title

องค์ประกอบของมนุษย์ ที่ต้องเอาใจใส่

ซุฟอัม อุษมาน

0
Followers
0
Plays
องค์ประกอบของมนุษย์ ที่ต้องเอาใจใส่

องค์ประกอบของมนุษย์ ที่ต้องเอาใจใส่

ซุฟอัม อุษมาน

0
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

คุฏบะฮฺ ว่าด้วยองค์ประกอบของมนุษย์ทั้งสามด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านสติปัญญา และด้านจิตวิญญาณ ซึ่งต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญตามเป้าประสงค์ของอิสลาม เพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ มีชีวิตอย่างสันติสุขในโลกนี้และโลกหน้า

success toast
Welcome to Himalaya LearningClick below to download our app for better listening experience.Download App