Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

GK Pietersburg Noord Prediking

JOHANNES LEE

0
Followers
0
Plays
GK Pietersburg Noord Prediking

GK Pietersburg Noord Prediking

JOHANNES LEE

0
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

Preke van die Gereformeerde Kerk Pietersburg-Noord Die preke wat gelewer word in ons gemeente sal weekliks hier op gelaai word. Ons is gereformeerd- ons hou ons aan die onfeilbare Woord van God en wil hiermee 'n poging aanwend om toe te rus, te groei en te deel wat in ons harte leef. Soli Deo Gloria!

Latest Episodes

Matteus 6 HK Sondag 33 Vraag en Antwoord 91

Tema: Goeie werke behaag God alleen As die Fariseërs en Skrifgeleerdes iets goeds gedoen het, het almal daarvan geweet. Hulle het dit uitgebasuin, en gesorg dat dit bekend is aan almal met oë en ore. Jesus leer ons: sulke werke, hoewel dit sekerlik ‘goed’ is en ‘n leemte vul, is nie aanneemlik vir God nie. Goeie werke, leer die belydenis ons – borrel spontaan uit die hart van ‘n bekeerde. Wanneer God ons wederbaar, dan lewe ons in liefde en ‘n lus tot goeie werke. Daarom behandel die Kategismus hierdie noodsaaklike deel van ons lewe in die Dankbaarheidsgedeelte van die belydenis: Ons doen nie goeie werke SODAT ons gered word nie, maar OMDAT ons gered is. Goeie werke is gebore uit ‘n bekeerde hart, wat werklik glo in die weldade van die Here. Dit voldoen aan God se wil en vereistes – tot God se eer. Kortom: As ek daarvoor geëer en geprys word, dan doen ek dit verkeerd.

23 min2018 MAY 24
Comments
Matteus 6 HK Sondag 33 Vraag en Antwoord 91

Rut 1

Waar vertoef JY? Die Rigtertydperk was ‘n besondere donker tyd in die geskiedenis van Israel. Die kenmerk van hierdie tyd vind ons in die laaste woorde van Rigters: “Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë (21:25). Van die dood van Josua tot die koningskap van Saul het die volk keer op keer God getart en van Hom weggedwaal. Pestilensie en rampe, oorlog en hongersnood, droogtes en swaarkry het die volk telkens herinner dat hulle moet omdraai en terugdraai na God. Teen hierdie agtergrond kry ons Elimeleg wie se naam beteken “My God is Koning”. In ‘n growwe daad van ongeloof gaan hy vertoef in ‘n heideland, omdat Betlehem nie vir hom en sy gesin kan sorg nie. Elimeleg en sy seuns se sterwe laat drie weduwees agter. Naomi (“Die Lieflike) keer dan terug na Betlehem – nie uit geloof of bekering nie, maar uit ‘n pragmatiese siening dat dinge miskien beter in Juda vir haar sal wees. Daarteeno

38 min2018 MAY 21
Comments
Rut 1

Efesiers 4

Tema: Riglyne vir die nuwe lewe Bekering beteken die aflê van die ou mens en die opneem van die nuwe mens. Paulus het uitvoerig in die eerste deel van die brief aan die Efesiërs hierdie gedagte beskryf. En in ‘n goddelose stad soos Efese is hierdie lering krities belangrik vir hierdie jong gelowiges. Nou bou Paulus hierdie ‘teoretiese’ benadering van hom uit tot hierdie wonderlike riglyne wat die nuwe lewe in die hart van elke gelowige tot op die oppervlakte bring. Die kern hiervan is dat onder geen omstandighede die duiwel ‘n vastrapplek in die lewe van enige gelowige behoort te kry nie. Nee, lê die oue af en wees heilig voor die aangesig van die Here.

