Hiamalya-The podcast Player

4.8K Ratings
Open in app
title

宝宝巴士·国学儿歌 | 唐诗三百首

宝宝巴士

115
Followers
4.9K
Plays
宝宝巴士·国学儿歌 | 唐诗三百首

宝宝巴士·国学儿歌 | 唐诗三百首

宝宝巴士

115
Followers
4.9K
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

和奇奇妙妙一起唱国学儿歌——让宝宝快乐启蒙!国学唱出来,好听又好记!让宝贝在潜移默化中记住唐诗、宋词、汉乐府、三字经等国学经典,和奇奇妙妙一起唱国学儿歌,领略经典的魅力! 


* 古诗词儿歌:有唐诗、宋词、汉乐府,涵盖了小学必背古诗词,从简单到复杂,从五言到七言,童音吟唱三遍+童音诵读一遍,让宝贝爱上古诗词! 

* 三字经儿歌:奇奇和妙妙把《三字经》唱出来,非常适合低幼小朋友识记。小朋友不用刻意背诵,优美的音乐,稚嫩的童音,作为磨耳朵内容就很好。

* 弟子规儿歌:奇奇和妙妙把《弟子规》唱出来,刚刚上线,期待喜欢。

和奇奇妙妙一起唱国学儿歌——让宝宝快乐启蒙!

国学唱出来,好听又好记!让宝贝在潜移默化中记住唐诗、宋词、汉乐府、三字经等国学经典,和奇奇妙妙一起唱国学儿歌,领略经典的魅力! 


* 古诗词儿歌:有唐诗、宋词、汉乐府,涵盖了小学必背古诗词,从简单到复杂,从五言到七言,童音吟唱三遍+童音诵读一遍,让宝贝爱上古诗词! 

* 三字经儿歌:奇奇和妙妙把《三字经》唱出来,非常适合低幼小朋友识记。小朋友不用刻意背诵,优美的音乐,稚嫩的童音,作为磨耳朵内容就很好。

* 弟子规儿歌:奇奇和妙妙把《弟子规》唱出来,刚刚上线,期待喜欢。

* 千字文儿歌:奇奇和妙妙把《千字文》唱出来,还在制作中,敬请期待。


几百首精心制作的国学儿歌,每日持续更新中!希望宝宝在国学儿歌中磨耳朵,对国学经典产生兴趣。


       宝宝巴士(BabyBus)是专注0-8岁儿童启蒙教育的移动互联网早教品牌,历经8年产品研发,已经为全球超过4亿的家庭用户提供一站式教养方案。 现在,宝宝巴士带着儿歌和好故事来了!我们希望让孩子暂时离开电视和游戏,回到充满想象力和创造力的声音世界,让孩子在儿歌故事中享受童年,和爸爸妈妈一起,共度美好的亲子时光。

       宝宝巴士,快乐启蒙!

Latest Episodes

新【抒情】《登科后》唐·孟郊-春风得意马蹄疾,一日看尽长安花【宝宝巴士国学儿歌】

《登科后》 唐·孟郊 昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。 春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。 【拼音版】 《dēng kē hòu》 《登科后》 táng · mèng jiāo [唐] 孟郊 xī rì wò chuò bù zú kuā 昔日龌龊不足夸, jīn zhāo fàng dàng sī wú yá 今朝放荡思无涯。 chūn fēng dé yì mǎ tí jí 春风得意马蹄疾, yí rì kàn jìn cháng ān huā 一日看尽长安花。 译文:过去的穷困日子再也不足一提,今天我金榜题名,心花怒放。我骑上马儿奔驰在春风里,在一天之内看遍了长安城所有的花。

1 MIN3 d ago
Comments
新【抒情】《登科后》唐·孟郊-春风得意马蹄疾,一日看尽长安花【宝宝巴士国学儿歌】

新【写人】《少年行》唐·王维-新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年【宝宝巴士国学儿歌】

《少年行》其一 唐·王维 新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年。 相逢意气为君饮,系马高楼垂柳边。 【拼音版】 《shào nián xíng》 《少年行》其一 táng · wáng wéi [唐] 王维 xīn fēng měi jiǔ dǒu shí qiān 新丰美酒斗十千, xián yáng yóu xiá duō shào nián 咸阳游侠多少年。 xiāng féng yì qì wèi jūn yǐn 相逢意气为君饮, xì mǎ gāo lóu chuí liǔ biān 系马高楼垂柳边。 译文:新丰镇出产的美酒一斗价值十千钱,咸阳城里少年游侠云集。他们遇见知己情意相投,便开怀畅饮,马儿就拴在酒楼下的垂柳边。

1 MIN5 d ago
Comments
新【写人】《少年行》唐·王维-新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年【宝宝巴士国学儿歌】

新【古诗里的动物】《咏鹅》+《蜂》+《马诗》【宝宝巴士国学儿歌】

《咏鹅》 唐·骆宾王 鹅鹅鹅,曲项向天歌。 白毛浮绿水,红掌拨清波。 《蜂》 唐·罗隐 不论平地与山尖,无限风光尽被占。 采得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜? 《马诗》其五 唐·李贺 大漠沙如雪,燕山月似钩。 何当金络脑,快走踏清秋。

