title

SNS Kunskap

SNS

Followers
Plays
SNS Kunskap
68 MIN2019 ABR. 4
Play Episode
Comments
title

Details

För tio år sedan pumpade Europas centralbanker och regeringar in tusentals miljarder i det ekonomiska systemet för att rädda bankerna. Så ska det inte gå till nästa gång krisen slår till. Det är i alla fall tanken med det nya ramverket som infördes i EU för tre år sedan. Men hur kommer ramverket att fungera i praktiken? Det diskuterar Bo Becker från Handelshögskolan, Hans Lindblad från Riksgälden och Louise Lundberg från kreditvärderingsinstitutet Moody’s.