25 min2018 MAY 15
Comments
Efesiers 4

Markus 9

Tema: Weet JY wat werklik belangrik is? Die kern van die evangelie is die plaasvervangende lyde, sterwe en opstanding van ons Here Jesus. Keer op keer het Hy in die evangelies met die mense daaroor gepraat. Keer op keer is hierdie waarheid sedertdien aan die mensdom verkondig. Maar terwyl die dissipels as’t ware die eerste aanskouers en hoorders van sy genade was; illustreer hulle perfek die eie-ek in die menslike natuur wat so sentraal staan. Die eie-ek wat so in die pad van ons diensvaardigheid staan. Want in plaas daarvan om te luister en te ontvang, stry die dissipels oor hulle belangrikheid in die koninkryk. Maar later, wanneer hulle HOM MOET BELY, is hulle tjoepstil. Dus is ons vraag: Weet, ken en verstaan ons wat werklik belangrik is? Ontvang ons onbevange die verkondiging van sy Woord, en dan – kan ons dit omsit in ‘n ware en tydige belydenis?

26 min2018 MAY 15
Comments
Markus 9

Haggai 2

Tema: Skep moed, gebruik jou gawes en doen gehoorsaam jou werk! Teëspoed kan ‘n mens maklik afgemat maak. Dit tap jou energie en maak dat jy nie weet watter kant is vorentoe nie. So het die volk nadat hulle uit Ballingskap teruggekeer het; blymoedig na Haggai se vermaning met hulle bouwerk aan die verwoeste tempel begin. Tog het dit maar gou in hulle gemoed ingesypel: die tempel van ouds was glorieryk, die nuwe tempel gaan maar ‘n vae afskaduwing van die vorige wees. Wat help dit ons gaan aan? Die vorige glorie van Dawid en Salomo gaan nooit weer herleef word nie. Midde in hulle geestelike teneergedruktheid bemoedig God die volk: SKEP MOED en doen julle werk. Laat die res aan MY oor.

27 min2018 MAY 15
Comments
Haggai 2

2 Korintiërs 4

Tema: ‘n Kruik met krake, met ‘n skat van waarde Die waarde van ‘n kleipot is maar gering. Destyds is dit gebruik om dinge van groot waarde te stoor – juwele, olie, meel ens. As die kruik gebreek het; is dit bloot weggegooi en ‘n nuwe een in ingespan. Hierdie treffende beeld word nou gebruik om die krag van Christus en sy werking in die harte van mense te verduidelik. Opsigself klein en onbenullig – maar binne in ons, gewapen met die evangelie; ‘n skat wat waarde oortref.

26 min2018 MAY 11
Comments
2 Korintiërs 4

Lukas 10:38-42 (Teologiese student Hanno van Schaik)

Tema: Een ding is nodig – sit aan die Here se voete! In hierdie gedeelte word 'n enkele toneel voor ons oë geskets. Een wat ons voor ons moet sien afspeel soos wat ons dit lees. Dis die toneel van twee susters wat die HERE in hulle huis ontvang. Lukas vertel aan die begin van hierdie toneel dat dit afspeel terwyl Jesus en Sy dissipels op reis is. Hulle is op pad van Galilea na Jerusalem (Luk 9:51). Dis 'n belangrike reis – die reis op weg na die kruis. Maar voordat Jesus in Jerusalem aankom (Luk 19:29) gaan hy eers deur klomp stede en klein plekkies. Eers het hy sy dissipels vooruitgestuur na al hierdie plekke om aan te kondig die “koninkryk van God is naby” – mense moes hulle gereed maak (Luk 10:9;11). Nou gaan Hy, die koning self en ontmoet die mense. In die huis van Marta en Maria speel een so 'n ontmoeting met die Here af. Dis verassend dat hierdie twee susters geheel en al verskille

20 min2018 MAY 11
Comments
Lukas 10:38-42 (Teologiese student Hanno van Schaik)

Romeine 12 (Teologiese Student Hanno Van Schaik)

Tema: Die Here se ontferming verander ons harte, so gee ons oneself as lewende offers vir Hom. Wat kom in u hart op wanneer u hierdie vermaning van Paulus hoor? “Stel jul liggame as lewende en heilige offers, wat vir God aanneemlik?” Dit is 'n belangrike vermaning, een wat ons reg móét verstaan. Paulus sê dit is die redelike van ons godsdiens – dis die kern daarvan, die belangrikste ding wat ons as gelowiges moet doen met ons lewens. Ons bekyk hierdie vermaning van nader deur drie vrae te beantwoord: Wat beteken dit om jou liggaam te gee as lewende, heilige offer wat vir die HERE aanneembaar is? Hoe verander die Here ons harte om dit te doen? Hoe verander dit ons lewens vandag as ons dit verstaan?