1 MIN6 d ago
Comments
新【古诗里的动物】《咏鹅》+《蜂》+《马诗》【宝宝巴士国学儿歌】

《早春呈水部张十八员外》唐·韩愈- 天街小雨润如酥【宝宝巴士国学儿歌】

1 MIN2018 OCT 18
Comments
《早春呈水部张十八员外》唐·韩愈- 天街小雨润如酥【宝宝巴士国学儿歌】

《春日》宋·朱熹-等闲识得东风面,万紫千红总是春【宝宝巴士国学儿歌】

1 MIN2018 SEP 10
Comments
《春日》宋·朱熹-等闲识得东风面,万紫千红总是春【宝宝巴士国学儿歌】

《晚春》-唐诗-韩愈-草树知春不久归,百般红紫斗芳菲【宝宝巴士国学儿歌】

1 MIN2018 NOV 20
Comments
《晚春》-唐诗-韩愈-草树知春不久归,百般红紫斗芳菲【宝宝巴士国学儿歌】

《惠崇春江晓景》宋·苏轼- 竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知【宝宝巴士国学儿歌】

1 MIN2018 OCT 17
Comments
《惠崇春江晓景》宋·苏轼- 竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知【宝宝巴士国学儿歌】

《咏柳》唐·贺知章-不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀【宝宝巴士国学儿歌】

1 MIN2018 OCT 6
Comments
《咏柳》唐·贺知章-不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀【宝宝巴士国学儿歌】

《江南春》唐·杜牧-南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中【宝宝巴士国学儿歌】

1 MIN2018 OCT 16
Comments
《江南春》唐·杜牧-南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中【宝宝巴士国学儿歌】

《春夜喜雨》唐·杜甫- 好雨知时节,当春乃发生【宝宝巴士国学儿歌】

1 MIN2018 NOV 8
Comments
《春夜喜雨》唐·杜甫- 好雨知时节,当春乃发生【宝宝巴士国学儿歌】

Latest Episodes

新【抒情】《登科后》唐·孟郊-春风得意马蹄疾,一日看尽长安花【宝宝巴士国学儿歌】

《登科后》 唐·孟郊 昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。 春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。 【拼音版】 《dēng kē hòu》 《登科后》 táng · mèng jiāo [唐] 孟郊 xī rì wò chuò bù zú kuā 昔日龌龊不足夸, jīn zhāo fàng dàng sī wú yá 今朝放荡思无涯。 chūn fēng dé yì mǎ tí jí 春风得意马蹄疾, yí rì kàn jìn cháng ān huā 一日看尽长安花。 译文:过去的穷困日子再也不足一提,今天我金榜题名,心花怒放。我骑上马儿奔驰在春风里,在一天之内看遍了长安城所有的花。

1 MIN3 d ago
Comments
新【抒情】《登科后》唐·孟郊-春风得意马蹄疾,一日看尽长安花【宝宝巴士国学儿歌】

新【写人】《少年行》唐·王维-新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年【宝宝巴士国学儿歌】

《少年行》其一 唐·王维 新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年。 相逢意气为君饮,系马高楼垂柳边。 【拼音版】 《shào nián xíng》 《少年行》其一 táng · wáng wéi [唐] 王维 xīn fēng měi jiǔ dǒu shí qiān 新丰美酒斗十千, xián yáng yóu xiá duō shào nián 咸阳游侠多少年。 xiāng féng yì qì wèi jūn yǐn 相逢意气为君饮, xì mǎ gāo lóu chuí liǔ biān 系马高楼垂柳边。 译文:新丰镇出产的美酒一斗价值十千钱,咸阳城里少年游侠云集。他们遇见知己情意相投,便开怀畅饮,马儿就拴在酒楼下的垂柳边。

1 MIN5 d ago
Comments
新【写人】《少年行》唐·王维-新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年【宝宝巴士国学儿歌】

新【古诗里的动物】《咏鹅》+《蜂》+《马诗》【宝宝巴士国学儿歌】

《咏鹅》 唐·骆宾王 鹅鹅鹅,曲项向天歌。 白毛浮绿水,红掌拨清波。 《蜂》 唐·罗隐 不论平地与山尖,无限风光尽被占。 采得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜? 《马诗》其五 唐·李贺 大漠沙如雪,燕山月似钩。 何当金络脑,快走踏清秋。

1 MIN6 d ago
Comments
新【古诗里的动物】《咏鹅》+《蜂》+《马诗》【宝宝巴士国学儿歌】

《早春呈水部张十八员外》唐·韩愈- 天街小雨润如酥【宝宝巴士国学儿歌】

1 MIN2018 OCT 18
Comments
《早春呈水部张十八员外》唐·韩愈- 天街小雨润如酥【宝宝巴士国学儿歌】

《春日》宋·朱熹-等闲识得东风面,万紫千红总是春【宝宝巴士国学儿歌】

1 MIN2018 SEP 10
Comments
《春日》宋·朱熹-等闲识得东风面,万紫千红总是春【宝宝巴士国学儿歌】

《晚春》-唐诗-韩愈-草树知春不久归,百般红紫斗芳菲【宝宝巴士国学儿歌】

1 MIN2018 NOV 20
Comments
《晚春》-唐诗-韩愈-草树知春不久归,百般红紫斗芳菲【宝宝巴士国学儿歌】

《惠崇春江晓景》宋·苏轼- 竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知【宝宝巴士国学儿歌】

1 MIN2018 OCT 17
Comments
《惠崇春江晓景》宋·苏轼- 竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知【宝宝巴士国学儿歌】

《咏柳》唐·贺知章-不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀【宝宝巴士国学儿歌】

1 MIN2018 OCT 6
Comments
《咏柳》唐·贺知章-不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀【宝宝巴士国学儿歌】

《江南春》唐·杜牧-南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中【宝宝巴士国学儿歌】

1 MIN2018 OCT 16
Comments
《江南春》唐·杜牧-南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中【宝宝巴士国学儿歌】

《春夜喜雨》唐·杜甫- 好雨知时节,当春乃发生【宝宝巴士国学儿歌】

1 MIN2018 NOV 8
Comments
《春夜喜雨》唐·杜甫- 好雨知时节,当春乃发生【宝宝巴士国学儿歌】
hmly
Welcome to Himalaya Premium