Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

Radio Sweden Farsi/Dari رادیو سوئد / رادیوی سویدن

Sveriges Radio

3
Followers
2
Plays
Radio Sweden Farsi/Dari رادیو سوئد / رادیوی سویدن

Radio Sweden Farsi/Dari رادیو سوئد / رادیوی سویدن

Sveriges Radio

3
Followers
2
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدنAnsvarig utgivare: Klas Wolf-Watz

Latest Episodes

نگرانی‌ها از تاخیر آزمایش کرونا در خانه‌های سالمندان، تعطیلات پائیزی فشار روحی بر برخی از کودکان و صعود سویدن به جام بانوان ملت های اروپا

|

2 min20 h ago
Comments
نگرانی‌ها از تاخیر آزمایش کرونا در خانه‌های سالمندان، تعطیلات پائیزی فشار روحی بر برخی از کودکان و صعود سویدن به جام بانوان ملت های اروپا

انتقاد دولت از پیشنهاد اتحادیه اروپا در باره حداقل دستمزد، وضع محدودیت در اسکونه، نگرانیها از عدم عملی شدن محدودیتها در اوپسالا

|

2 min1 d ago
Comments
انتقاد دولت از پیشنهاد اتحادیه اروپا در باره حداقل دستمزد، وضع محدودیت در اسکونه، نگرانیها از عدم عملی شدن محدودیتها در اوپسالا

کشف شیوه تازه آلوده شدن به کرونا، آتش زدن تجهیزات محافظتی ذخایر اضطراری، نارضایتیها از ارائه خدمات اینترنتی و اعمار یک زندان جدید در کلمار

|

2 min2 d ago
Comments
کشف شیوه تازه آلوده شدن به کرونا، آتش زدن تجهیزات محافظتی ذخایر اضطراری، نارضایتیها از ارائه خدمات اینترنتی و اعمار یک زندان جدید در کلمار

انتظار طولانی پناهجویان سهمیهای برای ورود به سویدن؛ برگزاری امتحان کنکور؛ دادگاه مرد متهم به قتل دختر هفده سال و برد تیم ملی فوتبال بانوان

.

2 min5 d ago
Comments
انتظار طولانی پناهجویان سهمیهای برای ورود به سویدن؛ برگزاری امتحان کنکور؛ دادگاه مرد متهم به قتل دختر هفده سال و برد تیم ملی فوتبال بانوان

آمار جدید کرونا، نشست خبری وزیر امور اجتماعی؛ مهاجرت و جرایم دو موضوعی که بیشتر در رسانه ها بحث میشود و اخبار دیگر

.

2 min6 d ago
Comments
آمار جدید کرونا، نشست خبری وزیر امور اجتماعی؛ مهاجرت و جرایم دو موضوعی که بیشتر در رسانه ها بحث میشود و اخبار دیگر

سلامت روحی جوانان تازهوارد، ازبین رفتن محرمانه بودن کمک هزینه بیکاری، کاهش مراجعه به دندانپزشکان و ردیابی خریداران سکس از سوی پلیس

.

2 min1 w ago
Comments
سلامت روحی جوانان تازهوارد، ازبین رفتن محرمانه بودن کمک هزینه بیکاری، کاهش مراجعه به دندانپزشکان و ردیابی خریداران سکس از سوی پلیس

وضع محدودیتهای جدید برای دو هفته در اپسالا؛ دو شرکت مخابراتی چینی شامل فهرست سیاه شد؛ دولت در پی تصویب قانون موقت پاندمی است و اخبار دیگر

.

2 min1 w ago
Comments
وضع محدودیتهای جدید برای دو هفته در اپسالا؛ دو شرکت مخابراتی چینی شامل فهرست سیاه شد؛ دولت در پی تصویب قانون موقت پاندمی است و اخبار دیگر

هشدار در مورد بارش برف در برخی نقاط؛ انتظار میرود وضعیت بازارکار بهبود یابد؛ تقلب در حمل و نقل همگانی و فعالیت بزهگاران در شمال استکهلم

.

2 min1 w ago
Comments
هشدار در مورد بارش برف در برخی نقاط؛ انتظار میرود وضعیت بازارکار بهبود یابد؛ تقلب در حمل و نقل همگانی و فعالیت بزهگاران در شمال استکهلم

اضافه حقوق به خاطر کرونا، سخنان رهبر لیبرالها درباره ارتباط مناطق مسکونی و جرایم، شنود پلیس گستردهتر میشود، شمارش گوزنها در مناطق شمال

2 min1 w ago
Comments
اضافه حقوق به خاطر کرونا، سخنان رهبر لیبرالها درباره ارتباط مناطق مسکونی و جرایم، شنود پلیس گستردهتر میشود، شمارش گوزنها در مناطق شمال

افشای اظهارات نژادپرستانه حمید ظفر، ضعف در شناخت درد کودکان، هشدار کمبود مواد غذایی در زمان بحران، دزدیدی مورفین از بیمارستانی در اوپسالا