21 min2018 MAY 11
Comments
Romeine 12 (Teologiese Student Hanno Van Schaik)

Matteus 1 Handelinge 4

Tema: ‘n Kruik met krake, met ‘n skat van waarde Die waarde van ‘n kleipot is maar gering. Destyds is dit gebruik om dinge van groot waarde te stoor – juwele, olie, meel ens. As die kruik gebreek het; is dit bloot weggegooi en ‘n nuwe een in ingespan. Hierdie treffende beeld word nou gebruik om die krag van Christus en sy werking in die harte van mense te verduidelik. Opsigself klein en onbenullig – maar binne in ons, gewapen met die evangelie; ‘n skat wat waarde oortref.

28 min2018 MAY 11
Comments
Matteus 1 Handelinge 4

2 Timoteus 2

Tema: Deur ontberinge dra die soldaat sy deel deur die krag van Christus Met ‘n kragtige beeld – van oorlog waarin ‘n soldaat aktief ingespan word – herinner Paulus sy jong kollega Timoteus dat ons in ‘n stryd met die bose gewikkel is. Die wêreld is ‘n slagveld, en ons is soldate van die Koning. Daar kom dus teenkanting en vyandigheid na ons kant toe – want die oorlog is fel op hulle wat die waarheid in hierdie wêreld liefhet. Die lewe van ‘n gelowige, is een van lyding ter wille van Christus. Daarom roep die Here ons op: Dra jou deel van die ontberinge Hoe ons gehoor gee aan hierdie opdrag Die krag en genade van Christus stel ons ryklik daartoe in staat.

32 min2018 MAY 10
Comments
2 Timoteus 2

Latest Episodes

Matteus 6 HK Sondag 33 Vraag en Antwoord 91

Tema: Goeie werke behaag God alleen As die Fariseërs en Skrifgeleerdes iets goeds gedoen het, het almal daarvan geweet. Hulle het dit uitgebasuin, en gesorg dat dit bekend is aan almal met oë en ore. Jesus leer ons: sulke werke, hoewel dit sekerlik ‘goed’ is en ‘n leemte vul, is nie aanneemlik vir God nie. Goeie werke, leer die belydenis ons – borrel spontaan uit die hart van ‘n bekeerde. Wanneer God ons wederbaar, dan lewe ons in liefde en ‘n lus tot goeie werke. Daarom behandel die Kategismus hierdie noodsaaklike deel van ons lewe in die Dankbaarheidsgedeelte van die belydenis: Ons doen nie goeie werke SODAT ons gered word nie, maar OMDAT ons gered is. Goeie werke is gebore uit ‘n bekeerde hart, wat werklik glo in die weldade van die Here. Dit voldoen aan God se wil en vereistes – tot God se eer. Kortom: As ek daarvoor geëer en geprys word, dan doen ek dit verkeerd.

