title

Filosofiska rummet

Sveriges Radio

Followers
Plays
Filosofiska rummet
38 MIN2014 MAY. 25
Play Episode
Comments
title

Details

Om Europa är en berättelse: Hur lyder nästa kapitel? Lars Mogensen gästas av statsvetaren Anamaria Dutceac Segesten, Barbara Törnquist-Plewa som är professor i öst- och centraleuropastudier och Per Svensson, kulturjournalist på Sydsvenskan.

En blodig kontinent med en historia av folkmord, orättvisor och ojämlikhet, eller Upplysningens vagga och demokratins, frihetens och solidaritetens högborg? Europa kan sannerligen beskrivas på många sätt. Betraktad som en berättelse är Europas historia lång, motsägelsefull och dramatisk – om än med vissa longörer.
I dagens Filosofiska rummet ger statsvetaren Anamaria Dutceac Segesten, professorn i öst- och centraleuropastudier Barbara Törnquist-Plewa och kulturjournalist på Sydsvenskan Per Svensson sina bidrag till den vindlande och och pågående berättelsen om Europa.
Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.