Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

Nowa Wspaniała Planeta Ziemia

Tomasz J. Kalinowski

Followers
Plays
Nowa Wspaniała Planeta Ziemia
6 min2018 NOV 4
Play Episode
Comments
title

Details


2051 Ostatni robotnicy przemysłu lekkiego zostali zwolnieni – stali się niepotrzebni, zamknięto ostatnie fabryki. Przedmioty codziennego użytku produkują się same, podobnie jak rośliny same rosną w ogrodach.
Tym co w wieku 20-tym była informatyka i programy komputerowe które zmieniły przetwarzanie informacji, tym dla wieku 21-ego będą samo replikujące się maszyny, które będą zmieniać materię jaka nas otacza. Z powierzchni ziemi znikną fabryki produkujące odkurzacze i samochody. Od 2050 roku upowszechni się przedmiot samo replikujący.
Samo replikujące się przedmioty były centrum zainteresowań od początku dwudziestego wieku. John von Newmann wymyślił teorie „Architektury ogólnego systemu produkcyjnego” opartego na koncepcji „uniwersalnego komputera” oraz „uniwersalnego konstruktora”. Uniwersalny komputer steruje programem, który wykonuje uniwersalny konstruktor. Ten drugi buduje kolejną parę komputera i konstruktora. Proces się powtarza aż do utworzenia przedmiotu.
Następnym fizykiem zainteresowanym tematem był Kim Eric Drexler, którego teoria dotyczyła obiektów o rozmiarach atomowych. Rozwinął koncepcję Newmanna do poziomu molekularnego, dodając molekularne pozycjonowanie ( to urządzenie zdolne do pozycjonowania pojedynczych molekuł na swoim miejscu ) z precyzja do jednej dziesiątej nano metra (mniej niż milionowa część milimetra).
Wreszcie Ralph C. Merkle, naukowiec z Institute for Molecular Manufacturing zainteresowany produkcją molekularną, unowocześnił koncepcję molekularnych komputerów oraz molekularnego ramienia robota, które jest zdolne do pozycjonowania molekuł nowego obiektu – tak zwane 6 stopniowe ramię Stewarda.
Samo replikujące się przedmioty w niewielkim stopniu wzorują się na naturze, ale są daleko bardziej doskonalsze. Nie jest możliwe aby z pomidora powstała gruszka, albo aby każde jabłko w sadzie było identyczne. Dla samo replikujących się przedmiotów nie jest to problemem. Mogą się dowolnie przeprogramować.
Typowa gospodyni domowa, która będzie chciała kupić np. zasłony do pokoju. Za pomocą komputera wybierze ich cechy, jak kolor i rodzaj tkaniny. Następnie otrzyma przesyłkę, w której wnętrzu będzie samo replikująca się materia. Po otwarciu pudełka nastąpi proces samo replikacji, który w ciągu kilku minut wytworzy produkt końcowy. Ale to nie koniec, w dowolnym momencie, dla przykładu po roku, gospodyni zechce zmienić firankę w sukienkę, będzie mogła to uczynić, dzięki możliwości przeprogramowania samo replikujących przedmiotów.
Nowe możliwości replikacji, mogą także stwarzać zagrożenia dla Planety. Istnieje możliwość zniszczenia całej planety, gdy samo replikowalny przedmiot, nie będzie potrafił się zatrzymać i skonsumuje całe zasoby świata, bez zatrzymania będzie się replikować aż przetworzy cały dostępną materie oraz energię planty. Jak określają to teoretycznie naukowcy, może to nastąpić w około 3 godziny.
Samo replikujące przedmioty wpłyną na Ziemię w bardzo szerokim zakresie, zmiana będzie gigantyczna. Dla przykładu, wpłynie to na transport, nie będzie się przewozić przedmiotów, zamiast tego przesyłać się będzie programy, które będą niezbędne do wyprodukowania na miejscu przedmiotu. Znikną wszystkie zawody oparte na naprawie, np. zepsuty samochód w trasie samodzielnie się naprawi. Zaniknie seryjna produkcja ubrań czy rowerów, każdy klient będzie miał indywidualny model utworzony na jego potrzeby w jego mieszkaniu. Prace budowlane będą zbędę, każdy będzie mógł wybudować i przemeblować, mieszkanie. Zmienić rozmiary pomieszczeń i kształty dzięki przeprogramowaniu materii. Mosty będą się same budować i przemieszczać w zależności od natężenia ruchu ulicznego. Zniknie gospodarka odpadami, 99% śmieci nie będzie, gdyż opakowania, wraki samochodów, stare buty, będą się przeprogramowywać w inne przedmioty aby posłużyć dalej.
Zmianie ulegnie także wojna. Nie będzie potrzebne strzelanie pociskami wybuchowymi. Zamiast tego,