title

Mitt Lantbruk

Länsförsäkringar Skåne

Followers
Plays
Mitt Lantbruk
28 minJAN 29
Play Episode
Comments
title

Details

I årets första avsnitt av Mitt lantbruk tittar vi tillbaka på hur lantbruksåret 2020 såg ut. Hur påverkades lantbruket av coronapandemin, hur mycket blev sått vid höstsådden och hur gick det för djurproduktionen. De och mycket annat pratar Peter Birch-Iensen om med sina gäster Axel Lundberg, ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Skåne, Camilla Persson från Lantmännen och Mattias Espert som driver en smågrisproduktion.