title

The sweep fantasy - דה סוויפ פנטזי

the sweep

Followers
Plays
The sweep fantasy - דה סוויפ פנטזי
39 MIN2018 DEC 13
Play Episode
Comments
title

Details

סיכום ביניים לחודש דצמבר. בחרנו את שחקני ומאכזבי השבועיים האחרונים, שינויים שקרו בקבוצות והשפעת השינויים על שחקנים מבחינת פנטזי. דיברנו גם על שחקנים שהם רק שמות ולא באמת תורמים ועוד הרבה דברים טובים.צוות דה סוויפ פנטזיעומר טוןאביב כהןבן יפרח