Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

PersianBMS Daily Podcasts | برنامههای کامل روزانه

PersianBMS

1
Followers
9
Plays
PersianBMS Daily Podcasts | برنامههای کامل روزانه

PersianBMS Daily Podcasts | برنامههای کامل روزانه

PersianBMS

1
Followers
9
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

PersianBMS برنامه کامل روزانه

Latest Episodes

پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۵ مهر ۱۳۹۹

پیام دوست شنبه چندی است که سه قسمت دارد. اول بدون تمبر بدون تاریخ که اخیرا شروع شده و این بار قسمت چهارم آن به سمع و نظر شما می رسد، دوم چشمه خورشید و سوم ورقی از خاطرات.

44 min1 d ago
Comments
پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۵ مهر ۱۳۹۹

پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۴ مهر ۱۳۹۹

با تقدیم بیست و یکمین قسمت پادکست هفت امیدواریم از بیست قسمت گذشته راضی بوده باشید.

44 min2 d ago
Comments
پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۴ مهر ۱۳۹۹

پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲ مهر ۱۳۹۹

پیام دوست این چهارشنبه با «سوپ جوجه برای روح» شروع میشود و سپس «خبرنگار» را خواهیم داشت که ادامه ای از خبرنگار هفته قبل است.

44 min4 d ago
Comments
پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲ مهر ۱۳۹۹

برنامه کامل ۱ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه نقره ای در این روزی که اول مهرماه است ضمن یادآوری خاطره این روز، دو قسمت «به سوی دنیای بهتر» و «سربلندی ایران» را تقدیم شما گرامیان می نماید.

44 min5 d ago
Comments
برنامه کامل ۱ مهر ۱۳۹۹

پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

قسمت های «این روزها»، «اتاق مشاوره» و «در سایه کرونا» این پیام دوست را تشکیل می دهند به امید این که از شنیدن آن ها مستفید باشید و لذت ببرید.

44 min6 d ago
Comments
پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

پیام دوست یکشنبه ها کماکان سه قسمت دارد ابتدا «صد پرسش صد پاسخ» است و سپس «سر آشکار» و در انتهی «فردای دنیای شیشه ای»

44 min1 w ago
Comments
پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

قسمت های «بدون تمبر بدون تاریخ»، «چشمه خورشید» و «ورقی از خاطرات» در پیام دوست این روز شنبه لحاظ شده است.

44 min1 w ago
Comments
پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

امیدواریم بیستمین قسمت پادکست هفت مورد پسند و رضایت شما واقع شود و روز جمعه شما را لذت بخش نماید.

44 min1 w ago
Comments
پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲۷ شهریور ۱۳۹۹

آخرین شماره مجله جوانان شامل آخرین نقطه سرِ خط پنجشنبه ها، آخرین قسمت آفتاب بینش و آخرین قسمت دنیای زیبای ما می باشد.

44 min1 w ago
Comments
پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲۷ شهریور ۱۳۹۹

پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

در روزهای چهار شنبه همه منتظر «سوپ جوجه برای روح» و «خبرنگار» هستیم و این چهارشنبه هم همچنان است.

44 min1 w ago
Comments
پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

Latest Episodes

پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۵ مهر ۱۳۹۹

پیام دوست شنبه چندی است که سه قسمت دارد. اول بدون تمبر بدون تاریخ که اخیرا شروع شده و این بار قسمت چهارم آن به سمع و نظر شما می رسد، دوم چشمه خورشید و سوم ورقی از خاطرات.

44 min1 d ago
Comments
پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۵ مهر ۱۳۹۹

پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۴ مهر ۱۳۹۹

با تقدیم بیست و یکمین قسمت پادکست هفت امیدواریم از بیست قسمت گذشته راضی بوده باشید.

44 min2 d ago
Comments
پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۴ مهر ۱۳۹۹

پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲ مهر ۱۳۹۹

پیام دوست این چهارشنبه با «سوپ جوجه برای روح» شروع میشود و سپس «خبرنگار» را خواهیم داشت که ادامه ای از خبرنگار هفته قبل است.

44 min4 d ago
Comments
پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲ مهر ۱۳۹۹

برنامه کامل ۱ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه نقره ای در این روزی که اول مهرماه است ضمن یادآوری خاطره این روز، دو قسمت «به سوی دنیای بهتر» و «سربلندی ایران» را تقدیم شما گرامیان می نماید.

44 min5 d ago
Comments
برنامه کامل ۱ مهر ۱۳۹۹

پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

قسمت های «این روزها»، «اتاق مشاوره» و «در سایه کرونا» این پیام دوست را تشکیل می دهند به امید این که از شنیدن آن ها مستفید باشید و لذت ببرید.

44 min6 d ago
Comments
پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

پیام دوست یکشنبه ها کماکان سه قسمت دارد ابتدا «صد پرسش صد پاسخ» است و سپس «سر آشکار» و در انتهی «فردای دنیای شیشه ای»

44 min1 w ago
Comments
پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

قسمت های «بدون تمبر بدون تاریخ»، «چشمه خورشید» و «ورقی از خاطرات» در پیام دوست این روز شنبه لحاظ شده است.

44 min1 w ago
Comments
پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

امیدواریم بیستمین قسمت پادکست هفت مورد پسند و رضایت شما واقع شود و روز جمعه شما را لذت بخش نماید.

44 min1 w ago
Comments
پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲۷ شهریور ۱۳۹۹

آخرین شماره مجله جوانان شامل آخرین نقطه سرِ خط پنجشنبه ها، آخرین قسمت آفتاب بینش و آخرین قسمت دنیای زیبای ما می باشد.

44 min1 w ago
Comments
پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲۷ شهریور ۱۳۹۹

پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

در روزهای چهار شنبه همه منتظر «سوپ جوجه برای روح» و «خبرنگار» هستیم و این چهارشنبه هم همچنان است.

44 min1 w ago
Comments
پادکست روزانه رادیو پیام دوست ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
success toast
Welcome to Himalaya LearningDozens of podcourses featuring over 100 experts are waiting for you.