title

Utvecklingspodden - kittlande samtal om skolutveckling

Utvecklingsstöd vid Barn och ungdomsförvaltningen

0
Followers
0
Plays
Utvecklingspodden - kittlande samtal om skolutveckling

Utvecklingspodden - kittlande samtal om skolutveckling

Utvecklingsstöd vid Barn och ungdomsförvaltningen

0
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

I samtal synliggörs olika insatser och arbeten för att skapa den bästa tänkbara lärmiljön för barn och elever i våra förskolor och skolor. Utvecklingspodden produceras av enheten utvecklingsstöd vid Buf, barn och ungdomsförvaltningen i Karlstad.

Latest Episodes

Trivsel och full fart på Västerstrandsskolans raster – #65

Rast! Alla har vi väl en egen bild av vad det innebär på en skola men få tänker sig nog vad vi möter på Västerstrandsskolan en fredagsförmiddag i oktober. Alla (!) ute på konstgräsplanen i full aktivitet i en mängd olika aktiviteter, skratt, hejarrop och dans till musiken som hörs över hela skolgården. Hur har de lyckats med det här?` I dagens kittlande samtal möter vi Tino Skovlund, som tillsammans med Magnus Johansson, samordnar en rastverksamhet med rörelse, lek, trygghet och gemenskap. Elever turas om att dela ut bollar, klubbor, filtar, styltor och andra prylar att aktiviera sig med om […]

28 MIN2018 OCT 16
Comments
Trivsel och full fart på Västerstrandsskolans raster – #65

eTwinnning för stora och små (projekt) i Europa – #64

Att genomföra projekt med skolor i Europa inte behöver vara stort och krångligt. Att tillsammans med eleverna få kontakt och utbyte med andra är enkelt och mycket roligt, berättar Anna Niklasson, vår eTwinningambasadör. eTwinning är en gratisresurs som erbjuder Europas lärare ett online-nätverk, där en eller flera partner genomför pedagogiska samarbeten. Digitala arbetssätt är central och blir en naturlig del av undervisningen. Efter registrering på eTwinningportalen, etwinning.netfinns massor av projektförslag att ta del av och kanske ansluta till. I detta poddavsnitt får vi höra mer om eTwinning och Anna ger råd på hur du kan börja, vad som är klokt […]

22 MIN2018 SEP 17
Comments
eTwinnning för stora och små (projekt) i Europa – #64

Samtal om lärmiljöer och arbetsmiljö – #63

Personalen på Karlstads förskolor samlades för en gemensam kickoff på CCC i mitten av augusti. Vi träffar tre förskollärare för att prata om lärmiljöer och arbetsmiljö, som var dagens tema. Medverkande i programmet från vänster: Marcus Juberg – Dirigentens förskola, Kajsa Andersson – Daggkåpans förskola, Emmy Sollien – Skåre förskola. Programledare var Tobias Berger, Pedagog Värmland.

16 MIN2018 AUG 21
Comments
Samtal om lärmiljöer och arbetsmiljö – #63

Tydliggörande pedagogik – #62

Att fortsätta göra som vi alltid gjort ellerplocka upp spegeln och fundera på vad barnen uppfattar av det vi säger och gör, att lära sig nya verktyg för att skapa goda relation och entrygg, lärorik och utmanande lärmiljö. Det är något av det dagens samtal handlar om när vi möter Miriam Cedervad, Zakrisdals förskola, och Annika Andersson från Jakobsbergsskogens förskola. I projektform skapar dessa förskolor tillsammans med Vitsippans förskola, en egen utbildning inom det vida begreppettydliggörande pedagogik. Programledare är Ola Henningsson

25 MIN2017 FEB 20
Comments
Tydliggörande pedagogik – #62

Bokbryggan fyller 30 år! – #61

Att främja barns språk via barnlitteratur och skapande verksamhet ärBokbryggans syfte. Samtidigt ges pedagogerna inspiration och stöd för att arbeta med den årliga boken ur flera olika perspektiv. Christina Neu, barnboksbibliotekarie och Annette Carlsson, samordnare vid Buf för Bokbrygan berättar här om arbetet som når och har nått så många genom åren.Med tiden har verksamheten delats upp på Lilla bokbryggan, för 1-4 åringar, och Stora bokbryggan som vänder sig till 5-8 åringar. Erbjudande går ut till både kommunal- och enskild verksamhet och de som väljer att följa med på äventyret får utöver tillgång till årets boken även inspirationskvällar, författarbesök ochett […]