23 min2018 MAY 24
Comments
Matteus 6 HK Sondag 33 Vraag en Antwoord 91

Rut 1

Waar vertoef JY? Die Rigtertydperk was ‘n besondere donker tyd in die geskiedenis van Israel. Die kenmerk van hierdie tyd vind ons in die laaste woorde van Rigters: “Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë (21:25). Van die dood van Josua tot die koningskap van Saul het die volk keer op keer God getart en van Hom weggedwaal. Pestilensie en rampe, oorlog en hongersnood, droogtes en swaarkry het die volk telkens herinner dat hulle moet omdraai en terugdraai na God. Teen hierdie agtergrond kry ons Elimeleg wie se naam beteken “My God is Koning”. In ‘n growwe daad van ongeloof gaan hy vertoef in ‘n heideland, omdat Betlehem nie vir hom en sy gesin kan sorg nie. Elimeleg en sy seuns se sterwe laat drie weduwees agter. Naomi (“Die Lieflike) keer dan terug na Betlehem – nie uit geloof of bekering nie, maar uit ‘n pragmatiese siening dat dinge miskien beter in Juda vir haar sal wees. Daarteeno

38 min2018 MAY 21
Comments
Rut 1

Efesiers 4

Tema: Riglyne vir die nuwe lewe Bekering beteken die aflê van die ou mens en die opneem van die nuwe mens. Paulus het uitvoerig in die eerste deel van die brief aan die Efesiërs hierdie gedagte beskryf. En in ‘n goddelose stad soos Efese is hierdie lering krities belangrik vir hierdie jong gelowiges. Nou bou Paulus hierdie ‘teoretiese’ benadering van hom uit tot hierdie wonderlike riglyne wat die nuwe lewe in die hart van elke gelowige tot op die oppervlakte bring. Die kern hiervan is dat onder geen omstandighede die duiwel ‘n vastrapplek in die lewe van enige gelowige behoort te kry nie. Nee, lê die oue af en wees heilig voor die aangesig van die Here.

25 min2018 MAY 15
Comments
Efesiers 4

Markus 9

Tema: Weet JY wat werklik belangrik is? Die kern van die evangelie is die plaasvervangende lyde, sterwe en opstanding van ons Here Jesus. Keer op keer het Hy in die evangelies met die mense daaroor gepraat. Keer op keer is hierdie waarheid sedertdien aan die mensdom verkondig. Maar terwyl die dissipels as’t ware die eerste aanskouers en hoorders van sy genade was; illustreer hulle perfek die eie-ek in die menslike natuur wat so sentraal staan. Die eie-ek wat so in die pad van ons diensvaardigheid staan. Want in plaas daarvan om te luister en te ontvang, stry die dissipels oor hulle belangrikheid in die koninkryk. Maar later, wanneer hulle HOM MOET BELY, is hulle tjoepstil. Dus is ons vraag: Weet, ken en verstaan ons wat werklik belangrik is? Ontvang ons onbevange die verkondiging van sy Woord, en dan – kan ons dit omsit in ‘n ware en tydige belydenis?

26 min2018 MAY 15
Comments
Markus 9

Haggai 2

Tema: Skep moed, gebruik jou gawes en doen gehoorsaam jou werk! Teëspoed kan ‘n mens maklik afgemat maak. Dit tap jou energie en maak dat jy nie weet watter kant is vorentoe nie. So het die volk nadat hulle uit Ballingskap teruggekeer het; blymoedig na Haggai se vermaning met hulle bouwerk aan die verwoeste tempel begin. Tog het dit maar gou in hulle gemoed ingesypel: die tempel van ouds was glorieryk, die nuwe tempel gaan maar ‘n vae afskaduwing van die vorige wees. Wat help dit ons gaan aan? Die vorige glorie van Dawid en Salomo gaan nooit weer herleef word nie. Midde in hulle geestelike teneergedruktheid bemoedig God die volk: SKEP MOED en doen julle werk. Laat die res aan MY oor.

27 min2018 MAY 15
Comments
Haggai 2

2 Korintiërs 4

Tema: ‘n Kruik met krake, met ‘n skat van waarde Die waarde van ‘n kleipot is maar gering. Destyds is dit gebruik om dinge van groot waarde te stoor – juwele, olie, meel ens. As die kruik gebreek het; is dit bloot weggegooi en ‘n nuwe een in ingespan. Hierdie treffende beeld word nou gebruik om die krag van Christus en sy werking in die harte van mense te verduidelik. Opsigself klein en onbenullig – maar binne in ons, gewapen met die evangelie; ‘n skat wat waarde oortref.

