Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

.týždeň podcast

.týždeň

Followers
Plays
.týždeň podcast
78 min2020 OCT 7
Play Episode
Comments
title

Details

Právo na prácu a na slobodnú voľbu povolania patrí medzi základné ľudské práva. Súčasťou týchto práv je aj právo nebyť diskriminovaný/á na základe nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia. V praxi však často dochádza k rozličnému zaobchádzaniu s potenciálnymi či súčasnými zamestnancami a zamestnankyňami na základe ich zdravotného stavu. Ako aktivizovať a zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím? Je možné aktivizovať a zamestnávať aj osoby so zdravotným postihnutím, ktorí žijú v inštitúciách? Ako im to pomôže začleniť sa do komunity? Kto im pomáha? Aké sú výhody a riziká zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím?
***
Hostia:

PaedDr. Michal Smetanka, zakladateľ sociálnych podnikov a zamestnávatel ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím

Danka Hroncová, človek so zdravotnym postihnutím. Väčšinu života prežila v zariadení sociálnych služieb, postupne sa jej vďaka adekvátnej podpore podarilo osamostatniť a dnes pracuje a žije nezávislý život

PhDr. Viera Záhorcová, PhD., expertka pre oblasť zamestnávania a aktivizácie projektu NP DI PTT predsedníčka Slovenskej únie podporovaného zamestnávania.