22 MIN2017 JAN 30
Comments
Bokbryggan fyller 30 år! – #61

Digitaliseringens möjligheter, del 2 – #60

Halvvägs in i projektetDigitaliseringens möjligheter träffar vi lärarna Sofie Nilsson och Nina Widoff samt rektor Amelie Wahlströmi ett samtal om vad goda digitalaförutsättningar innebär för lärarna och för eleverna. Resan skulle kort kunna beskrivas som ”från teknik tilllärande” där de idag fokuserar på att skapa en god lärmiljö anpassad för gruppen, inte på plattor, datorer, interaktiva tavlor och digitala läromedel i sig.Men att hitta digitala verktyg för specifika syften och att lära sigdem tar tid. Det kollegiala lärandet är därför centralt samt hur detta kan organiseras. Det kräver tid att vägleda, tipsa, lära och samtala om hur olika digitala verktyg […]

25 MIN2017 JAN 9
Comments
Digitaliseringens möjligheter, del 2 – #60

Vad säger vi till föräldrarna om barnen? Inte det vi tror att vi gör. #59

På Jakobsbergsskogens förskolauppmärksammade personalen att föräldraenkäten, KBU, visade på skillnader i hur föräldrar till pojkar och flickor uppfattade informationenom vad som hänt under dagen. Här får vi höra AnnikaAndersson, på avdelningen Hallonet, berätta om hur ett grundligt arbete med likabehandlingsplanen. Personalen upptäckte nämligen att de inte gjorde så som de trodde att de gjorde, attdet korta mötet med föräldrar vid hämtning behövde förbättras. Lyssna till hur de gjorde upptäckter både när det gällde hur informationen gavsoch om hur de kunde synliggöra vad som egentligen skedde. Programledare är Annette Carlsson, genuspedagog och Ola Henningsson, verksamhetsutvecklare.

20 MIN2016 DEC 19
Comments
Vad säger vi till föräldrarna om barnen? Inte det vi tror att vi gör. #59

Att få chansen att lära sig ta ansvar – elever i åk 9, Ventus #58

Härmöter vi de oerhört medvetna eleverna Elin, Agnes och Viktor som berättar om hur de upplever och ser på skola och lärande i arbetslaget Ventus vid Norrstrandsskolan. De berättar om hur de får träna sig att, och ta eget ansvar, vad som gör en skola riktgt bra och om att ha idrott varje dag. Det senare handlar om Friskus, ett beforskat projekt tillsammans med sin idrottslärare. Programledare är Ola Henningsson.

25 MIN2016 DEC 12
Comments
Att få chansen att lära sig ta ansvar – elever i åk 9, Ventus #58

Ämnesövergripande, skolan som en helhet hos Ventus – #57

Arbetslaget Ventus på Norrstrandsskolan utmanar eleverna och ger dem möjlighet att ta ansvar för sitt lärande.I dagens samtal hör vi Thomas Eriksson, Erika Gavling, Katrin Wrange och Sara von Wachenfeldt berätta om hur de försöker samarbeta så mycket som går för att ge eleverna en bra helhet och som en del i det har de varje termin ämnesövergripande temaarbeten. Men även i veckoplaneringen av elevernas arbetsuppgifter märks deras syn på skolan och lärande. Vi kommer i tre avsnitt att möta lärare och elever i Ventus och samtala omderas syn på skolan och lärande. I detta det första avsnittet möter vi […]

25 MIN2016 DEC 5
Comments
Ämnesövergripande, skolan som en helhet hos Ventus – #57

När Skolinspektionen kommer på besök #56

Från ”Oj!” till ”Jo!”. Rektor Rune Jakobsson och förstelärare Marit Norlund berättar här om Kvarnbergsskolans resa från beskedet att de skulle inspekteras till det att rapporten kom.Som en av 34 utvalda skolor 2015 genomfördes en granskning av undervisningen i svenska och svenska som andra språk i årskurserna 4-6. Nu så här i efterhand är de tacksamma för att de fått ett erkännande för kvalitén och hjälp med fokusering på svenskämnet samt dialogen om detta på skolan. Samtidigt kan de tänka tillbaka på klassrumsbesöken och le med tanke på att de, självklart, genomförs i den vardag som skolan lever i. Alla […]