26 min2018 MAY 11
Comments
2 Korintiërs 4

Lukas 10:38-42 (Teologiese student Hanno van Schaik)

Tema: Een ding is nodig – sit aan die Here se voete! In hierdie gedeelte word 'n enkele toneel voor ons oë geskets. Een wat ons voor ons moet sien afspeel soos wat ons dit lees. Dis die toneel van twee susters wat die HERE in hulle huis ontvang. Lukas vertel aan die begin van hierdie toneel dat dit afspeel terwyl Jesus en Sy dissipels op reis is. Hulle is op pad van Galilea na Jerusalem (Luk 9:51). Dis 'n belangrike reis – die reis op weg na die kruis. Maar voordat Jesus in Jerusalem aankom (Luk 19:29) gaan hy eers deur klomp stede en klein plekkies. Eers het hy sy dissipels vooruitgestuur na al hierdie plekke om aan te kondig die “koninkryk van God is naby” – mense moes hulle gereed maak (Luk 10:9;11). Nou gaan Hy, die koning self en ontmoet die mense. In die huis van Marta en Maria speel een so 'n ontmoeting met die Here af. Dis verassend dat hierdie twee susters geheel en al verskille

20 min2018 MAY 11
Comments
Lukas 10:38-42 (Teologiese student Hanno van Schaik)

Romeine 12 (Teologiese Student Hanno Van Schaik)

Tema: Die Here se ontferming verander ons harte, so gee ons oneself as lewende offers vir Hom. Wat kom in u hart op wanneer u hierdie vermaning van Paulus hoor? “Stel jul liggame as lewende en heilige offers, wat vir God aanneemlik?” Dit is 'n belangrike vermaning, een wat ons reg móét verstaan. Paulus sê dit is die redelike van ons godsdiens – dis die kern daarvan, die belangrikste ding wat ons as gelowiges moet doen met ons lewens. Ons bekyk hierdie vermaning van nader deur drie vrae te beantwoord: Wat beteken dit om jou liggaam te gee as lewende, heilige offer wat vir die HERE aanneembaar is? Hoe verander die Here ons harte om dit te doen? Hoe verander dit ons lewens vandag as ons dit verstaan?

21 min2018 MAY 11
Comments
Romeine 12 (Teologiese Student Hanno Van Schaik)

Matteus 1 Handelinge 4

Tema: ‘n Kruik met krake, met ‘n skat van waarde Die waarde van ‘n kleipot is maar gering. Destyds is dit gebruik om dinge van groot waarde te stoor – juwele, olie, meel ens. As die kruik gebreek het; is dit bloot weggegooi en ‘n nuwe een in ingespan. Hierdie treffende beeld word nou gebruik om die krag van Christus en sy werking in die harte van mense te verduidelik. Opsigself klein en onbenullig – maar binne in ons, gewapen met die evangelie; ‘n skat wat waarde oortref.

28 min2018 MAY 11
Comments
Matteus 1 Handelinge 4

2 Timoteus 2

Tema: Deur ontberinge dra die soldaat sy deel deur die krag van Christus Met ‘n kragtige beeld – van oorlog waarin ‘n soldaat aktief ingespan word – herinner Paulus sy jong kollega Timoteus dat ons in ‘n stryd met die bose gewikkel is. Die wêreld is ‘n slagveld, en ons is soldate van die Koning. Daar kom dus teenkanting en vyandigheid na ons kant toe – want die oorlog is fel op hulle wat die waarheid in hierdie wêreld liefhet. Die lewe van ‘n gelowige, is een van lyding ter wille van Christus. Daarom roep die Here ons op: Dra jou deel van die ontberinge Hoe ons gehoor gee aan hierdie opdrag Die krag en genade van Christus stel ons ryklik daartoe in staat.

32 min2018 MAY 10
Comments
2 Timoteus 2
success toast
Welcome to Himalaya LearningClick below to download our app for better listening experience.Download App