Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

Människans mått

Sveriges Radio

Followers
Plays
Människans mått
24 min2020 APR 27
Play Episode
Comments
title

Details

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 6 november 2017.

Att kunna teckna en försäkring är en grundval mycket av vår välfärd vila på. Vem som kan teckna en försäkring, styrs av försäkringslogiken, som i sin tur utgår från hur vi mäter och värderar risker. Idén är att människor accepterar att dela på en risk, om alla löper ungefär lika stor risk att råka ut för den. Men vad händer med den som hamnar utanför? Och vad händer med sammanhållningen i samhället när risker blir lättare att mäta?
Den här veckan försöker Människans mått tränga in i försäkringarnas psykologi och matematik. Det var två 1700-talsuppfinningar som gjorde det möjligt för försäkringsbranschen att växa till en industri som förvaltar lika stora summor som hela länders bnp: sannolikhetskalkylen och befolkningsstatistiken. Med all data vi samlar på oss har riskberäkningar aldrig varit så enkla att genomföra som nu.
I programmet hör du: Gunnar Andersson, aktuarie (dvs försäkringsmatematiker) Marie Hosinsky, ekonom Ingvar Nilsson, nationalekonom Christina Wahlström, tf verksamhetschef Idéer för livet
Reportrar: Jesper Cederstrand och Lisa Karinsdotter Pålsson Producent och programledare: Fredrik Pålsson Ljudmix: Johan Chandorkar
Människans mått är ett program från Umami Produktion.