20 MIN2016 NOV 28
Comments
När Skolinspektionen kommer på besök #56

Latest Episodes

Trivsel och full fart på Västerstrandsskolans raster – #65

Rast! Alla har vi väl en egen bild av vad det innebär på en skola men få tänker sig nog vad vi möter på Västerstrandsskolan en fredagsförmiddag i oktober. Alla (!) ute på konstgräsplanen i full aktivitet i en mängd olika aktiviteter, skratt, hejarrop och dans till musiken som hörs över hela skolgården. Hur har de lyckats med det här?` I dagens kittlande samtal möter vi Tino Skovlund, som tillsammans med Magnus Johansson, samordnar en rastverksamhet med rörelse, lek, trygghet och gemenskap. Elever turas om att dela ut bollar, klubbor, filtar, styltor och andra prylar att aktiviera sig med om […]

28 MIN2018 OCT 16
Comments
Trivsel och full fart på Västerstrandsskolans raster – #65

eTwinnning för stora och små (projekt) i Europa – #64

Att genomföra projekt med skolor i Europa inte behöver vara stort och krångligt. Att tillsammans med eleverna få kontakt och utbyte med andra är enkelt och mycket roligt, berättar Anna Niklasson, vår eTwinningambasadör. eTwinning är en gratisresurs som erbjuder Europas lärare ett online-nätverk, där en eller flera partner genomför pedagogiska samarbeten. Digitala arbetssätt är central och blir en naturlig del av undervisningen. Efter registrering på eTwinningportalen, etwinning.netfinns massor av projektförslag att ta del av och kanske ansluta till. I detta poddavsnitt får vi höra mer om eTwinning och Anna ger råd på hur du kan börja, vad som är klokt […]

22 MIN2018 SEP 17
Comments
eTwinnning för stora och små (projekt) i Europa – #64

Samtal om lärmiljöer och arbetsmiljö – #63

Personalen på Karlstads förskolor samlades för en gemensam kickoff på CCC i mitten av augusti. Vi träffar tre förskollärare för att prata om lärmiljöer och arbetsmiljö, som var dagens tema. Medverkande i programmet från vänster: Marcus Juberg – Dirigentens förskola, Kajsa Andersson – Daggkåpans förskola, Emmy Sollien – Skåre förskola. Programledare var Tobias Berger, Pedagog Värmland.

16 MIN2018 AUG 21
Comments
Samtal om lärmiljöer och arbetsmiljö – #63

Tydliggörande pedagogik – #62

Att fortsätta göra som vi alltid gjort ellerplocka upp spegeln och fundera på vad barnen uppfattar av det vi säger och gör, att lära sig nya verktyg för att skapa goda relation och entrygg, lärorik och utmanande lärmiljö. Det är något av det dagens samtal handlar om när vi möter Miriam Cedervad, Zakrisdals förskola, och Annika Andersson från Jakobsbergsskogens förskola. I projektform skapar dessa förskolor tillsammans med Vitsippans förskola, en egen utbildning inom det vida begreppettydliggörande pedagogik. Programledare är Ola Henningsson

25 MIN2017 FEB 20
Comments
Tydliggörande pedagogik – #62

Bokbryggan fyller 30 år! – #61

Att främja barns språk via barnlitteratur och skapande verksamhet ärBokbryggans syfte. Samtidigt ges pedagogerna inspiration och stöd för att arbeta med den årliga boken ur flera olika perspektiv. Christina Neu, barnboksbibliotekarie och Annette Carlsson, samordnare vid Buf för Bokbrygan berättar här om arbetet som når och har nått så många genom åren.Med tiden har verksamheten delats upp på Lilla bokbryggan, för 1-4 åringar, och Stora bokbryggan som vänder sig till 5-8 åringar. Erbjudande går ut till både kommunal- och enskild verksamhet och de som väljer att följa med på äventyret får utöver tillgång till årets boken även inspirationskvällar, författarbesök ochett […]

