lärande, ge dem utrymme i klassrummet, ge dem meningsfulla o...

29 MIN2015 NOV 6
Comments
Språkutvecklande återkoppling - vad lär sig elever av att ge återkoppling på varandras texter?

Hörförståelsestrategier i språkklassrummet

Både forskare och undervisande lärare är rörande överens om att det gagnar språkelever att lyssna på målspråket så ofta som möjligt, vare sig det rör sig om så kallade “språkduschar”, där eleverna möter målspråket korta stunder varje dag, eller riktiga “språkbad”, där eleverna fullständigt omges av målspråket, till exempel under en språkresa. Ju mer vi hör av språket vi ska lära oss, desto bättre. Men att bara möta målspråket räcker inte hela vägen för alla elever. De behöver strategier för att kunna ta till sig de främmande ljud och ord de stöter på. Det här blir extra relevant just vid hörförståelse, eftersom talat språk är väldigt situationsbundet; det finns bara i stunden, och i de flesta situationer kan man inte gå tillbaka och höra ett ord igen om man inte uppfattade det första gången. Men hur kan sådana hörförståelsestrategier se ut? Hur lång tid tar det att utveckla dem? Och hur stor nytta har elever egentligen av at...

29 MIN2015 OCT 28
Comments
Hörförståelsestrategier i språkklassrummet

Global Englishes in Swedish Classrooms

For a long time, the English variety of choice in Swedish schools was what is often called “British English”, or, to be more specific, Received Pronunciation. Not only was this the variety used by the teachers themselves, but it was also the variety students were encouraged - indeed forced - to use, to the exclusion of all others. Recently, American English has made headway, both among teacher candidates and in Swedish society as a whole, probably due to the American dominance in popular culture. Today, most teacher candidates choose to use either Received Pronunciation or General American English, and teaching materials in Swedish schools and at university also focus on these two varieties. But how representative is this limited choice for the status of English globally today, when most speakers of English have it as their second, third or fourth language? Should we continue to encourage our students to choose either English or American English? And how do we approach students wh...

29 MIN2015 OCT 9
Comments
Global Englishes in Swedish Classrooms
hmly
Welcome to Himalaya LearningDozens of podcourses featuring over 100 experts are waiting for you.