Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

Nowa Wspaniała Planeta Ziemia

Tomasz J. Kalinowski

Followers
Plays
Nowa Wspaniała Planeta Ziemia
17 min2019 JAN 7
Play Episode
Comments
title

Details


2040 Większość zwierząt i roślin jest martwa. Część Ziemian żyje poza Planetą, a zdecydowana większość czeka śmierć na jej powierzchni.
Lata pięćdziesiąte są uważane przez naukowców, za czas przełomowy w historii ostatnich 10 tysięcy lat. Co takiego wydarzyło się w tamtym czasie?
Dr Young-Hai Chi z uniwersytetu w Oksfordzie informuje, że stężenie gazów cieplarnianych zaczęło gwałtownie rosnąć. Jeżeli słuchasz tego podcastu wyobraź sobie wykres, który przez tysiące lat jest niemalże linią poziomą, by około roku pięćdziesiątego pnie się pionowo w górę.
Doktor Young wysuwa hipotezę opartą na raporcie klimatycznym IPCC z rokum 2007, że Planeta Ziemia gwałtownie zmierza do zagłady klimatycznej. Taki oto wniosek przedstawił zgromadzonym uczestnikom podczas konferencji AMMACH, która odbyła się w roku 2012.
Od czasu kiedy w osiemnastym wieku, epoka przemysłowa zaczęła produkować gazy cieplarniane ich ilość stale rosła. Ale to dopiero po II wojnie światowej, koncentracja zaczęła rosnąć w gwałtownym tempie. Wzrostowi towarzyszy zwiększanie się globalnej temperatury na Planecie Ziemia. Powoduje to topnienie lodowców na kołach podbiegunowych. Lodowce, stanowią swego rodzaju ekran, który odpija promieniowanie UV. Razem z topnieniem pokrywy lodowej, nie tylko będzie podwyższać się poziom oceanów ale ilość odbitego promieniowania będzie się zmniejszać, co będzie przyspieszać jeszcze topnienie. Nastąpi potworna reakcja łańcuchowa, której już nie można zatrzymać.
Obecne stężenie gazów wynosi około 400 PPM. A spodziewany Tipping Point dla planety to 450 PPM. Tutaj muszę przerwać na moment i wyjaśnić czym jest ten Tipping Point. Jest to ilość stężenia gazów cieplarnianych, po której przekroczeniu, ekosystem Planety Ziemia stanie się niestabilny. Rozumiemy to jako powstanie powodzi, fal tsunami, suszy, wyginięcia całych gatunków zwierząt oraz roślin, po przerwaniu łańcuchów pokarmowych. Tipping point jest punktem gdy Planeta rozpoczyna proces zniszczenia wszelkiego życia na swojej powierzchni. Dr Young obliczył, że przy obecnym pionowym wzroście stężenia gazów cieplarnianych, wartość 450 PPM zostanie osiągnięta już przed rokiem 2040-tym.
Czy to koniec wszelkich złych wiadomości? Niestety nie, czeka nas jeszcze kolejna, gorsza prognoza. Zagłada Ziemi, może nastąpić znacznie wcześniej, gdyż zapomnieliśmy o tak zwanej wiecznej zmarzlinie.
Nie wszyscy słuchacze tego podcastu wiedzą, że w dalekich i zimnych obszarach Kanady, czy Syberii, znajduje się obszar zwany wieczną zmarzliną. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że od ostatniej epoki lodowcowej około 11 tysięcy lat temu nigdy nie stopniał. Obecnie topnieje już od roku 2001. Na pewno słuchając tego nie zdajesz sobie sprawy z powagi tej sytuacji, ale każdy klimatolog w tym momencie jest blady jak ściana. Tykająca bomba środowiskowa już odmierza czas.
Wieczna zmarzlina zawiera szacunkowo 16 miliardów ton metanu. Zmarzlina topiąc się uwolni do atmosfery uwięziony gaz. Metan jest 23 razy bardziej szkodliwy dla atmosfery niż obecne gazy cieplarniane. Skróci czas potrzebny do osiągnięcia Tipping Point trzykrotnie. Co oznacza, że być może zagłada Planety nie nastąpi w 2040 ale o 15 lat wcześniej. Proces podwyższania globalnej temperatury atmosfery przyspieszy. Już około 2025 Planeta przekroczy punkt bez powrotu, Tipping Point.
Decydenci światowi, wiedzą o nadchodzącej katastrofie ekologicznej, zwołują konferencje klimatyczne, aby tylko wymienić : 1997 Kioto Protokół klimatyczny, 2016 Paryskie Porozumienie klimatyczne, 2018 Katowicka Konferencja klimatyczna. Wszystkie konferencje, postulowały redukcje emisji CO2. Tymczasem, emisja stale rośnie.
Dr Yung ma na to odpowiedz. Nie potrafimy zmienić polityki i ekonomii nastawionej na ciągły wzrost zysków. Nie chcemy zastąpić jej w ekonomie pro środowiskową. Uratowanie Planety Ziemia leży w rękach każdego człowieka na planecie, który zacznie podejmować decyzje przede wszystkim dobre dla Planety,