22 MIN2017 JAN 30
Comments
Bokbryggan fyller 30 år! – #61

Digitaliseringens möjligheter, del 2 – #60

Halvvägs in i projektetDigitaliseringens möjligheter träffar vi lärarna Sofie Nilsson och Nina Widoff samt rektor Amelie Wahlströmi ett samtal om vad goda digitalaförutsättningar innebär för lärarna och för eleverna. Resan skulle kort kunna beskrivas som ”från teknik tilllärande” där de idag fokuserar på att skapa en god lärmiljö anpassad för gruppen, inte på plattor, datorer, interaktiva tavlor och digitala läromedel i sig.Men att hitta digitala verktyg för specifika syften och att lära sigdem tar tid. Det kollegiala lärandet är därför centralt samt hur detta kan organiseras. Det kräver tid att vägleda, tipsa, lära och samtala om hur olika digitala verktyg […]

25 MIN2017 JAN 9
Comments
Digitaliseringens möjligheter, del 2 – #60

Vad säger vi till föräldrarna om barnen? Inte det vi tror att vi gör. #59

På Jakobsbergsskogens förskolauppmärksammade personalen att föräldraenkäten, KBU, visade på skillnader i hur föräldrar till pojkar och flickor uppfattade informationenom vad som hänt under dagen. Här får vi höra AnnikaAndersson, på avdelningen Hallonet, berätta om hur ett grundligt arbete med likabehandlingsplanen. Personalen upptäckte nämligen att de inte gjorde så som de trodde att de gjorde, attdet korta mötet med föräldrar vid hämtning behövde förbättras. Lyssna till hur de gjorde upptäckter både när det gällde hur informationen gavsoch om hur de kunde synliggöra vad som egentligen skedde. Programledare är Annette Carlsson, genuspedagog och Ola Henningsson, verksamhetsutvecklare.

20 MIN2016 DEC 19
Comments
Vad säger vi till föräldrarna om barnen? Inte det vi tror att vi gör. #59

Att få chansen att lära sig ta ansvar – elever i åk 9, Ventus #58

Härmöter vi de oerhört medvetna eleverna Elin, Agnes och Viktor som berättar om hur de upplever och ser på skola och lärande i arbetslaget Ventus vid Norrstrandsskolan. De berättar om hur de får träna sig att, och ta eget ansvar, vad som gör en skola riktgt bra och om att ha idrott varje dag. Det senare handlar om Friskus, ett beforskat projekt tillsammans med sin idrottslärare. Programledare är Ola Henningsson.

25 MIN2016 DEC 12
Comments
Att få chansen att lära sig ta ansvar – elever i åk 9, Ventus #58

Ämnesövergripande, skolan som en helhet hos Ventus – #57

Arbetslaget Ventus på Norrstrandsskolan utmanar eleverna och ger dem möjlighet att ta ansvar för sitt lärande.I dagens samtal hör vi Thomas Eriksson, Erika Gavling, Katrin Wrange och Sara von Wachenfeldt berätta om hur de försöker samarbeta så mycket som går för att ge eleverna en bra helhet och som en del i det har de varje termin ämnesövergripande temaarbeten. Men även i veckoplaneringen av elevernas arbetsuppgifter märks deras syn på skolan och lärande. Vi kommer i tre avsnitt att möta lärare och elever i Ventus och samtala omderas syn på skolan och lärande. I detta det första avsnittet möter vi […]

25 MIN2016 DEC 5
Comments
Ämnesövergripande, skolan som en helhet hos Ventus – #57

När Skolinspektionen kommer på besök #56

Från ”Oj!” till ”Jo!”. Rektor Rune Jakobsson och förstelärare Marit Norlund berättar här om Kvarnbergsskolans resa från beskedet att de skulle inspekteras till det att rapporten kom.Som en av 34 utvalda skolor 2015 genomfördes en granskning av undervisningen i svenska och svenska som andra språk i årskurserna 4-6. Nu så här i efterhand är de tacksamma för att de fått ett erkännande för kvalitén och hjälp med fokusering på svenskämnet samt dialogen om detta på skolan. Samtidigt kan de tänka tillbaka på klassrumsbesöken och le med tanke på att de, självklart, genomförs i den vardag som skolan lever i. Alla […]

20 MIN2016 NOV 28
Comments
När Skolinspektionen kommer på besök #56
hmly
himalayaプレミアムへようこそ聴き放題のオーディオブックをお楽しみください。