3 min1 w ago
Comments
افشای اظهارات نژادپرستانه حمید ظفر، ضعف در شناخت درد کودکان، هشدار کمبود مواد غذایی در زمان بحران، دزدیدی مورفین از بیمارستانی در اوپسالا

Latest Episodes

نگرانی‌ها از تاخیر آزمایش کرونا در خانه‌های سالمندان، تعطیلات پائیزی فشار روحی بر برخی از کودکان و صعود سویدن به جام بانوان ملت های اروپا

|

2 min20 h ago
Comments
نگرانی‌ها از تاخیر آزمایش کرونا در خانه‌های سالمندان، تعطیلات پائیزی فشار روحی بر برخی از کودکان و صعود سویدن به جام بانوان ملت های اروپا

انتقاد دولت از پیشنهاد اتحادیه اروپا در باره حداقل دستمزد، وضع محدودیت در اسکونه، نگرانیها از عدم عملی شدن محدودیتها در اوپسالا

|

2 min1 d ago
Comments
انتقاد دولت از پیشنهاد اتحادیه اروپا در باره حداقل دستمزد، وضع محدودیت در اسکونه، نگرانیها از عدم عملی شدن محدودیتها در اوپسالا

کشف شیوه تازه آلوده شدن به کرونا، آتش زدن تجهیزات محافظتی ذخایر اضطراری، نارضایتیها از ارائه خدمات اینترنتی و اعمار یک زندان جدید در کلمار

|

2 min2 d ago
Comments
کشف شیوه تازه آلوده شدن به کرونا، آتش زدن تجهیزات محافظتی ذخایر اضطراری، نارضایتیها از ارائه خدمات اینترنتی و اعمار یک زندان جدید در کلمار

انتظار طولانی پناهجویان سهمیهای برای ورود به سویدن؛ برگزاری امتحان کنکور؛ دادگاه مرد متهم به قتل دختر هفده سال و برد تیم ملی فوتبال بانوان

.

2 min5 d ago
Comments
انتظار طولانی پناهجویان سهمیهای برای ورود به سویدن؛ برگزاری امتحان کنکور؛ دادگاه مرد متهم به قتل دختر هفده سال و برد تیم ملی فوتبال بانوان

آمار جدید کرونا، نشست خبری وزیر امور اجتماعی؛ مهاجرت و جرایم دو موضوعی که بیشتر در رسانه ها بحث میشود و اخبار دیگر

.

2 min6 d ago
Comments
آمار جدید کرونا، نشست خبری وزیر امور اجتماعی؛ مهاجرت و جرایم دو موضوعی که بیشتر در رسانه ها بحث میشود و اخبار دیگر

سلامت روحی جوانان تازهوارد، ازبین رفتن محرمانه بودن کمک هزینه بیکاری، کاهش مراجعه به دندانپزشکان و ردیابی خریداران سکس از سوی پلیس

.

2 min1 w ago
Comments
سلامت روحی جوانان تازهوارد، ازبین رفتن محرمانه بودن کمک هزینه بیکاری، کاهش مراجعه به دندانپزشکان و ردیابی خریداران سکس از سوی پلیس

وضع محدودیتهای جدید برای دو هفته در اپسالا؛ دو شرکت مخابراتی چینی شامل فهرست سیاه شد؛ دولت در پی تصویب قانون موقت پاندمی است و اخبار دیگر

.

2 min1 w ago
Comments
وضع محدودیتهای جدید برای دو هفته در اپسالا؛ دو شرکت مخابراتی چینی شامل فهرست سیاه شد؛ دولت در پی تصویب قانون موقت پاندمی است و اخبار دیگر

هشدار در مورد بارش برف در برخی نقاط؛ انتظار میرود وضعیت بازارکار بهبود یابد؛ تقلب در حمل و نقل همگانی و فعالیت بزهگاران در شمال استکهلم

.

2 min1 w ago
Comments
هشدار در مورد بارش برف در برخی نقاط؛ انتظار میرود وضعیت بازارکار بهبود یابد؛ تقلب در حمل و نقل همگانی و فعالیت بزهگاران در شمال استکهلم

اضافه حقوق به خاطر کرونا، سخنان رهبر لیبرالها درباره ارتباط مناطق مسکونی و جرایم، شنود پلیس گستردهتر میشود، شمارش گوزنها در مناطق شمال

2 min1 w ago
Comments
اضافه حقوق به خاطر کرونا، سخنان رهبر لیبرالها درباره ارتباط مناطق مسکونی و جرایم، شنود پلیس گستردهتر میشود، شمارش گوزنها در مناطق شمال

افشای اظهارات نژادپرستانه حمید ظفر، ضعف در شناخت درد کودکان، هشدار کمبود مواد غذایی در زمان بحران، دزدیدی مورفین از بیمارستانی در اوپسالا

3 min1 w ago
Comments
افشای اظهارات نژادپرستانه حمید ظفر، ضعف در شناخت درد کودکان، هشدار کمبود مواد غذایی در زمان بحران، دزدیدی مورفین از بیمارستانی در اوپسالا
success toast
Welcome to Himalaya LearningClick below to download our app for better listening experience.Download App